Salesforce kan zo snel geïmplementeerd worden, dat de business moeite kan hebben om de veranderingen bij te benen. Een succesvolle Salesforce implementatie is door die snelheid – meer nog dan vroeger het geval was – afhankelijk van mensenkennis en het vermogen van een organisatie om met dezelfde snelheid deze veranderingen tot stand te brengen.  

Steeds meer bedrijven hebben een cloud first of zelfs cloud only strategie wanneer het aankomt op het kiezen en in gebruik nemen van nieuwe bedrijfsapplicaties. De cloud brengt immers een gemak, schaalbaarheid, flexibiliteit en snelheid die on-premise oplossingen nooit in dezelfde mate kunnen bieden. Jeffrey Man van Gartner deed hier niet zo lang geleden nog duidelijke uitspraken over. Volgens hem heeft nagenoeg ieder bedrijf op de korte termijn (2020) de cloud wel heeft omarmd. Een ‘no cloud’ strategie, iets wat een jaar of vijf geleden nog niet eens zo gek was, zal dan helemaal volledig onhoudbaar zijn. “De cloud zal in toenemende mate de standaard optie worden voor software implementaties,” aldus Man.

Snelheid

Cloud is een duidelijke stap naar voren. Maar met de omarming van cloud komen ook nieuwe uitdagingen op het gebied van implementaties om de hoek kijken. Cloud implementaties kunnen namelijk zo snel worden uitgevoerd, dat de business soms maar moeilijk kan volgen. Het is een probleem dat vroeger niet speelde, omdat implementaties echte IT-projecten waren die lang duurden. Het voorbereiden van implementaties speelde zich min of meer los van de dagelijkse praktijk af. En wanneer de software eenmaal gereed was om te implementeren, geschiedde dat geleidelijk en gefaseerd waardoor er geen problemen waren om ermee te werken.

Omgaan met implementatiesnelheid is echt een key issue voor het welslagen van een Salesforce project. Ik zie het zelf veel in de dagelijkse praktijk. De aandacht van onze consultants gaat tegenwoordig sterk uit naar de organisatie, het inwerken van de ambassadeurs van de applicatie en het voorbereiden en trainen van gebruikers na de livegang. En ook na die livegang sta je als implementatiepartij paraat om gebruikers en de admins te helpen. Al is het maar met zoiets als het optuigen van een nieuwe presentatie.

Cloud ready

Het succes van een cloudimplementatie zit ‘m door de snelheid van de cloud veel meer dan vroeger in het gereed maken van een organisatie. En dat vraagt, meer dan vroeger het geval was, om de ‘zachte’ kwaliteiten van een consultant. Weet hij of zij inderdaad iedereen in de projectgroep erbij te betrekken? Is er voldoende kennis van Salesforce en is er het vermogen om dit bij iedereen goed in het vizier te krijgen? In één woord: mensenkennis. Consultants moeten natuurlijk ook technisch onderlegt zijn, dat is een gegeven. De juiste koppelingen tussen systemen moeten worden gelegd. Het inrichten van Salesforce is echter steeds makkelijker geworden. Bij een implementatie gaat het er steeds minder om hoe je het wil doen, maar welk business probleem je wil oplossen en wat je wil doen in Salesforce. De vraag die u moet stellen: zijn uw mensen klaar voor de snelheid van de cloud?