Vrouwen in de techsector. Jaren geleden zou er een onverschillig 'gaat echt niet gebeuren' hebben geklonken. Maar die tijden zijn veranderd. Een toenemend aantal techbedrijven werft gericht meer vrouwen. Toch is dit slechts de eerste stap in de richting van meer diversiteit op de werkvloer.

Onze (vrouwelijke!) Country Lead Eva Heffernan spreekt met Diversity & Inclusion-bondgenoot Marco Clazing (Vice President en Regional Leader Customer Success Group van Salesforce) over het belang van diversiteit en een gelijke behandeling.

 

 


 

 

Eva: Hoi Marco. Fijn dat je tijd hebt vrijgemaakt voor dit gesprek. Vertel eens: wat heb jij met het thema “Women in Tech”?

 

Marco: Door het werk dat ik de afgelopen vierenhalf jaar bij Salesforce heb gedaan, ben ik me er nu veel beter van bewust dat diversiteit op de werkvloer op tal van punten positief uitpakt. De open bedrijfscultuur bij Salesforce heeft daar zeker bij geholpen. Reden genoeg dus om me veel meer met diversiteit bezig te houden.

Ik wil ervoor zorgen dat dit bedrijf een afspiegeling van onze maatschappij wordt. Bovendien ben ik al betrokken bij de verschillende Diversity & Inclusion-groepen, dus ‘Women in Tech’ leek me de perfecte aanvulling.

 

Ik ben blij om te horen dat werken bij Salesforce je heeft laten doen inzien hoe waardevol het is een diverse werkomgeving te hebben. Waarom vind je het zo belangrijk om dit thema onder de aandacht te brengen?

 

Door de jaren heen is het me opgevallen dat gemengde teams – en dan heb ik het niet alleen over geslacht, maar ook over etnische afkomst, leeftijd, culturele achtergrond, enzovoort – het beter doen dan niet-gemengde teams.

Diversiteit leidt tot andere invalshoeken en ideeën, wat betere resultaten oplevert en ons bovendien allemaal beter laat functioneren. Diversiteit op de werkvloer gaat niet alleen over een gelijke behandeling, het betekent meer innovatie, beter functionerende medewerkers en een grotere kweekvijver van talent.

Het levert bedrijven en medewerkers allerlei voordelen op. Zo blijkt uit onderzoek onder 1000 bedrijven in twaalf landen dat McKinsey & Company in 2018 heeft uitgevoerd, dat bedrijven die qua man-vrouwverdeling in hun managementteam in het hoogste kwartiel zitten, 21% vaker een bovengemiddelde winst halen.

 

 

Dat is geweldig! Een van de overige voordelen is een gebalanceerdere besluitvorming door het management. Hoe zie jij de toekomst voor vrouwen, en gelijkheid in het algemeen, in de techsector?

 

Ik zie de toekomst heel rooskleurig tegemoet, omdat de techsector steeds meer en meer kansen biedt voor vrouwen. Maar ik weet ook dat het niet zonder slag of stoot gaat. Het wordt nog een hele opgave om te zorgen dat iedereen oog krijgt voor de rol van vrouwen in de techsector en zich daar ook hard voor maakt.

We zijn op de goede weg, maar we zijn er no zeker niet. We hebben natuurlijk te kampen met een uitdaging die ontstaan is in het verleden, waardoor het nu wat langer duurt voordat vrouwen écht doordringen tot de managementfuncties in het bedrijfsleven.

 

Je hebt gelijk. Ik weet er alles van: ik heb er 20 jaar over gedaan om mijn huidige positie te bereiken! Je zegt dat iedereen zich hard moet maken voor de rol van vrouwen in de techsector. Wat bedoel je daar precies mee?

 

Ik probeer daarmee te zeggen dat het niet om quota of streefpercentages moet gaan. Quota kunnen ronduit vervelend zijn en voor de verkeerde redenen. Ik denk namelijk dat we ons moeten bezighouden met het opbouwen van gemengde teams en niet zomaar wat vrouwen erbij moeten halen.

We moeten dus voort op de ingeslagen weg: mensen bewust maken van de voordelen van diversiteit op de werkvloer en zo een einde maken aan al die (onbewuste) vooroordelen.

 

Ik ben het met je eens dat mensen zich hier bewust van moeten worden. Wist je trouwens dat het aandeel vrouwen in managementteams is gegroeid van 24 naar 29 procent? Die toename is natuurlijk positief, maar de overgrote meerderheid van de managers is nog steeds man. Wat vind je daarvan?

 

Ik denk dat dit komt door die ‘legacy’ uitdaging waar ik het net al even over had. Net als andere techbedrijven hadden wij in eerste instantie ook gewoon minder vrouwen in dienst. Maar ik heb goed nieuws: we zijn tegenwoordig op allerlei fronten actief om nog meer vrouwen binnen te halen bij Salesforce. We werken hier hard aan, dus ik heb er alle vertrouwen in dat we snel resultaat zien.

 

 

Ik heb daar ook alle vertrouwen in! Bij Salesforce zijn we pioniers als het gaat om gelijkheid, diversiteit en ons aandeel vrouwen in het bedrijfsleven. Hoe kunnen andere techbedrijven net zoveel vrouwen binnenhalen, denk je?

 

De eerste stap is zorgen voor een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Dat is de basis. Bovendien is het van cruciaal belang om te laten zien dat we dit serieus nemen en hier echt in geloven. Dus dat we dit niet alleen maar doen omdat het nu veel in de media is of omdat andere bedrijven het ook doen.

 

Jij bent zelf werkzaam binnen de Customer Success-tak bij Salesforce. Wat heeft dat team eraan gedaan om talentvolle vrouwen binnen te halen en te laten doorstromen?

 

Om te beginnen hebben we de werving op de schop genomen. We plaatsen nu alleen nog genderneutrale vacatures, zodat iedereen zich uitgenodigd voelt om te reageren. Verder zorgen we dat er voor elke vacature een gemêleerde groep sollicitanten doorgaat naar de volgende ronde en wordt uitgenodigd voor een gesprek. Als die groep bijvoorbeeld geen vrouwen bevat, vragen we de recruiters om alsnog op zoek te gaan naar vrouwelijke kandidaten.

Daarnaast worden de gesprekken altijd afgenomen door een gemengde sollicitatiecommissie en zijn er Diversity & Inclusion-collega's bij betrokken. Alle leden van de sollicitatiecommissie hebben bovendien evenveel inspraak wanneer wordt besloten wie het gaat worden.

Wie bij Salesforce wordt aangenomen, komt terecht in een inclusieve werkomgeving waar iedereen zich durft uit te spreken. Gelijke behandeling staat bij Salesforce hoog in het vaandel.

 

 

Een gelijke beloning is hier natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Elk jaar wordt binnen Salesforce onderzocht of we mannen en vrouwen hetzelfde betalen voor hetzelfde werk. Als dat niet zo blijkt te zijn, wordt het salaris aangepast. Een fantastisch initiatief waar veel bedrijven een voorbeeld aan kunnen nemen.


Marco, jij wordt gezien als een sterke gelijkheid bondgenoot of 'equality ally', hoe we ze bij Salesforce noemen. Wat zijn volgens jou de rol en verantwoordelijkheden van een bondgenoot?

 

Dank je! Ik zie een ally als iemand die pleit voor diversiteit en ertoe bijdraagt dat uiteindelijk iedereen begrijpt waarom dit zo belangrijk is. Een bondgenoot moet ook een oogje in het zeil houden en waar nodig helpen om de juiste beslissingen te nemen.

Als bondgenoot moet je ook duidelijk maken dat iedereen een stem heeft, ongeacht hun gender, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, culturele achtergrond en noem maar op. Maar bondgenoten moeten ook hun mond opendoen als ze iets zien dat niet in overeenstemming is met de waarden van Salesforce. En mensen helpen van wie ze denken dat die een steuntje in de rug nodig hebben.

 

Dankjewel Marco, dat je de tijd hebt genomen om hierover met mij in gesprek te gaan. Laten we ervoor zorgen dat we op deze goede weg blijven en andere bedrijven kunnen inspireren hetzelfde te doen.

 

Op zoek naar inspiratie? Kom op 26 en 27 november de European Women in Tech conferentie in de Rai in Amsterdam.