Onlangs hebben wij één van de workshops van CoderDojo gehost. Bij CoderDojo kunnen kinderen leren programmeren, verzorgd door vrijwilligers. Een aantal collega’s stellen hun tijd en kennis beschikbaar om kinderen te leren codetaal te ‘spreken’. We zetten ons hiervoor in omdat dit belangrijk is voor de toekomst. Meer nog dan een reeks speelse programmeeractiviteiten voor kinderen met welke achtergrond dan ook, is het een noodzakelijk initiatief. Het ‘spreken’ van codetaal is inmiddels even belangrijk als beheersing van bijvoorbeeld Engels en Chinees. De reden ervan is simpel: de digitalisering van onze wereld voltrekt zich in ontzagwekkend tempo en online is de nieuwe etalage voor consument en bedrijf. Om die goed te kunnen inrichten, om de klant op zijn wenken te dienen, is Code een must. Maar er zijn veel te weinig mensen die deze taal van de toekomst beheersen. Sterker nog, van overheidswege zijn er geen concrete plannen om dit aan het curriculum toe te voegen. Vandaar dat ook het bedrijfsleven initiatief moet nemen.

Juiste taal spreken

De jeugd heeft de toekomst, luidt het cliché. Niet voor niets. Zo gebruikt 95 procent van de Nederlanders onder 25 jaar liever zijn smartphone dan welk ander apparaat dan ook. Succesvolle bedrijven maken gebruik van mobiele apps. Zij ervaren deze nieuwe applicaties als het meest directe communicatiemiddel. Wie zijn klant centraal stelt, speelt hierop in, en doet vervolgens volop mee in ‘het tijdperk van de klant’. Om hierin echter doeltreffend te zijn, is het noodzakelijk de juiste taal te spreken. Voor ons land geldt dat dit, naast Nederlands en Engels, Code is. Het basis-Frans dat ik spreek heb ik op school geleerd. Code, de wereldtaal van de toekomst, is echter geen vak in het basis- en middelbaar onderwijs. Dat baart me zorgen, zeker gezien de snelheid waarmee disruptieve bedrijven als Uber en Airbnb zich wereldwijd hebben gevestigd.

Kenniskloof overbruggen

Het duurt hooguit nog een jaar of vijf voordat het digitale omslagpunt definitief bereikt is. Met alle gevolgen vandien. Straks verdwijnen er talloze banen, terwijl er voor de nieuwe geen gegadigden zijn. Klassieke’ beroepen maken plaats voor nieuwe, waarin code schrijven centraal staat. Het onderwijs móét volgen, maar ook bedrijven kunnen niet langer om hun eigen verantwoordelijkheid heen. Ook wij voelen de plicht. Vandaar dat we nu ook zelf een CoderDojo-bijeenkomst hebben georganiseerd, als onderdeel van de steun aan de STEM-projecten in Nederland. We richten ons in eerste instantie op acht- en negenjarigen, maar uiteindelijk willen we helpen kinderen van zeven tot veertien jaar de kenniskloof te laten overbruggen. Daarvoor zetten we onze eigen medewerkers als vrijwilligers in. Maar, nogmaals, Code vraagt vooral om een gezamenlijke inspanning en een nieuw bewustzijn op benodigde basisvaardigheden voor de toekomst. In onze Westerse wereld willen we het liefst dat iedereen een vaste baan heeft. De realiteit is echter dat er onvoldoende werk is voor iedereen. De pessimisten onder ons zien werkloosheid groter worden door de digitale disruptie die momenteel met orkaankracht over de wereld raast. Zij rekenen buiten al die nieuwe banen die er straks zijn.

200.000 leerlingen opleiden

Ik maak me eerder zorgen over het feit dat er op dit moment veel te weinig mensen zijn opgeleid om goed Code te schrijven. In eerste instantie gaat het erom dat we jonge kinderen de gelegenheid bieden een middagje met Code te stoeien. De meesten zijn er zo’n twee uur zoet mee. Maar de doelstelling die we uiteindelijk met CoderDojo willen behalen is 200.000 leerlingen op basis- en middelbare scholen Code bij te brengen. Daarnaast lobbyen we natuurlijk om het belang van Code-opleidingen te benadrukken en het via de politiek in het curriculum te krijgen van zoveel mogelijk scholen. Verder vormen we teams met andere bedrijven als Microsoft en IBM, maar ook met organisaties als VHTO en Jeugdzorg. Die laatste twee zijn minstens zo belangrijk, omdat in een verbeterde wereld voldoende plaats voor diversiteit hoort te zijn. Daarom zorgen we ervoor dat ook kinderen uit achterstandswijken zich voor CoderDojo inschrijven. Ook hier krijgen onze mensen via vrijwilligerswerk de kans samenleving beter te leren kennen. Hetzelfde geldt overigens voor ‘gender balance’, dat we veel aandacht geven. Zo vervullen veel van onze vrouwelijke vrijwilligers een mentorschap voor meiden die een loopbaan in de techniek overwegen. De wereld heeft ze hard nodig. In het werk wat wij doen, waarin de klant voortdurend centraal staat, is empathie een hoog goed. Net als Code.