Duurzaamheid is altijd al verankerd geweest in onze organisatie. Bij Salesforce geloven we namelijk dat bedrijven een positieve verandering teweeg kunnen brengen. Dit doen we met technologie, onze mensen én invloed. In de lijn daarvan publiceren we geregeld een Stakeholder Impact Report, waarin we openheid geven over de acties die we ondernemen én onze voortgang op diverse duurzaamheidsdoelstellingen. 

Niet alleen is het voor onszelf een onmisbare tool om te zien waar we kunnen verbeteren en/of versnellen, maar ook voor de buitenwereld worden deze rapporten steeds belangrijker.

Waarom is dit zo belangrijk?

Stakeholders eisen actie en impact

Investeerders, regelgevers, werknemers en consumenten eisen steeds vaker dat bedrijven een standpunt innemen over de kwesties die er toe doen, van klimaatverandering tot gelijkheid. Daarnaast is transparantie een vereiste, want transparantie leidt uiteindelijk tot vertrouwen.

Wereldwijd zien we zelfs een momentum op het gebied van ESG-regelgeving, dat wil zeggen regelgeving op het gebied van Environmental, Social en Governmental issues. Kijk maar naar de regelgeving op het gebied van duurzaam beleggen in de Europese Unie.

 

Invloed uitoefenen om een impact te maken

We zien dat stakeholders steeds meer verlangen dat bedrijven naast concrete acties, ook hun stem en invloed laten gelden op de gebieden waar zij invloed op kunnen uitoefenen. Of dit nu op hun werknemers is, de overheid, klanten én de gemeenschappen waar ze in opereren. 

Die invloed is nou net iets wat we als organisatie altijd hebben uitgeoefend. Niet alleen door het goede voorbeeld te geven, maar ook door op te roepen tot actie. Een heel recent voorbeeld is dat we ook onze eigen leveranciers nu vragen om doelstellingen op het gebied van koolstofreductie te stellen, zodat we sterker staan in het aangaan van de uitdagingen op het gebied van klimaat.

 

 

Meer actie gevraagd ten tijde van crisis

We hebben helaas nog altijd te maken met een voortdurende crisis waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Hierdoor groeit de verwachting dat bedrijven dit moment gebruiken om hun impact te versnellen en meer verantwoording af te leggen over hun ESG-inspanningen. Daarbij volsta je als bedrijf niet meer met concrete acties die alleen een impact op jouw bedrijf maken.  

Uiteraard hebben wij ook onze impact het laatste jaar vergroot. Zo hebben we 50 miljoen persoonlijke beschermingsmiddelen geleverd aan ziekenhuizen in de Covid-crisis en doneerden we met de Salesforce Foundation meer dan 30 miljoen dollar aan de zwaarst getroffen gebieden. Maar bovenal helpen we organisaties en regeringen in deze tijden. Meer dan 150 overheidsinstanties gebruiken Salesforce-technologie namelijk voor vaccinbeheer en COVID-19-tracking. In samenwerking met Gavi, de Vaccine Alliance, helpen we 2 miljard vaccins gelijkelijk in 190 landen af te leveren.  

Belangrijk is dat we onszelf - en anderen - verantwoordelijk houden voor onze wereldwijde verplichtingen en hier transparant over zijn. We helpen bedrijven dan ook graag om duurzaamheid in hun bedrijf te integreren, te voldoen aan groeiende verwachtingen van stakeholders en aan het bevorderen van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Meer weten over hoe je duurzaamheid beter integreert in je bedrijf? Bekijk het hier! Samen bereiken we meer resultaten.