IT-managers hebben elke dag veel op hun bordje liggen, zoveel dat het ze aan de tijd ontbreekt om af en toe een stap terug te doen en van afstand te kijken welke trends van invloed zijn op hun organisatie. Trends die, nu of in de toekomst, misschien wel voor een transformatie zorgen.

 

Meer dan 100 IT-managers delen hun visie

Om je tijd te besparen onderzoeken wij welke trends er zijn door meer dan 100 IT-managers wereldwijd van verschillende bedrijven te ondervragen. We hebben ze gevraagd naar hun prioriteiten, de voorbereidingen en de beschikbare expertise rond 10 belangrijke IT-initiatieven, evenals hun visie voor de toekomst over deze onderwerpen.

Je kunt alles uitgebreid terugvinden in het rapport ‘Enterprise Technology Trends’. Maar dit is wat me opviel toen ik het las.

 

De klantervaring managen is de belangrijkste taak

Een aantal lezers zal zich wellicht herinneren dat IT een gedegen backofficefunctie was, waar een duidelijke en hardnekkige scheidslijn gold tussen klantgerichte zaken en de technische mogelijkheden die het bedrijf draaiende hielden. Die dagen zijn definitief voorbij. Tegenwoordig stellen IT-managers dat de klantervaring hun topprioriteit is. En om dat te onderstrepen vergroot 77% van hen de investeringen die te maken hebben met de customer experience.

Welke thema’s zijn dan het belangrijkst voor IT-managers? Dit zijn vooral ontwikkelingen gericht op systeem- en data-integratie. Het belang van integratie weerspiegelt de onderliggende spagaat: klanten verwachten verbonden ervaringen waarbij hun informatie overal bekend is en snel toegankelijk via touchpoints. Dit is een behoorlijke uitdaging; de gemiddelde onderneming gebruikt 900 verschillende applicaties, waarvan slechts 29% geïntegreerd is. 

En een ander, net zo belangrijk punt voor het bieden van een goede klantervaring is beveiliging en identificatie. Dat is niet verwonderlijk en 95% van de IT-managers heeft dan ook in beveiliging geïnvesteerd vanwege de maatschappelijke bezorgdheid over de privacy van gegevens.

Een hiermee samenhangend thema dat ook veel aandacht krijgt van IT is de ervaring van werknemers; voor 54% van de IT-managers heeft dit prioriteit en slechts 21% is van mening dat werknemers maximaal zijn betrokken bij de bestaande technologie.

IT heeft moeite de de mobile-first implementaties bij te houden

De mobile-first mindset is stevig ingeburgerd bij zowel klanten als medewerkers. Uit onderzoek bleek dat 63% van de werknemers hun mobiele apparaat evenveel voor het werk gebruikt als voor persoonlijke zaken. Maar, zoals Gartner onlangs opmerkte, wordt de ontwikkeling van de mobiele app bemoeilijkt door een gebrek aan middelen, met name tijd en vaardigheden van de werknemers.

Maar liefst 99% van de IT-managers is van mening dat bedrijven mobiel toegankelijk moeten zijn om in de toekomst te kunnen groeien. Tegelijkertijd denkt 74% dat een gebrek aan mobiele toegang tot apps, data en content de productiviteit van het bedrijf zal beperken - misschien omdat slechts 29% van hen over werknemers beschikt die de juiste vaardigheden hebben voor deze mobiele ontwikkeling.

Een manier om de complexiteit van de ontwikkeling van mobiele apps te verminderen en vraag en aanbod met elkaar te verbinden is standaardisatie. 69% van de IT-managers verwacht dat in 2025 bijna alle mobiele apps gebouwd zullen zijn op een gemeenschappelijke set frameworks en standaarden.

De skill gap blijft een hardnekkig probleem

IT-organisaties hebben al jarenlang te maken met een steeds groter wordende kloof tussen de vaardigheden die ze nodig hebben om te innoveren en datgene waarover hun medewerkers beschikken. Omdat de technologie zich in een razend tempo ontwikkelt en de competenties op het gebied van vraag en aanbod zijn veranderd, is de situatie nog erger geworden.

 

"Slechts 24% van de organisaties heeft een vastgestelde opleidings- en ontwikkelingsstrategie voor het IT-personeel".

 

Vooral de skill gap bij ontwikkelaars is belangrijk, aangezien de achterstanden in de projecten nu voor veel te veel teams 'business as usual' zijn. Maar naarmate de functie verder van de oorspronkelijke back-office functie af staat, worden ’soft skills’ steeds belangrijker. In feite ziet 93% van de IT-managers zakelijk inzicht als een belangrijke vaardigheid voor technisch personeel.

IT-personeel zelf is niet schuldig aan de tekortkoming in hun vaardigheden. De technologie, de verwachtingen van de klant en de zakelijke prioriteiten veranderen zo snel, en daarbij is de workload zo groot, dat de meerderheid van de HR-managers het als hun verantwoordelijkheid zien om medewerkers te ondersteunen in het verkrijgen van deze vaardigheden. 

Nieuwe leermogelijkheden bieden is één manier, het aanbieden van low-code of geen code-ontwikkelingstools is een andere ontwikkeling die we tegenwoordig steeds vaker zien. Hierdoor kunnen eenvoudige projecten worden overgeheveld naar business partners en kunnen developers werken aan meer strategische projecten. Een ander onderzoek wees uit dat 74% van de IT-leiders van plan is om meer gebruik te maken van niet IT’ers, wat bekend staat als ‘citizen development’.

 

AI en Blockchain zijn veelbelovende, opkomende technologieën 

IT zit gevangen tussen de rivaliserende eisen van ‘de boel draaiende houden’ en het bevorderen van de innovatie die hun bedrijf nodig heeft om te kunnen concurreren. Aangezien de verwachting van de klant door nieuwe technologieën verandert, voelen IT-managers de druk om zich te richten op het laatste, maar de uitdagingen zijn enorm.

Neem bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI). Tweeënveertig procent van de enterprise IT-organisaties maakt al gebruik van AI, en 69% van de IT-organisaties in deze ondernemingen zegt dat het hun bedrijf transformeert, of ze het nu wel of niet gebruiken. 

Maar ondanks de algemene overtuiging dat AI van grote invloed is - van klantenbinding tot beveiliging - heeft slechts 7% van de IT-managers een volledig uitgewerkte AI-strategie. Het is dan ook niet verrassend dat juist onvoldoende technische vaardigheden bovenaan de lijst van barrières voor AI-implementatie staan, waarbij bovengenoemde tegenstrijdige prioriteiten op de tweede plaats komen.

Een andere opkomende technologie die bij IT-managers hoog in het vaandel staat, maar waarvoor zij zich nog niet goed uitgerust voelen, is blockchain. Slechts 4% van de IT-managers heeft een geheel uitgewerkte blockchainstrategie en 6% heeft medewerkers met de juiste vaardigheden. Maar meer dan een vijfde (22%) van de IT-managers heeft al een blockchain ‘usecase’ vastgesteld en de helft van hen verwacht in de nabije toekomst meer te investeren in deze technologie, wat voor een toekomstige omslag zal zorgen.

 

"50% van de IT-managers is van plan om de investering in blockchain de komende twee jaar te verhogen."

 

Bovenstaande punten is wat mij opviel in het e-book Enterprise Technology Trends. Lees het volledige rapport en ontdek alle trends die de IT-afdelingen van vandaag veranderen.