Ervaar je als marketeer ook steeds meer druk en verantwoordelijkheid? Dat kan kloppen; onderzoek van Gartner wijst uit dat marketingbudgetten gestegen zijn tot 12% van de bedrijfsomzet! Dit is substantieel en zorgt voor meer verantwoordelijkheid ten opzichte van de uitgaven en het behaalde resultaat. Dit vraagt om inzichtelijke rapportages. Inzichten die je krijgt door je data en analytics voor je te laten werken met Marketing Performance Optimization van Datorama. Maar wat is Marketing Performance Optimization eigenlijk en hoe zet je het in?

 

Realtime inzicht en vragen beantwoorden

Marketeers moeten - realtime - antwoord kunnen geven op vragen uit de organisatie. In deze blog gaan we in op de vijf meest urgente vragen, en hoe marketeers hun data en analytics hiervoor kunnen inzetten. Hoe krijg je slimmere inzichten, uitgebreide analytics over alle kanalen heen en vergroot je je efficiency? Datorama Marketing Performance Optimization biedt marketeers met een marketing intelligence tool de informatie om deze vragen snel en accuraat te kunnen beantwoorden.

1. Welke campagnes zijn succesvol? 

2. Waar moet je je volgende euro aan uitgeven? 

3. Liggen je marketinguitgaven en -doelstellingen in lijn? 

4. Wordt de gekozen doelgroep de juiste marketing aangeboden? 

5. Bied je een geweldige customer experience?

 

Voor veel bedrijven betekent Marketing Performance Optimization (MPO) het samenvoegen van je online- en offline reclame- en marketingactiviteiten. Maar dat is niet voldoende om de bovenstaande vijf vragen te beantwoorden. Om dat wel te kunnen moet je ook de complete customer journey bij je MPO betrekken. 

 

1. Welke campagnes zijn succesvol? 

Het snel en accuraat kunnen beantwoorden van deze vraag is cruciaal. Naast de vraag wat een bepaalde investering oplevert, moet je cross-channel kunnen zien hoe het staat met de marketingresultaten. En de gegevens moeten realtime beschikbaar en geüpdatet worden.

Dit betekent dat je alle databronnen bij elkaar moet brengen, ongeacht de locatie of het formaat, en dat ze allemaal 'dezelfde taal' moeten spreken. De data moeten voor iedereen toegankelijk zijn en centraal worden beheerd, zodat je net zo gemakkelijk antwoord kan geven op de vraag "Welke campagnes geven een goed resultaat?" als "Wat doen we er aan?”

Marketeers gaan van een historische rapportage naar real-time rapportage en optimalisatie. De chief marketing officer (CMO) heeft inzicht in investeringen en ROI. Maar hij kan ook vroegtijdig problemen en opportunities signaleren, en zo groei optimaliseren over business units, productlijnen en klantsegmenten heen. Campagnemanagers kunnen het resultaat van hun campagnes rapporteren. Je kan realtime zien welke kanalen en programma's binnen de omnichannel mix de performance verbeteren en wat leidt tot het meeste webverkeer, sales en omzet.

 

2. Waar moeten we onze volgende euro aan uitgeven?

Op de vraag van je CMO "We hebben tienduizend euro extra te besteden, waar geven we dit uit?" moet het antwoord niet te lang duren. Door al je marketinggegevens met elkaar te verbinden, kun je de efficiëntie van je campagnes vergelijken zoals kosten per lead, kosten per engagement of kosten per acquisitie en een gefundeerde keuze maken.

Dit inzicht is ook belangrijk als het gaat om het aanpassen van programma's. Als je een compleet beeld hebt, weet je ook zeker dat je marketing- of conversie-uitgaven op elkaar afgestemd zijn, waardoor je totale conversiepercentages stijgen en de kostenratio's dalen.

 


 

3 Liggen je marketinguitgaven en -doelstellingen in lijn?

Het is belangrijk dat je weet dat je in hetzelfde tempo loopt als je doelgroep. Hoe? Door continu een vinger aan de pols te houden en bij iedere investering te checken of deze genoeg oplevert. Welk percentage van de omzet vertegenwoordigt de investering en loop je niet uit de pas? 

Moderne marketeers gebruiken een marketing intelligence tool waarbij de geprojecteerde en werkelijke rapportering automatisch wordt geactualiseerd. Alle data zijn hierbij verbonden, ongeacht of deze op cloud-platforms of on-premise staan. 

Deze informatie wordt vergeleken met je geplande budgetten en discrepanties worden geanalyseerd. Het resultaat is een duidelijk en overzichtelijk beeld van de geboekte vooruitgang en actuele KPI's voor uitgaven, bereik, verkoop, omzet en ROI. Je ontvangt automatisch aanbevelingen over je tempo ten opzichte van je doelgroep en de voorspelde resultaten op basis van je historische gegevens, zodat je actie kunt nemen op eventuele afwijkingen.

 

4. Wordt de gekozen doelgroep de juiste marketing aangeboden?

Marketeers moeten hun klanten marketing aanbieden op de manier waarop ze dat zelf ook zouden willen ontvangen; gepersonaliseerd, klantgericht én realtime geoptimaliseerd. Met de marketing intelligence tool van Datorama stuur je vanuit je CRM de juiste marketingcampagnes. Alle communicatie tijdens de hele customer journey is gebaseerd op een eenduidig 360-graden beeld van de klant.

Zo zorg je ervoor dat je mobiele e-commercepubliek de juiste boodschap krijgt, net zoals je desktop- en fysieke klanten. En door social listening data te koppelen aan je campagneplanning hou je in de gaten hoe klanten en concurrenten over je onderneming praten. Daar kan je je campagnes op aanpassen en de resultaten realtime meten. Zo wordt de juiste boodschap aan de juiste klant, op het juiste moment, en op het juiste device wordt geleverd.

 

5 Bied je een geweldige customer experience?

Bij ‘optimalisatie’ denken we vaak aan conversiepercentages en cost-per-click of cost-per-lead. Maar doe eens een grote stap terug en denk aan alle aspecten van marketing in de customer experience - reclame, klantmarketing, verkoop, evenementen, je website, klantenservice, en zelfs aan de manier waarop je klanten met je producten omgaan. Al deze facetten van de interactie van marketing met klanten en interne afdelingen kunnen worden verbonden en vertegenwoordigd in je Marketing Performance Optimization strategie.

Bij veel vooroplopende bedrijven gaat marketing verder dan de traditionele verantwoordelijkheden om de customer experience te beheren voor elk touchpoint in hun levenscyclus. Volgens Gartner's CMO Spend Survey 2016-2017 rapporteren onderdelen als e-commerce, verkoop en klantenservice steeds vaker aan de CMO. Met voor iedereen toegankelijke data en analytics en de juiste schaalbare technologie, kunt je een eenduidige, persoonlijke klantbenadering in de hele organisatie realiseren.

 

Data-integratie voor optimale klantinteracties

Om de impact van Marketing Performance Optimization (MPO) te vergroten, moet je je bewust zijn van de uitdagingen die het verzamelen en ontsluiten van marketinggegevens met zich meebrengt. Marketingdata bevinden zich vaak op uiteenlopende plaatsen. Bijvoorbeeld bij je socialmedia-kanalen (als onderdeel van de customer journey) of bij je partners. Daarnaast bestaat het uit veel verschillende bestandsformaten en naamsvermeldingen en verandert de beschikbare data constant door de introductie van nieuwe kanalen, platformen of metingen. 

Voorheen moest de IT-afdeling worden ingeschakeld om data te verbinden. Tegenwoordig kunnen marketeers, met kant-en-klare dynamische gegevensmodellen met Artificial Intelligence (AI), machine learning en ingebedde marketingkennis, zelf data uit verschillende bronnen verzamelen en verbinden.  

Integratie van data zorgt dat het een samenhangend geheel wordt. Daardoor kun je prestaties, resultaten en investeringen op omnichannel niveau met elkaar vergelijken. En waarmee je de echte antwoorden op onze vijf vragen krijgt.

 

Verandering als concurrentievoordeel

Marketeers beschikken over steeds grotere budgetten en meer data. Voor het juist interpreteren van al deze data, het optimaliseren van nieuwe mogelijkheden en het beheren van je marketingprestaties door deze snel aan te passen heb je slimme technologie nodig. Een platform met dashboards en rapporten die elke marketing- of verkoopprofessional in een handomdraai kan inbouwen. 

Marketing Performance Optimization van Datorama biedt het antwoord op de meest urgente en belangrijke vragen van marketing. Daarom omarmen moderne marketeers met marketing intelligence tools hun data en analytics om op basis daarvan hun campagnes snel aan te passen en daarmee een concurrentievoordeel te behalen.

 

Datorama is een Salesforce-onderneming en biedt op cloud gebaseerde, AI-gedreven marketing intelligence, zodat je je data kunt centraliseren en hier sneller betere inzichten uit kunt halen. Meer weten? Bezoek de website voor meer informatie over Datorama