“When businesses lead with equality and put values at the center of their culture, employees are motivated to do their best work and companies can become powerful platforms for positive social change” – Tony Prophet, Chief Equality Officer, Salesforce

 

Bovenstaande quote is mij uit het hart gegrepen. De woorden komen uit het onlangs gepubliceerde rapport ‘The Impact of Equality and Values Driven Business’, de daden zie je dagelijks bij ons op de werkvloer. Bijvoorbeeld in mijn eigen team, waar onlangs voor het eerst het ‘nieuwe vaderschapsverlof’ werd aangevraagd. De reactie van de collega’s was hartverwarmend. De komst van een kind geeft extra swing aan een jong team als het onze. Meteen werd er naar mij toe gegrapt dat twee jonge, nog kinderloze mannen beter ook meteen vader konden worden. Kortom, de stemming zat er goed in. Dat was mooi, er moest heel wat geregeld  worden, zeker vanuit commercieel oogpunt.

 

Diversiteit begint in het gezin

 

Laat ik vooropstellen dat we bij Salesforce puur kijken naar de ‘secondary caregiver’, en niet naar het geslacht van de tweede ouder. Diversiteit zie je ook in de gezinssamenstelling terug. Als pleitbezorgers van gelijkheid maken we hierin geen onderscheid. We hechten er waarde aan dat een pasgeborene meer dan één stem, gezicht en manier van opvoeden ervaart. Jong geleerd, oud gedaan geldt ook voor diversiteit. Bovendien vergroot betrokkenheid in de vroegste levensfase van het kind de band met zijn of haar ouders.

 

Behoefte jonge ouders

 

Die aanstaande of kersverse ouders zijn bij Salesforce vaak zeer jong. Ze kunnen wanneer ze een kind verwachten alle hulp gebruiken. De individuele behoeften van medewerkers zijn voor ons belangrijk, dus kijken we met het hele team wat we voor de ‘tweede ouder’ kunnen doen. De ‘primary caregiver’ krijgt van de overheid de eerste 16 weken van het ouderschapsverlof vergoedt. Salesforce biedt de mogelijk daar nog eens tien weken aan toe te voegen. Voor de secondary caregiver zijn er eveneens verlofmogelijkheden, vanuit de gedachte dat we het belangrijk vinden dat beide ouders van meet af aan bij  het ouderschapsproces betrokken zijn. Maar wat wil de betreffende medewerker zelf? Gezamenlijk stem je de periode af, daarbij rekening houdend met de mogelijkheid parttime te werken.

 


 

Taakverdeling team: voorrang

 

In het teamoverleg bespreken we welke klanten van de betreffende collega er in de pijplijn zitten en op welke projecten er bijgesprongen moet worden. Vervolgens verdelen we de taken over de anderen in het team. Waak hierbij voor vanzelfsprekendheid. Ik vergelijk het wel met voorrang; dat neem je niet, het wordt je verleend. Een jong team is doorgaans enthousiast vanwege de eigen sluimerende kinderwens – ze snappen dat ze dezelfde regeling mogen gebruiken als hun baby aanstaande is. Medewerkers die veel extra werk krijgen daarvoor compensatie, zoals provisie over een bepaald project. Nogmaals, alles hangt af van wat goed is voor onze medewerkers.

 

Belangrijk voor klanten

 

Is het werk eenmaal goed verdeeld en de klant geïnformeerd, dan kan de collega in kwestie zich met een gerust hart aan zijn oudertaak gaan wijden. Bij terugkomst blijkt dat alles is opgepakt, en dat is voor onze klanten het allerbelangrijkst. Zij weten niet altijd dat zo’n verlof uiteindelijk ook in hun belang is – diversiteit zorgt voor betere prestaties. Ouders pakken de verzorging van hun kind verschillend aan, dus verlof voor de second caregiver draagt evengoed bij aan diversiteit. Mijn man onderneemt andere dingen met de kinderen dan ik. Maar ook op de werkvloer zie ik het; kinderen naar de crèche brengen of ze juist ophalen, ouderschapsverlof, vrij of geen vrij op de verjaardagen, enzovoort. Bovendien speelt de leeftijd van zowel ouder als kind een rol bij wat ieder op dat moment nodig heeft. Wat het ook is, het blijft de verantwoordelijkheid van de medewerker zelf. Wij kijken waar we kunnen helpen.