Het is oppassen geblazen voor alle professionals die graag afkortingen gebruiken. Vooral als je het over een CEO hebt. Salesforce heeft namelijk als eerste softwareleverancier een Chief Equality Officer aangesteld - en dat is héél iets anders dan een Chief Executive Officer. Wat functie betreft dan. Sinds september 2016 werkt Tony Prophet zij aan zij met onze oprichter en bestuurder Marc Benioff aan een stevige aanpak van alle gelijkheidsvraagstukken. Binnen én buiten ons bedrijf. Dat het Salesforce op dit vlak menens is, dit heb je kunnen horen tijdens de World Tour in Amsterdam. Tony deed daar uit de doeken hoe een gelijkwaardige wereld er volgens ons uitziet, en hoe belangrijk het is dat juist bedrijven daaraan bijdragen.

Tony Prophet is ervan overtuigd dat bedrijven en hun leiders samen een platform moeten bouwen voor een gelijkwaardige, veelzijdige wereld met kwaliteit van leven voor iedereen. Daarbij kun je niet over één nacht ijs gaan. Het is beter, zo vindt Tony, dat de leiders van nu eerst hun inlevingsvermogen ontwikkelen. En daar helpt hij graag bij. Dat blijkt ook uit zijn cv, waarin de strijd voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid centraal staat. “Tijdens mijn loopbaan heb ik mij steeds ingezet voor gelijkheidskwesties, op het vlak van onder andere arbeidsrecht voor jongeren, opleidingen voor vrouwen, volksgezondheid in derdewereldlanden, en uiteenlopende problematiek omtrent migranten en hun kinderen”, aldus onze Chief Equality Officer. “Marc Benioff is, net als ik, betrokken bij betere gezondheidszorg voor kinderen. Zodoende leerden we elkaar kennen, en zagen we dat we veelal hetzelfde denken over belangrijke zaken als filantropie en sociale rechtvaardigheid. Dankzij mijn nieuwe functie bij Salesforce mag ik in en rondom de technologiebranche aan gelijkheid werken. Ik voel me echt vereerd met deze droombaan!”

‘Equality’ is één van onze kernwaarden

Vanuit de gedachte ‘verbeter de wereld, begin bij jezelf!’ werkt Tony sinds dag één aan gelijkheidsissues binnen Salesforce. “Als Chief Equality Officer leid ik alle op gelijkheid gerichte activiteiten binnen Salesforce en de gemeenschappen waar we voor werken. ‘Equality’ is één van onze kernwaarden. Geslacht, seksuele geaardheid, ras, land van herkomst of religie mogen geen enkele rol spelen in hoe we met mensen omgaan. Iedereen kan op onze toewijding rekenen. Sterker nog, wij geloven in de kracht van een veelzijdige, kleurrijke werkomgeving. Salesforce wil een platform zijn voor sociale verandering. En gelukkig staan we er niet alleen voor. Steeds meer bedrijven zien in dat ze een geweldige, positieve impact kunnen hebben op onze wereld. Los daarvan vind ik dat ieder bedrijf ongelijkheid, op welk vlak dan ook, te vuur en te zwaard moet bestrijden. Op onze website kun je hier meer over lezen.”

Gelijke beloning, promotie, kansen en rechten

“Het is belangrijk dat je het succes van je inspanningen meet”, gaat Tony verder. “Wij doen dat aan de hand van gelijke beloning, promotie, kansen en rechten. Dát zijn de vier pijlers. Daarom onderzochten we in 2016 de mate van gelijke beloning onder onze eigen Salesforcemedewerkers. Daar kwam uit dat bij ongeveer zes procent van de collega’s een correctie nodig was, zowel onder vrouwen als onder mannen. Dat dit leidt tot hogere loonkosten nemen wij omwille van gelijkheid voor lief. Ook al zijn we goed op weg naar een veelzijdig, kleurrijk Salesforce, we weten dondersgoed dat we er nog lang niet zijn. Maar we zijn transparant over waar we staan. De gegevens hierover worden jaarlijks geüpdatet en zijn altijd inzichtelijk op onze website.”

Waarom is diversiteit zo belangrijk voor zakelijk succes?

Vertrouwen is een kernwaarde van Salesforce en eveneens een zeer waardevol uitgangspunt voor de relaties die we met klanten, partners en medewerkers onderhouden. Tony zegt hierover: “We vertrouwen erop dat de ander het juiste zal doen, ook als het geld kost. Daarnaast is onze ervaring dat je de ware aard van een individu of organisatie kunt afleiden uit de manier waarop ze met minder bedeelden omgaan. Wij realiseren ons heel goed dat we niet allemaal dezelfde privileges genieten. Er zijn veel mensen zonder stem of platform. Overigens vind ik het zakelijk gezien verstandig gelijkheid hoog op de agenda te zetten. Diversiteit draagt enorm bij aan de kracht van een bedrijf en aan een hechte bedrijfscultuur. Volgens onderzoek van McKinsey doen bedrijven met een uitgebalanceerde mix van mannen en vrouwen het 15 procent beter dan andere; wie zorgt voor etnische diversiteit heeft 35 procent meer kans beter te presteren. We zijn ervan overtuigd dat iedereen welkom heten en laten excelleren leidt tot meer innovatie – en meer resultaat voor onze klanten.

Gelijkheid en verscheidenheid creëren, hoe doe je dat? Tips voor de eerste aanzet:

  1. richt je met dezelfde energie als waarmee je nieuwe producten en markten realiseert, op het opheffen van de verschillen;

  2. ken je getallen; weet als bestuurder hoeveel vrouwen er in je bedrijf werken; wat de omvang is van ondervertegenwoordigde groepen; en ken de relevante statistieken op het gebied van leidinggeven, vertrek, enzovoort. Alleen als je de omvang van het probleem kent, kun je het oplossen;

  3. zorg bedrijfsbreed voor een empathische cultuur en een eerlijke dialoog; leiders moeten hun inlevingsvermogen ontwikkelen;

  4. houd open bijeenkomsten; creëer een sfeer die iedereen aanmoedigt zijn of haar gedachten kenbaar maken zonder onderbroken te worden; in een dergelijke setting voelen je medewerkers zich gewaardeerd, dat vergroot de kans dat ze actief hun ideeën inbrengen.

Bekijk de recap van onze afgelopen World Tour in Amsterdam of uiteraard kan je mijzelf bereiken om met elkaar van gedachten te wisselen over de menselijke kant van digitalisering. Ik verheug me erop!