Het is weer zo ver: het schooljaar loopt ten einde en overal zie ik (nog steeds) vlaggen met tassen uit hangen. Bijna elke Nederlandse scholier is weer een rapport, een diploma of certificaat rijker. Een honderdtal leerlingen in Amsterdam en Rotterdam heeft iets unieks ontvangen: zij kregen als eersten in Nederland het Computer Science Certificate.

 

Het certificaat is met de hulp van Salesforce.org in het leven geroepen. Zo willen we jongeren enthousiaster maken voor STEM-vakken. STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Math. Om economisch te blijven concurreren met omringende landen is het voor Nederland van belang dat jongeren steeds vaker voor een STEM-carrière kiezen.

 

Meer certificaten, meer zelfvertrouwen

Met steun van Salesforce.org, onze non-profit organisatie waar ik me nu anderhalf jaar voor inzet, heeft VHTO (het landelijk expertisebureau voor meisjes en vrouwen in bètavakken en de techniek) het Computer Science Certificate ontwikkeld. ‘Het Computer Science Certificate moet jongeren, maar vooral meisjes, het zelfvertrouwen geven een IT-carrière na te streven’, zegt Cocky Booij, directeur van VHTO.

Ik werk nu bijna zeven jaar als vrijwilliger bij VHTO. Cocky liet me al een tijd geleden weten dat ze al jaren ‘iets’ wilde doen om bij meer meisjes interesse te wekken in bètavakken. Dat klonk toen als iets waar ik me voor wilde inzetten en nu zijn we zeven jaar verder. Samen kwamen we erachter dat er op basisscholen en in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs veel aandacht is voor bètavakken. Maar aandacht in de onderbouw ontbrak nog. En dus gingen we aan de slag…

 

 

Programmeren kun je leren

VHTO ontwikkelde samen met Salesforce.org en Leids universitair docent Felienne Hermans een gratis lesprogramma voor de eerste jaren op de middelbare school. Met het programma willen we leerlingen zoveel mogelijk leren over computeronderwijs; het gaat niet alleen om programmeren, maar ook om de theorie erachter te begrijpen. Leerlingen volgen in één schooljaar drie modules van zeven lessen die eindigen met een toets; worden alle toetsen gehaald, dan volgt het Certificaat, anders krijgen leerlingen een deelcertificaat.

Samen met Cocky was ik er al snel uit: met het Certificaat willen we een standaard zetten in Nederland. Iedereen kent het Cambridge Certificate dat leerlingen kunnen halen; een bewijs van goed Engels. Met het Computer Science Certificate willen we iets soortgelijks opzetten: als je dat als scholier hebt, dan is het een bewijs dat je in de basis kunt programmeren. Ik zie voor me dat het Computer Science Certificate straks zinvol is bij de toelating voor vervolgopleidingen voor universiteiten, bijvoorbeeld.

Wat eerst een plan was, is nu werkelijkheid. En wat ben ik trots. Afgelopen schooljaar (2018-2019) werd er een succesvolle pilot gedraaid op twee scholen in Rotterdam en twee in Amsterdam. Inmiddels hebben meer scholen interesse en durf ik voorzichtig aan te dromen over landelijke bekendheid…

 

Doel: werelddominantie (nouja...)

Onze ambities zijn groot. Cocky heeft me laten weten dat ze het programma voor de komende jaren wil gaan opschalen. Uiteindelijk, zoals gezegd, willen we dat het certificaat een landelijke standaard wordt.

Voor mij was de steun aan dit programma een no-brainer: Salesforce.org is een team binnen Salesforce dat technologie levert aan non-profitorganisaties, onderwijsinstellingen en filantropische organisaties, zodat zij contact kunnen maken met anderen en meer goed kunnen doen. Als kern van Salesforce zetten we ons in om onze klanten te helpen de beste impact voor deze wereld te bereiken. Future Ready is ons filantropisch programma dat zich inzet voor jonge mensen om hen enthousiast te maken voor een technologische toekomst.

 

 

Te weinig man- en vrouwkracht

De Nederlandse regering schat namelijk in dat het aantal banen in de technologiesector met 400.000 gaat groeien in 2020. Zoals het er nu naar uitziet, heeft Nederland te weinig man- en vrouwkracht om al die vacatures in te vullen. Ik vind het daarom noodzakelijk dat steeds meer studenten al op jonge leeftijd worden blootgesteld aan STEM-vakken, zodat ze het vertrouwen hebben om een STEM-traject op de middelbare school te kiezen en dit uiteindelijk als carrière na te streven.

Het goede nieuws is dat het aantal studenten in het voortgezet onderwijs dat kiest voor bèta- en technische vakken sinds 2013 aanzienlijk is toegenomen. Dit aantal blijft ook stijgen (en da’s iets om trots op te zijn!), maar de inschrijving voor STEM-studies aan universiteiten groeit niet snel genoeg om aan de behoeften van de technologiesector te voldoen. Er is daarom snel actie nodig in het Nederlandse onderwijssysteem om jonge kinderen, met name meisjes en scholieren uit families met een laag inkomen, te inspireren om STEM- en informatica-onderwerpen te kiezen op de middelbare school.

 

Ook het Computer Science Certificate op je school? Hier vind je meer info.