Nieuw onderzoek van The Economist Intelligence Unit onthult de vaardigheden en ervaring die zakelijke leiders van morgen nodig hebben om succesvol te zijn.

Alhoewel de organisationele invloed van digitale disruptie nog in ontwikkeling is, staat deze bij veel bedrijven wel degelijk op de agenda. Sterker nog, 60% van de Nederlandse bedrijfsleiders is ervan overtuigd dat hun organisatie tot nu toe succesvol heeft ingespeeld op digitale disruptie.

Een minder onderzocht vraagstuk is de invloed van digitale disruptie op de individuele carrièrepaden van bedrijfsleiders. Een nieuw, door Salesforce gesponsord onderzoek van The Economist Intelligence Unit komt met een aantal antwoorden.

Op basis van een enquête onder leidinggevenden en managers van verkoop-, IT-, marketing- en klantenservice-afdelingen, evenals een aantal diepte-interviews, onthult het onderzoek dat het samensmelten van zakelijke functies in het kader van digitale disruptie leidt tot het vervagen van ooit duidelijke paden naar professioneel succes en leiderschapsrollen.

Tevens suggereert het dat de personen die in deze nieuwe omgeving succesvol zijn, degenen zijn die profiteren van deze vervaagde grenzen voor het verbreden van hun ervaring, uitbreiden van hun netwerk en het stimuleren van hun talent voor multifunctioneel leiderschap.


De noodzaak van nauwe samenwerking

Duidelijk gedefinieerde functionele silo’s hebben jarenlang ambitieuze professionals uitgestippelde paden naar de top aangereikt: om bijvoorbeeld hoofd marketing te worden, diende men zich te specialiseren in aan marketing gerelateerde technische, bestuurlijke en strategische vaardigheden.

In deze eeuw van digitale disruptie – voor onze doeleinden gedefinieerd als ‘transformatie veroorzaakt door de opkomst van nieuwe technologie en daardoor mogelijke bedrijfsmodellen’ – vormen deze functionele silo’s echter een blok aan het been.

Ten eerste vraagt het innovatietempo om snelle en terugkerende samenwerking. Hiervoor zijn multifunctionele teams nodig die op korte afstand van elkaar werkzaam zijn. Ten tweede houdt het feit dat relaties met klanten tegenwoordig grotendeels via digitale kanalen onderhouden worden, in dat het verschil tussen bijvoorbeeld marketing, verkoop, klantenservice en IT niet meer zo uitgesproken is als vroeger.

“Het hele concept van werken in silo’s is niet langer relevant of levensvatbaar”, aldus Justine Haworth, Global Head of Digital Engagement bij de wereldwijd opererende bank HSBC, die in het kader van het onderzoek geïnterviewd werd. “In feite willen en verwachten klanten van ons dat we snel via alle kanalen inspelen op hun behoeften.”

Als gevolg hiervan zijn functies aan het samensmelten. De meest duidelijke overlapping is die tussen marketing en IT. Het onderzoek onthult dat: 49 procent van de marketingleiders zegt dat de verantwoordelijkheden van hun afdeling uitgebreid zijn en die van de IT-afdeling in ‘aanzienlijke mate’ overlappen.

Op hun beurt is de rol van afdelingsleiders aan het veranderen: 70 procent van de respondenten van de enquête zegt dat hun rol samensmelt met die van collega’s in andere functies.

Met als gevolg dat traditionele ontwikkelingsplannen voor de carrière niet langer van toepassing zijn. Bijna de helft (48%) van de respondenten is het erover eens dat ‘het vervagen van afdelingsgrenzen het moeilijker maakt om mijn professionele ontwikkeling te plannen’. Meer dan een derde (35%) maakt zich zorgen over de invloed van digitale technologie op hun carrièremogelijkheden. En nog veel meer beamen dat door digitale disruptie de vaardigheden die van leiders worden verwacht aan het veranderen zijn.


Evoluerende vaardigheden

Een aantal van deze vaardigheden is direct gerelateerd aan disruptie: 71% is het er bijvoorbeeld over eens dat ‘innovatie’ in de nabije toekomst ‘uitermate’ of ‘enigszins’ belangrijk gaat worden en 68% zegt hetzelfde over ‘veranderingsmanagement’. Anderen daarentegen denken na over de veranderende organisatievorm: 66% van de respondenten zegt dat het ‘aansturen van meerdere afdelingen’ belangrijker gaat worden en 65% zegt dat over ‘intern netwerken’. Onder de Nederlandse respondenten wordt ‘het vermogen om medewerkers te motiveren’ gezien als de vaardigheid die belangrijker gaat worden (77%).

Voor George Zarkadakis, Digital Lead bij verzekeraar Willis Towers Watson en een van de geïnterviewden voor het onderzoek, vereist digitaal leiderschap de moed om over conventionele grenzen heen te gaan, gecombineerd met de empathie die nodig is om daarbij het vertrouwen te bewaren. “Je zult dingen moeten afbreken. Je zult met weerstand moeten kunnen omgaan. Je zult door muren heen moeten breken”, zegt hij. “Behalve het beschikken over moed, zul je ook in staat moeten zijn om vertrouwen op te bouwen. Een hoge mate van sociale intelligentie is daarom essentieel.”

 

Vaardigheden bijleren

Hoe gaan de leiders van vandaag de vaardigheden ontwikkelen die ze morgen nodig hebben? Training is een voor de hand liggende keuze: 42% van de respondenten verwacht door middel van interne training de door digitale disruptie vereiste vaardigheden aan te leren en 40% met behulp van externe training. Maar anderen zien de noodzaak om hun ervaring te verbreden: 39% is ervan overtuigd dat managementervaring in andere bedrijfstakken een belangrijke rol in hun professionele ontwikkeling gaat spelen en 37% noemt ervaring in andere afdelingen.

Dit komt tot uiting in de carrièreplannen van de respondenten: 74% gelooft dat het redelijk waarschijnlijk is dat ze in de komende 3 jaar een leidinggevende positie op een andere afdeling bij hun huidige werkgever zullen aanvaarden, terwijl 62% verwacht dat ze hun rol aanzienlijk zullen uitbreiden met verantwoordelijkheid voor andere afdelingen.Klik hier voor het volledige onderzoek.