De digitale transformatie van bedrijven en ons dagelijks leven verloopt in sneltreinvaart. Sectoren als finance, retail en manufacturing zien de dreiging van disruptie vooral als bron van inspiratie voor het transformeren van hun business. Die daadkracht mis ik nog in de gezondheids- en zorgsector. E-health staat nog niet als een huis. Daar kwam ik achter na de bevalling van mijn eerste kind. Wat ik als kersverse moeder nodig had was er niet. Het wat onmachtige gevoel dat hierdoor ontstond kennen alle ouders. Iedereen ziet graag een minder tijdrovend en transparanter medisch traject, van consultatiebureau tot en met kinderarts. Té veel zorgaanbieders kijken nog de kat uit de boom bij de inzet van de nieuwste technologie om dergelijke problemen voor eens en voor altijd op te lossen. Aan de ene kant snap ik ze wel; hun eerste prioriteit is de kwaliteit van de zorg aan de cliënten. Maar wellicht weten ze niet dat je met één simpele app precies dát kunt bewerkstelligen. Andere sectoren gingen hen al voor. Kijk maar.

 

Waarom vragen cliënten een zorgapp?

De commercie is al volop aan het digitaliseren geslagen, veelal met apps als speerpunten. Met mooie successen als resultaat, zoals met de app Mijn ING Banking. Klanten van ING hebben hiermee zeer eenvoudig toegang tot al hun bankzaken. Alle informatie wordt in één scherm getoond en de TAN-code is vervangen door een QR-code. Het grote gebruiksgemak van de app zorgt voor meer klantloyaliteit. Sterker nog, zó snel en eenvoudig je bankzaken kunnen doen is een extra reden voor klanten om bij ING te blijven én meer diensten af te nemen. Waarom deze aanpak in de gezondheidszorg níét werkt? Het werkt wél in de gezondheidszorg! Sterker nog, het kan op dezelfde eenvoudige manier de samenwerking in de hele sector bevorderen. Ondanks de grote vraag naar een optimale samenwerking in de sector, wordt er te weinig gebruikgemaakt van de allernieuwste technologie die hiervoor beschikbaar is. Dat is jammer. Zelf verwacht ik door het online gemak dat bedrijven bieden namelijk een rijk e-health-aanbod. Waarom is die handige patiëntenapp er nog niet?

 

 

Iedereen gebaat bij toegankelijke realtime informatie

Als ouder heb ik me verbaasd (en zorgen gemaakt) over de omslachtige manier waarop binnen de zorgketen wordt gecommuniceerd. Met mijn smartphone kan ik makkelijk communiceren met bedrijven, ook omdat ze mijn informatie centraal beschikbaar hebben. Iedere medewerker ‘kent’ mij en mijn achtergrond, ongeacht de afdeling of vestiging. Ik droom ervan dat dit straks ook het geval is bij de samenwerking tussen kraamzorg, huisarts en specialist. Hopelijk is er dan ook ruimte voor mij als ouder om dat proces te beïnvloeden. Bijvoorbeeld in een situatie dat mijn baby snel extra zorg nodig heeft. Als ik daar nu aan denk, bekruipt me een extra onprettig gevoel. Ik weet niet wanneer en bij wie ik snel terecht kan, of eventuele extra hulp direct beschikbaar is, en of de zorgverleners ter plaatse op de hoogte zijn van de volledige medische achtergrond van baby en ouders. In dit specifieke geval moest ik nu – het was gelukkig niets ernstigs – ons verhaal meerdere malen vertellen, het advies van de paramedicus in kwestie herhalen, en wachten op een afspraak met de huisarts totdat hij zelf telefonisch de informatie had ingewonnen en geordend. Dat kan stukken eenvoudiger. Bij Salesforce helpen we organisaties uit de gezondheids- en zorgsector dit soort problemen bijvoorbeeld te tackelen met handige, snel te bouwen apps. Met het vizier op zowel de cliënten alsook alle professionals in de keten die ermee moeten werken, vanuit welk gezichtspunt dan ook. Maar hoe kom je dan tot de juiste app? Daar hebben we een methode voor, die zowel tot een passend prototype als een snelheid in het project leidt.

 


Via één methode snel naar een werkend prototype

Door mijn contacten met de Health Innovation School weet ik dat het aantal professionals in de gezondheids- en zorgsector met passie voor innovatie snel groeit. Een deel van hen heeft in het Radboudumc kennisgemaakt met Design Thinking, een methodologie waarmee ontwerpers complexe problemen oplossen én de door organisaties en hun hele ecosysteem gewenste oplossingen te vinden. Wat deze mensen aanspreekt in Design Thinking is dat de mens het uitgangspunt vormt voor het bouwen van relevante oplossingen, die iedereen binnen het speelveld gemak bieden. Wat mij betreft liggen het ervaren van gemak en zorg heel dicht bij elkaar. Daarom raad ik gezondheids- en zorgprofessionals aan via deze aanpak te kijken of zij hun bedrijfskundige uitdagingen ermee kunnen aangaan. Met de juiste methodiek creëer je een stabiel proces, dat ertoe bijdraagt dat een concept in no-time een prototype wordt. Binnen hetzelfde raamwerk kun je jouw demo finetunen tot een direct inzetbare app. Stel het juiste team en de juiste persona’s samen om de uitdaging scherp te formuleren en te converteren naar een conceptdesign. Vervolgens creëer je met het hele team een storyboard, dat als basis dient voor de bouw van de app. Een prototype bouw je al binnen enkele dagen! De app die we voor een presentatie aan de Health Innovation School hebben gebouwd kreeg – het zal niemand verbazen – veel bijval. Ik ben er zelf ook enthousiast over, omdat ik met eigen ogen heb gezien dat de toekomst van een altijd en overal beschikbaar realtime dossier nabij is. Inclusief de mogelijkheid desgewenst zelf in actie te komen. Met één app kun je daadwerkelijk de zorgkwaliteit al verbeteren.