Supercool! Salesforce.org doneert een groot geld bedrag aan VHTO. Daarmee hebben we weer een goede stap gezet om meer meiden en minder bedeelde jongeren voor bètavakken als techniek en ICT te laten kiezen. Met ‘we’ bedoel ik zowel VHTO als Salesforce.org. Ik zet me in voor beide, onder andere omdat ik meer gelijkheid en diversiteit op de werkvloer van technologiebedrijven wil zien. Goed voor ieder bedrijf, zo tonen steeds meer onderzoeken aan, én voor onze samenleving. Bij Salesforce geloven we erin dat het onze business is de wereld voor al onze stakeholders te verbeteren, inclusief die van onze aandeelhouders, klanten, medewerkers, gemeenschap, samenleving en ons milieu.” Daarom heeft Salesforce nu een aparte sectie voor zijn sociale activiteiten in het jaarverslag opgenomen.

We leven in een tijdperk waarin ook bedrijven substantieel moeten bijdragen aan een wereld waarin gelijkheid en diversiteit de norm zijn. Daarom vind ik het mooi dat met deze bijdrage kinderen worden geholpen die in onze sector voorheen buiten beeld waren.

 

 

Waarvoor krijgt VHTO zo’n grote bijdrage?

VHTO heeft de bijdrage nodig voor het ontwikkelen van een certificeringsprogramma voor leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het doel ervan is kinderen meer zelfvertrouwen te geven om in het hoger onderwijs voor bèta, techniek en ICT te kiezen. Zelf ben ik één van de mentoren van VHTO. Ik zet me in om kinderen al op de basisschool vertrouwd te maken met ICT. Op dit moment is er geen officiële certificering en ICT zie je nauwelijks terug in het curriculum van middelbare scholen. VHTO brengt daar verandering in, samen met de universiteiten van Delft en Nijmegen. Gezamenlijk ontwikkelen ze het eerste certificeringsprogramma Basic Computer Science – inclusief een pilot – voor meisjes en minder bedeelde jongeren van 13-15 jaar. Er ligt dus een enorme kans voor organisaties die dit soort activiteiten willen ontplooien. Ze kunnen samen met het bedrijfsleven innovatieve onderwijsoplossingen bedenken. Die kunnen ertoe bijdragen dat meer leerlingen voor een toekomst in bèta, techniek en ICT gaan.

 

ICT-vaardigheden én ander wereldbeeld ontwikkelen

Als de kinderen het programma hebben doorlopen en ze het diploma krijgen, moet het even waardevol zijn als dat van bijvoorbeeld een taaltraining. Daar streeft VHTO naar. In ieder geval zijn de deelnemers beter voorbereid op een keuze voor bèta, techniek en ICT. Bovendien hebben ze ook nog eens een extra diploma op hun cv. Dat helpt enorm bij sollicitaties, mits het certificaat officieel erkend is. Daar heb je gekwalificeerde leerkrachten voor nodig. Ook zij moeten worden opgeleid en/of getraind – op niveau. De onderdelen van Basic Computer Science liegen er niet om: innovatieve wiskunde, computerwetenschap, analytics, AI, coderen en hacken en ontwerpen met een gendergevoelige lens. Verder moeten, naast scholen en leerkrachten, musea en bibliotheken eveneens goed worden geïnformeerd. Op die manier krijgt het diploma meer bekendheid. Kortom, het nut van het certificeringsprogramma staat vast, ook in het kader van gelijkheid en diversiteit.

Meer ondersteuning is echter welkom. Daarom is er tijdens de Salesforce World Tour Amsterdam, op 12 april aanstaande in de RAI, aandacht voor de Girlsday van VHTO. Oud-eurocommissaris en Salesforce-collega mevrouw  Kroes zal daar met meisjes de opening doen en het startsein geven voor het evenement Girls in It develop your own App.. De activiteit zorgt ervoor dat de meisjes een beter beeld krijgen wat IT kan betekenen voor hun toekomst. Op deze manier motiveren we meisjes om voor bèta, techniek en ICT te kiezen. We krijgen altijd hele leuke reacties en het helpt meisjes enorm om een ander wereldbeeld te krijgen. Dát inspireert me nog het meest.