De afgelopen drie tot vijf jaar hebben we een enorme interesse in AI gezien. We bevinden ons momenteel op een turning point: de tijd waar iedereen vol enthousiasme riep om iets met AI te gaan doen is voorbij. In plaats daarvan wordt AI nu realiteit. De hamvraag luidt dan nu ook: wat is het volgende hoofdstuk binnen AI?

 

Van Artificial intelligence naar Augmented Intelligence

De eerste trend die we zien in 2019 is dat AI wordt gezien als nieuwe golf automatisering. Binnen bedrijven heerst het besef dat voor de integratie van AI geen compleet nieuwe businessmodellen geïmplementeerd hoeven te worden. Waardevoller is om na te denken over welke businessprocessen er reeds zijn binnen je bedrijf en wat je daarin kunt automatiseren zodat medewerkers hun werk slimmer en effectiever kunnen doen.

 

Deze vorm van AI wordt Augmented Intelligence genoemd waarbij de focus ligt op het verbeteren van bestaande processen en het ondersteunen van beslissingen. Hierbij komen mens en machine gezamenlijk tot een beter resultaat. Dit jaar nemen we bestaande processen onder de loep en analyseren we hoe we deze processen slimmer kunnen maken.

 

AI brengt persoonlijke klantrelatie terug

De digitalisering heeft soms de kloof tussen bedrijven en klanten verbreed; de interactie heeft aan persoonlijkheid ingeboet. AI kan een goede dosis tegengas geven; het geeft bedrijven de mogelijkheid om op een slimme manier, en bovendien schaalbaar, de klant persoonlijk tegemoet te komen. De kansen die AI biedt omtrent personalisatie kunnen zo een oplossing bieden voor wat we verloren zijn met digitalisering, namelijk een heel intiem contact tussen klant en bedrijf.

 

 

Vraag naar tech-savvy werknemers neemt toe

Naarmate er meer vraag komt naar AI-oplossingen, komt er ook meer vraag naar expertise van AI bij werknemers. Echter, deze expertise is moeilijk te vinden. Wat veel mensen nog niet beseffen is dat technologie dit probleem gaat oplossen. Auto-machine learning technologie wordt steeds verder ontwikkeld waardoor citizen data scientists ook om kunnen gaan met algoritmes zonder dat deze persoon een achtergrond in AI heeft.

 

Er heerst een grote angst dat robotica op veel vlakken de mens overneemt. Ik ben er echter van overtuigd dat met AI enerzijds bestaande banen verrijkt worden en anderzijds ook banen gecreëerd worden. Peter Schwartz, Chief Future Officer bij Salesforce, benadrukte dit ook in afgelopen CIO Council: “Als ik sales zou doen zou ik niet bang zijn dat ik word vervangen door een machine, maar door een salespersoon die wel weet hoe hij met AI-technologie om moet gaan.” Ik verwacht dat in 2019 de angst die heerste over robots langzamerhand vervangen worden door het inzicht dat AI-technologie ons kan verrijken.

 

Meer aandacht voor de ethische kant binnen AI

Een voorspellend model wordt getraind met een dataset, en gaat zich gedragen naar hoe het getraind is. Deze datasets worden vaak gemaakt door een mens en bevatten dan ook afspiegelingen van vooroordelen of misstanden die in onze samenleving aanwezig zijn. Er bestaat een risico dat deze ongelijkheden worden versterkt in de Vierde Industriële Revolutie.

 

De vraag bij huidige algoritmes is dan ook: is deze dataset helemaal eerlijk? Als je een model gaat ontwikkelen dat bepaalt wanneer mensen een lening krijgen of hoeveel zorgverzekeringspremie mensen moeten betalen, moet je zeker weten dat de dataset niet gekleurd is met vooroordelen die al in onze maatschappij bestaan. Naarmate het aantal toepassingen in deze sfeer toeneemt, wordt dit een steeds belangrijker onderwerp.

 

De bewustwording omtrent het ethische belang van AI heerst gelukkig niet enkel meer bij critici, maar er ontstaan ook steeds meer alternatieven vanuit het bedrijfsleven en overheden. Zo zijn er partnerschappen waar grote techbedrijven met regeringen in gesprek gaan en zetten partijen zoals de World Economic Forum zich in voor informatie van ethiek binnen AI.

 

AI doet intrede in werkomgeving

AI is niet meer de new kid on the block, maar in veel gevallen zijn de applicaties van AI in de werkomgeving nog jong. Ik verwacht dat komend jaar stappen gemaakt worden. Spraakherkenningstechnologie wordt binnen AI de nieuwe gebruikerservaring en zal daarbij snel succesvol worden, omdat spraakherkenningstechnologie voor veel mensen laagdrempelig is. Een van de struikelblokken van het integreren van AI, is de adoptie. Mensen zijn best huiverig om AI echt te gaan gebruiken.

 

Spraakherkenningstechnologie ligt zo dichtbij onze manier van communiceren en handelen dat de stap naar het gebruik van spraakherkenningstechnologie veel kleiner is. Mens-machine interactie begon met de command-line, daarna kwamen er visuele interfaces die we met de muis gingen bedienen. Veel later werden apps geïntroduceerd en nu swipen we op onze telefoon en andere devices. Spraakherkenningstechnologie is de natuurlijke en volgende stap in deze ontwikkeling.

 

 

Don't get ready, get started!

De komende jaren zal AI alomtegenwoordig worden in onze samenleving. Het is daarom belangrijk dat medewerkers zich bekend maken met deze technologie. Op deze manier is de adoptie van AI niet anders dan de opkomst van internet. Iedereen kent tegenwoordig de kansen en de gevaren en weet hoe met het internet omgegaan moet worden. Momenteel voelt AI wellicht nog eigenaardig; in de toekomst gaat het gebruik ervan net zo normaal zijn als het gebruik van internet vandaag de dag.

 

Veel bedrijven denken dat hun systemen nog niet op orde zijn of hun werknemers nog niet de juiste vaardigheden hebben. Het is echter belangrijk om te starten met goed werkende pilots en daarmee succes creëren om zo verder op te schalen. Er is namelijk altijd wel een reden om het niet te doen en je bent er nooit 100% klaar voor. Een goede strategie is dat je moet beginnen met iets waarvan je denkt dat het gaat lukken en vanaf daar pak je meer complexe cases. Met welke cases begin jij in 2019?

 

Wil je in de tussentijd meer te weten komen over de AI tool van Salesforce? Maak kennis met Einstein en volg de Einstein trail op Trailhead.