Marketing heeft een imagoprobleem: campagnes, ads en contacten slaan te vaak de plank mis, waardoor marketing als irritant wordt ervaren. Dit is de schuld van ineffectieve marketing. Het kan, nee, het móét beter. Artificial Intelligence (AI) helpt.

Als je de verkeerde informatie op het verkeerde moment in de verkeerde context aanbiedt aan een consument – de zodoende verkeerde ontvanger – is de effectiviteit nul. De marketingactie mist dan volledig zijn doel. Sommigen stellen zelfs dat er zo een tegengesteld effect wordt bereikt: een negatief resultaat. Marketing bezorgt zichzelf hierdoor een marketingprobleem, namelijk een slecht imago.

Data in context

Maar stel je nu eens voor dat je de juiste informatie op precies het goede moment aanbiedt, en ook nog eens in de juiste context. Dan ben je met je aanbod zowel interessant als relevant voor de consument. Laten we dit Marketing 3.0 noemen. Wie ergert zich niet aan de hardnekkig achtervolgende ads die een product aanprijzen waar je vorige maand wat naar hebt gezocht? Een product dat je wellicht toen hebt aangeschaft, of waar je inmiddels niet meer in geïnteresseerd bent. Nee, ook niet nu het met korting wordt aangeboden. Ga weg!

Je moet relevant zijn en daarvoor is het noodzakelijk data in context te plaatsen. Data over wie je wanneer, via welk kanaal en welk device benadert, over je product of dienst, plus informatie over ‘omringende omstandigheden’. Het volstaat niet langer grove indelingen per doelgroep te hanteren, en die te bestoken met je boodschap. Het moet fijnmaziger, gedetailleerder, persoonlijker en flexibeler. Subtieler. Intuïtiever. Gelukkig reikt nieuwe technologie ons de helpende hand.

AI vergroot relevantie

De “krux” is goede toepassing van Artificial Intelligence (AI). Machine learning is in opkomst en o.a. Salesforce werkt hier al jaren naar toe. We hebben een eigen AI-laag gemaakt met de logische naam Einstein (wist je trouwens dat Albert intuïtie héél hoog inschatte?). Dit hebben we in het hart van ons platform gebouwd, zodat het beschikbaar is voor álle gebruikers. Dus ook voor alle marketeers! Nu kunnen zij de relevantie van hun boodschap totaal in context doorgeven: Geoptimaliseerd naar hoe, waar, waarom en wanneer het hun doelgroepen het beste past: relevant is dus. Niet zelf uitzoeken dus maar technologie voor je laten werken en die technologie is nu beschikbaar voor iedereen!

Democratisering

Einstein is beschikbaar voor al onze klanten, ongeacht welke dienst of welk product ze van ons gebruiken, in welke sector ze zitten, of welke omvang ze hebben. Wij geloven namelijk onverbiddelijk in de democratisering van technologie. Net zoals onze diensten vanuit de cloud iedereen toegang geven tot flexibel en effectief Customer Relationship Management. In plaats van grote investeringen en lange, kostbare voor-, implementatie- en natrajecten direct aan de slag kunnen gaan.

Vernieuwingen in de cloud zijn dan ook meteen voor iedereen beschikbaar. Sterker nog, er zijn maar twee versies van Salesforce: de huidige en de volgende. Drie keer per jaar voeren we een upgrade door, en dat doen we al twaalf jaar lang. Overigens zonder dat we dingen breken; de integratielaag voor apps bovenop ons platform is heilig. Alles moet blijven werken en dat doet het ook.

Iedereen blij

We geven onze klanten de mogelijkheid waarmee zij op en slimme manier  hun klanten beter leren kennen en kunnen bedienen. Zodat zij hun ‘eindklanten’ helpen in plaats van treiteren. Minder irritant, daar worden we allemaal blij van. Marketing voor mij en marketing voor jou, in plaats van schieten met hagel zonder de kennis die je hebt van je klanten te gebruiken. Dat is zó 1.0.