Wat zijn de grootste uitdagingen voor het MKB tijdens COVID-19? Welke sectoren worden het hardst getroffen? En welke invloed heeft het inkomen van een MKB'er op hoe deze naar de toekomst van zijn of haar bedrijf kijkt? Dit en meer lees je in deze blog, die is gebaseerd op de vierde editie van het Small and Medium Business Trends Report.

 

De grootste uitdagingen

Uit het onderzoek blijkt dat MKB'ers het binnenhalen van nieuwe klanten de grootste uitdaging vinden. In maart gaf 44% van de ondervraagde MKB'ers wereldwijd aan dit de grootste uitdaging te vinden. In augustus was dit gestegen tot 48%. In Nederland staat het effectief gebruiken van tools en technologie op 2 en financieel beheer op 3. Hier gaan we in de volgende blogs verder op in.

Wat in de periode maart-augustus juist minder lastig is geworden, is het vinden van een goede balans tussen werk en privé: in maart gaf 25% van de MKB'ers wereldwijd aan dit de grootste uitdaging te vinden, in augustus was dit gedaald tot 22%. 

Mogelijk vonden MKB'ers dit aan het begin van de crisis een grote uitdaging omdat ze opeens moesten gaan thuiswerken en soms ook thuisonderwijs moesten geven. Het kan zijn dat ze hier in de loop van de maanden een balans in hebben gevonden. Een tweede verklaring kan zijn dat sommige zwaar getroffen MKB'ers het aan het begin van de crisis erg druk hadden met hun bedrijf, waardoor hun privéleven in de knel kwam, en door de crisis meer vrije tijd hebben gekregen om dit meer in balans te brengen.

 

De hardst getroffen sectoren

65% van de MKB'ers wereldwijd geeft aan dat tijdelijke sluitingen en beperkte openingstijden en bezoekersaantallen de levensvatbaarheid van hun bedrijf in gevaar hebben gebracht. In Nederland konden zwaar getroffen MKB'ers wel gebruikmaken van steunpakketten van de overheid. 59% ervaart het naleven van de hygiënemaatregelen van de overheid als een erg zware belasting.

Uit onderzoek van het UWV in mei van dit jaar blijkt dat de horeca, cultuur, sport en recreatie, de detailhandel (non-food) en de autohandel het hardst getroffen worden door de pandemie. 

Cafés en restaurants zijn op dit moment tijdelijk gesloten en ook de cultuursector is hard getroffen door de maatregelen, zowel door beperkingen van de bezoekersaantallen als door tijdelijke sluitingen van theaters, musea en bioscopen. 

Ook de detailhandel (non-food) is zwaar getroffen. Sommige winkels zijn gesloten, in andere is het opvallend rustig, o.a. vanwege de 1,5-meterregel. Maar niet de hele sector is getroffen. Doordat mensen meer thuis zijn, is het drukker geworden bij bijvoorbeeld doe-het-zelf zaken en hobbywinkels. Ook de online aankopen en dus ook de pakketbezorging zitten in de lift.

Dat de autohandel het moeilijk heeft, komt doordat mensen door de economische onzekerheid grote aankopen uitstellen. 

 

Hoger inkomen betekent meer vertrouwen in de toekomst

Ondanks de uitdagingen blijven MKB'ers optimistisch over de toekomst, al is het optimisme tussen maart en augustus wel licht gedaald. In maart gaf 80% van de ondervraagde MKB'ers wereldwijd aan optimistisch te zijn over de toekomst van hun bedrijf, in augustus was dit gedaald tot 72%. Toch geeft in augustus nog altijd ruim 1 op de 5 aan zeer optimistisch te zijn over de toekomst. Grotere MKB's en MKB's in de sectoren zorg, technologie en consumentengoederen zijn het meest positief. 

Het inkomen van MKB'ers heeft ook invloed. Uit het onderzoek blijkt dat de bedrijven van MKB'ers met een hoog inkomen 42% vaker volledig open en operationeel zijn dan die van MKB'ers met een laag inkomen. Dit is een trend die we ook buiten het bedrijfsleven zien: inkomen heeft invloed op hoe zwaar mensen worden getroffen door de pandemie.

MKB'ers met een hoog inkomen worstelen tijdens de crisis vooral met het aannemen van het juiste talent, waar MKB'ers met een laag inkomen aangeven moeite te hebben toegang te krijgen tot kapitaal voor investeringen. Uit het onderzoek blijkt verder dat MKB'ers met een hoog inkomen 15% vaker optimistisch zijn over de toekomst van hun bedrijf dan MKB'ers met een laag inkomen. 

In de volgende blogs gaan we onder andere in op technologische oplossingen. Hoe snel en welke technologie implementeren MKB's? Hoe gaan ze om met digitalisering? En hoe bereiden ze zich voor op toekomstige crises?