Kritisch denkvermogen is het mentale proces dat we gebruiken om feiten te analyseren en vervolgens een mening te vormen. Het omvat vaardigheden zoals probleemoplossing, besluitvorming, doelstellingsanalyse, categorisering van informatie en nog veel meer. Al die vaardigheden hebben we nodig om kritisch te blijven denken op de werkplek en effectieve beslissingen te nemen. Omdat de moderne werkplek echter constant verandert, moeten we ons kritisch denkvermogen blijven aanpassen.

Wie kritisch denkt, komt met logica en gezond verstand tot innovatieve ideeën en oplossingen voor complexe problemen. Mensen met een kritisch denkvermogen observeren een situatie en wegen de voor- en nadelen tegen elkaar af om tot de beste oplossing te komen. Op de werkplek van de toekomst is dit een belangrijke vaardigheid om teams en taken goed te kunnen verdelen tussen mensen en machines.

De vierde industriële revolutie is inmiddels in volle gang. Wie zijn bedrijfsactiviteiten toekomstbestendig wil maken, moet nu al voorbereidingen treffen voor het werken van de toekomst. Veel vaardigheden die we nu als onmisbaar beschouwen voor ons personeel, zijn over slechts vijf jaar misschien wel compleet achterhaald door alle snelle technologische innovaties.

 

Creatieve interpretatie

Nu steeds meer administratieve taken worden geautomatiseerd, krijgen mensen meer vrijheid om zich te richten op de ontwikkeling van hun creatieve instinct. Zo wordt creatieve interpretatie in de wereld van webdesign bijvoorbeeld steeds essentiëler bij het ontwerpen van gebruikerservaringen. Nieuwe producten, technologieën en denkwijzen zijn van het grootste belang voor het werken van de toekomst. Daarom is het als bedrijf belangrijk dat je beschikt over creatieve geesten die niet bang zijn om grenzen te verleggen en uit hun comfortzone te stappen.

 

Emotionele intelligentie

Onder emotionele intelligentie verstaan we het vermogen om eigen emoties te onderkennen, te beheersen en te uiten. Daarnaast betekent het ook een sterk bewustzijn van de emoties van anderen. Mensen met een hoge emotionele intelligentie zijn integer, empathisch en kunnen goed samenwerken, waardoor ze een aanwinst zijn voor elke werkomgeving.

 

Actief leren

Omdat de technologie zich in rap tempo ontwikkelt, hebben bedrijven flexibele mensen nodig. Wie streeft naar groei, begrijpt dat al die veranderingen vragen om aanpassingsvermogen en leergierigheid. Alleen dan kan een bedrijf zijn doelstellingen realiseren en alle beschikbare technologische mogelijkheden optimaal benutten. Hieronder rekenen we ook de bereidheid om te leren van fouten en constant te blijven zoeken naar nieuwe oplossingen en kennis.

 

Besluitvorming

In het bedrijfsleven is het altijd al belangrijk geweest om goede beslissingen te kunnen nemen. In de toekomst zal dat alleen nog maar belangrijker worden. Machines kunnen informatie veel sneller en op veel grotere schaal verwerken en hieruit inzichten verkrijgen dan mensen. Maar alleen het menselijk brein kan de gevolgen van zakelijke beslissingen voor andere aspecten van een bedrijf overzien.

 

Diversiteit en cultureel bewustzijn

Werkplekken worden steeds diverser en de mogelijkheden die nieuwe technologieën ons bieden, zorgen dat die diversiteit in de toekomst alleen maar toeneemt. Alle medewerkers moeten beschikken over een zeker niveau van interculturele vaardigheid en culturele intelligentie. Het is echter nog waardevoller om mensen met een andere etniciteit, cultuur, leeftijd, sekse, taal of geaardheid te begrijpen en respecteren, en harmonieus met hen samen te werken. Wie rekening houdt met mensen met een ander wereldbeeld, verbetert niet alleen het teamwork binnen een bedrijf, maar stimuleert ook ideeën die de basis vormen voor nieuwe producten of diensten.

 

Kritisch denkvermogen en vooruitgang

Nieuwe technologieën veranderen het werken van de toekomst met een ongekende snelheid en impact. Hierdoor moeten we op ander manieren invulling geven aan onze levens, werkplekken en economie. Door alle ontwikkelingen op het gebied van robotica, kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning kunnen machines steeds meer taken van ons overnemen.

Vanwege de snelheid en verdere opmars van technologie op de werkplek van de toekomst, hebben we veel nieuwe vaardigheden en kennis nodig. Het belangrijkste is echter dat mensen openstaan voor veranderingen. Leidinggevenden die willen blijven innoveren, moeten flexibel zijn en zich kunnen aanpassen aan verschuivingen op de werkvloer, in de vaardigheden van medewerkers en in de algehele verwachtingen.