Al 2 jaar doneert Salesforce Nederland aan het War Child-programma TeamUp op School. Mede door onze financiële hulp (dit jaar hebben we 500.000 Amerikaanse dollar gedoneerd) heeft de organisatie deze zomer onder andere een onderzoek kunnen afronden waarin gekeken werd naar de effectiviteit van het programma TeamUp op School. De resultaten zijn prachtig en die delen we graag met je.

 

TeamUp op School is een samenwerkingsprogramma tussen War Child, UNICEF Nederland en Save the Children en onderwijspartner CED-groep. Eerder doneerden we al 100.000 dollar aan het programma. Salesforce vindt het namelijk belangrijk om nieuwkomers de handvatten te geven om zich te ontwikkelen als kind en te integreren in het Nederlandse schoolsysteem. We zijn een groot voorstander voor eerlijke en gelijke kansen voor iedereen. 

Salesforce ondersteunt de opleiding en de ontwikkeling van jonge mensen uit achtergestelde en ondervertegenwoordigde gemeenschappen. We hebben sinds 2018 al meer dan 1,3 miljoen dollar gedoneerd om gemeenschappen in Nederland te ondersteunen en geloven dat het creëren van kansen een belangrijke stap is in het bereiken van gelijkheid. 

Met de 500.000 dollar, een donatie voor dit jaar en voor volgend jaar, helpt Salesforce het programma draaiende te houden. TeamUp kan hier bijvoorbeeld docenten voor opleiden, het programma uitrollen naar meerdere locaties (naast Nederland zit het programma in nog 4 andere landen), onafhankelijk onderzoek laten doen naar de resultaten van het programma en eventuele benodigde spullen aanschaffen. Zo dragen we bij aan het succes van TeamUp op School.

 


 

Wat is TeamUp op School?

TeamUp biedt gestructureerde spel- en bewegingsactiviteiten aan kinderen van 6 tot 12 jaar. Door middel van deze activiteiten leren de kinderen omgaan met hun emoties. Jaren geleden merkte TeamUp dat er vanuit het onderwijs vraag kwam van leerkrachten hoe zij het beste kunnen omgaan met gevluchte kinderen die naar Nederland kwamen. Hoe kunnen ze zien hoe het met deze kinderen gaat en of ze extra ondersteuning nodig hebben als ze de taal (nog) niet spreken?

Door een programma als TeamUp op School, dat door middel van bewegen kinderen helpt zich te uiten, krijgen leraren beter zicht op hoe kinderen zich voelen. Daarnaast werkt het twee kanten op: ook voor de ontwikkeling van kinderen is dit programma een uitkomst. Kinderen komen vaak met een behoorlijk rugzakje op school, maar sociaal-emotionele hulp is niet altijd voorhanden. En dat terwijl het welzijn van kinderen een voorwaarde is om goed te kunnen leren. TeamUp op School probeert kinderen te helpen zich (beter) te ontwikkelen. 

 


 

Om ervoor te zorgen dat het programma effectief is, heeft TeamUp afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van het programma.

 

Wat is er onderzocht?

Het onderzoek is gedaan tussen juli 2019 en juli 2020. Het doel hiervan was het evalueren van de kwaliteit van implementatie van TeamUp op scholen en de mogelijke effecten van de activiteiten op het welzijn van kinderen. Het onderzoek is ook bedoeld om inzichten en aanbevelingen te geven voor verbeteringen in de implementatie van TeamUp op School.

Er kwamen twee duidelijke conclusies uit het onderzoek.

 

 1. TeamUp op School draagt bij aan het verbeteren van het psychosociaal welzijn van deelnemende kinderen

  Geweldig nieuws! Het programma doet waarvoor het ontwikkeld is! Alle leerkrachten zien dat deelnemende kinderen sociaal-emotionele vaardigheden ontwikkelen tijdens de sessies. Een sessie is vaak een combinatie van spel en beweging waarbij kinderen leren samenwerken en leren zich te uiten.

  Bij TeamUp weten ze hoe eng het kan zijn als je als kind ineens in een land komt waar je de taal niet spreekt en de gebruiken niet kent. Een kind vraagt zich vaak af of hij of zij wel vrienden gaat maken en met TeamUp op School leren ze zelfvertrouwen te krijgen. Het samen spelen gebeurt in teamverband en doorbreekt al bestaande groepsstructuren. Alle kinderen kunnen deelnemen, ongeacht hun taal- en ontwikkelingsniveau. Dit maakt volgens leerkrachten TeamUp op School een programma waarbij kinderen zich veilig en niet buitengesloten voelen.

  Uit de evaluatie blijkt ook dat kinderen TeamUp op School zien als een moment om samen lol te hebben en te relaxen. Leraren op hun beurt zien deelnemende kinderen nieuwe vrienden maken en buiten ‘al gevormde kliekjes’ rondom cultuur of taal vrienden maken. Kinderen leren hoe ze met hun gevoel en emoties moeten omgaan en dat is waar TeamUp op School om draait. 

   

 1. TeamUp op School wordt overwegend uitgevoerd in lijn met de methodiek

  Toen TeamUp dit programma drie jaar geleden startte, ontwikkelde de organisatie een hele methodiek rondom het programma; er werd gekeken naar bestaande onderzoeken en er werd bedacht wat kinderen die uit een ander land naar Nederland komen, nodig zouden hebben om zich te ontwikkelen. Daarnaast was het belangrijk dat de methodiek voor zowel kind als docent zou aanslaan.

  Het goede nieuws is dat het onderzoek aantoont dat docenten in lijn met de ontwikkelde methodiek werken en ook zien dat het programma op deze manier goed werkt.

  De methodiek waarmee War Child werkt, is gestoeld op structuur. De activiteiten van TeamUp, waar TeamUp op School onderdeel van is, worden op 29 opvanglocaties en 23 nieuwkomersscholen in Nederland gegeven en worden wekelijks, op een vaste dag, op een vast tijdstip, volgens een duidelijke structuur uitgevoerd. In opvanglocaties begeleiden getrainde professionele vrijwilligers de activiteiten. Op scholen wordt dit gedaan door docenten en ander educatief personeel.

 


 

Zijn er ook uitdagingen? 

Natuurlijk zijn er altijd uitdagingen of verbeterpunten. Uit het onderzoek blijkt dat leraren het lastig vinden om sommige sociaal-emotionele doelen te bereiken - zoals het omgaan met conflicten of extreme woede bij kinderen - met creatieve en non-verbale middelen. Een van de aanbevelingen die uit het onderzoek is gekomen, is dan ook het verder ontwikkelen van trainings- en coachingscontent voor leraren om beter om te kunnen gaan met afwijkend gedrag van kinderen. 

Samen hopen we dit programma tot een nog groter succes te maken en ervoor te zorgen dat we nog meer kinderen kunnen helpen. Salesforce is trots op deze samenwerking en ons doel is om zo kinderen meer toekomstperspectief te geven.

Meer weten over het programma? Klik dan hier.