Onze CEO Marc Benioff gaf het eind vorig jaar al aan: snelheid is de nieuwe credo in het bedrijfsleven. De snelheid waarop digitale communicatiekanalen en de ervaringen die klanten daarop verwachten evolueren, zorgt ervoor dat bedrijven op lichtsnelheid zullen moeten innoveren. Digitale transformatie-programma’s die aan de basis staan van nieuwe cloud-, big data- en AI-technologie leveren hierbij een wezenlijke bijdrage.

In een eerdere blogpost die ik schreef ging ik in op het onderwerp ‘cloud’ en leg uit hoe microservices, die draaien in een PaaS-omgeving, de ruggengraat vormen voor volledig geintegreerde, op SaaS gebaseerde architecturen. Ik leg in dat verhaal tevens uit hoe deze microservices ingezet kunnen worden om een cloud-applicatielandschap uit te breiden met additionele zakelijke mogelijkheden waardoor IT-teams sneller kunnen reageren op vragen uit de business.

In het tijdperk waarin cloud mainstream is geworden zullen IT-architecten nieuwe paradigma’s en technologieën moeten omarmen van optimale waarde te kunnen zijn voor hun organisaties.  

 

 

SaaS heeft de manier waarop we IT ‘doen’ veranderd

Slechts een klein percentage van de meest vooraanstaande bedrijven ter wereld is een tech-bedrijf. Een blik op de ‘Fortune 500-lijst’ leert ons dat 43 bedrijven uit deze top-500 tot de technologiesector behoort. Voorbeelden zijn Apple, Amazon.com, Alphabet en Microsoft. De bedrijven die geen technologiebedrijf zijn, zijn echter verre van technologie-agnostisch. Ze mogen zichzelf dan niet als technologiebedrijf presenteren, ze hebben allemaal een krachtige IT-organisatie die allerlei interne digitale diensten levert en zodoende zorgt voor groei en innovatie. Deze ondersteunende rol voor IT is extreem waardevol voor bedrijven omdat goed ontwikkelde IT superieure klantervaringen en -interactie mogelijk maakt en zorgt voor meer efficiency en productiviteit.

De explosie van multi-tenancy en cloud (en zelfs van Managed Services) die door Salesforce al in 1999 in gang werd gezet, heeft gezorgd voor belangrijke veranderingen voor IT in non-tech-bedrijven. De noodzaak voor een eigen datacenter, het installeren en bijhouden van applicaties en zelfs het bouwen van maatwerkoplossingen nam sterk af. Vanaf dat moment is de focus meer en meer verlegd naar de cloud en het dienstenmodel.

Voor goed ontwikkelde functies waaronder sales, digitale marketing, supply chain management en HRM werden relatief snel SaaS-oplossingen in gebruik genomen om zo de beschikbaarheid van IT te verhogen en versnellen. Echter: het is niet altijd rozengeur en maneschijn ‘in de cloud’…


SaaS-architecturen zorgen voor nieuwe uitdagingen

De opkomst van cloud-intensieve landschappen zorgt ervoor dat er afscheid genomen wordt van geïsoleerde en (inherent) onveilige datacenters en dat daar volledig gedistribueerde architecturen voor in de plaats komen. Traditionele, on premises activiteiten zoals ongecontroleerde API-consumptie, real time database-replicatie of zelfs directe toegang tot databases hebben geen plek in deze nieuwe architecturen. IT-architecten moeten opnieuw nadenken over hoe ze hun organisatie veilig houden, integratie willen realiseren en willen uitbreiden.

  • Security - Virtual Private Networks (VPN), Transport Layer Security (TLS), Dynamic Networks en natuurlijk Identity and Access Management (I&AM) vormen de basis voor afgeschermde cloud-architecturen.

  • Integratie - Het integreren van bouwblokken die wereldwijd zijn gedistribueerd tot robuuste, real-time architecturen (waarbij de bouwblokken vaak op onbekende plekken staan), vraagt om aandacht voor details die in klassieke, enkelvoudige datacentra vaak over het hoofd worden gezien. Zelfs streams en Lambda/Kappa-architecturen zijn steeds moeilijker te implementeren in scenario's waar de enige SaaS-interactie bestaat uit CSV batch-imports en -exports.

  • Schaalbaarheid - De belangrijkste taak van IT-afdelingen was altijd snel reageren op opkomende vragen vanuit de business. Soms door de mogelijkheden van bestaande applicaties uit te breiden, of soms door nieuwe IT-componenten toe te voegen. SaaS-oplossingen kunnen in de regel echter niet zomaar uitgebreid worden. En het toevoegen van nieuwe IT-componenten die cloud native zijn (gedistribueerd,  gebalanceerd, DevOps ready) vraagt om IT-platformen die zeer moderne platformdiensten ondersteunen.