De pandemie heeft duidelijk laten zien hoe belangrijk menselijk contact is en miljoenen mensen over de hele wereld zetten zich in om mensen in isolement te helpen. Dit was vanaf het begin de belangrijkste missie voor het Oranje Fonds, de grootste organisatie voor sociale verbinding in Nederland.

Het Oranje Fonds werd in 2002 opgericht als huwelijkscadeau van het Nederlandse volk aan koning Willem-Alexander en koningin Máxima en heeft als een doel een wereld te creëren waarin niemand wordt uitgesloten en iedereen kan deelnemen aan de samenleving. 

Om dit te bereiken besteedt de organisatie jaarlijks ruim € 30 miljoen aan sociale integratieprogramma's en -campagnes voor kleinschalige, door de gemeenschap gedragen projecten in Nederland en op de Nederlandse Antillen. Bovendien bieden ze mensen de mogelijkheid om van elkaar te leren. Het Oranje Fonds biedt zowel financiële als niet-financiële steun in de vorm van training, bewustmaking en grootschalige mobilisatie van vrijwilligers, ondersteund door een van de meest geavanceerde digitale marketingplatformen die er zijn.

Het programma Maatjes gezocht is een belangrijk onderdeel van de welzijnsdiensten van het Oranje Fonds. Hiermee worden projecten in het hele land ondersteund om mensen die hulp nodig hebben op een bepaald gebied te koppelen aan een maatje.

 

Mensen samenbrengen

Deze non-profit Trailblazer richt zich op drie belangrijke activiteitenpijlers: lokale gemeenschappen, gelijke kansen en zorg voor hulpbehoevenden. 

Op gemeenschapsniveau organiseert het Oranje Fonds in september bijvoorbeeld de jaarlijkse Burendag. Op die dag komen mensen in heel Nederland bij elkaar om anderen in hun wijk te helpen. Elk jaar in maart moedigt de non-profitorganisatie met het programma NLdoet vrienden en familie aan om samen een dag vrijwilligerswerk te doen en op die manier hulpbehoevenden en goede doelen te steunen.

De programma's voor gelijke kansen zijn bedoeld om te voorkomen dat mensen achtergesteld worden door factoren zoals geslacht, seksuele voorkeur, gezondheid en financiële situatie. Een voorbeeld hiervan is het programma Meer kansen voor jongeren, dat steun – waaronder financiering en training – biedt voor vrijwilligersprojecten om oudere tieners en jongvolwassenen te helpen een startkwalificatie te behalen, een baan te vinden en deel te nemen aan de samenleving. 

Het programma Maatjes gezocht is een belangrijk onderdeel van de welzijnsdiensten van de organisatie. Hiermee worden projecten in het hele land ondersteund om mensen die hulp nodig hebben op een bepaald gebied te koppelen aan een maatje. Dit kan voor allerlei doelen zijn, van hulp bij het opdoen van nieuwe vaardigheden tot gezelschap voor iemand met gezondheidsproblemen of een beperking.

Het is een populaire beweging: er zijn duizenden lokaal georganiseerde maatjesprojecten overal in Nederland, waarmee allerlei mensen worden gesteund – van gehandicapten tot kinderen, families en ouderen – en 1900 hiervan vallen onder het platform van het Oranje Fonds. Deze projecten bieden niet alleen steun maar helpen ook relaties op te bouwen. Organisatoren van projecten zijn heel zorgvuldig bij het koppelen van mensen, zodat ze allebei plezier beleven aan de tijd die ze samen doorbrengen en er soms zelfs vriendschappen ontstaan.  

 

Een kritieke ondersteunende rol

De meeste projecten worden uitgevoerd door mensen die maatschappelijke veranderingen teweegbrengen en kleinschalig werken met beperkte middelen. Het Oranje Fonds ondersteunt hun werk met passie. Aan het begin van de COVID-19-pandemie heeft de organisatie een noodfonds opgezet om te zorgen dat deze hulpverleners zich konden aanpassen aan de omstandigheden. Recentelijk heeft de non-profit een fonds opgericht voor maatschappelijke initiatieven om problemen aan te pakken die zijn veroorzaakt of verergerd door de pandemie.

Omdat maatschappelijke problemen begrijpelijkerwijs zijn toegenomen tijdens de pandemie, is de vraag naar maatjes ook gestegen. Er zijn momenteel zelfs minimaal 40.000 vrijwilligers nodig om iedereen die daarom vraagt een maatje te bieden. 

Dankzij zijn nationale bereik en netwerk vervult het Oranje Fonds een sleutelrol voor vrijwilligersprojecten die hun activiteiten willen promoten en de juiste mensen zoeken voor hun taken. De organisatie stelt zijn website beschikbaar als platform waarop projectorganisaties kunnen aangeven wat ze nodig hebben en gericht vrijwilligers kunnen zoeken.

Het Oranje Fonds biedt zowel financiële als niet-financiële steun in de vorm van training, bewustmaking en grootschalige mobilisatie van vrijwilligers, ondersteund door een van de meest geavanceerde digitale marketingplatformen die er zijn.

 

Betere relaties opbouwen met behulp van inzichten

Met het oog de stijgende vraag heeft het Oranje Fonds in 2017 Marketing Cloud van Salesforce geïmplementeerd om zijn aanbod uit te breiden. Dit platform biedt waardevolle inzichten in de vrijwilligers – zoals wie ze zijn en wat ze zelf uit de ervaring willen halen – en in de populairste maatjesprojecten en activiteiten. Dankzij deze inzichten kan het Oranje Fonds nog aantrekkelijkere campagnes en berichten maken om de betrokkenheid te vergroten en meer aanmeldingen te krijgen, zodat organisaties meer vrijwilligers bereiken. 

Het Oranje Fonds heeft ook de front-end van zijn website verbeterd om meer informatie te bieden over het beschikbare vrijwilligerswerk. Zo kun je bijvoorbeeld het soort project zien, de locatie en de voorkeursactiviteit van de persoon die een maatje zoekt, zodat vrijwilligers betere beslissingen kunnen nemen over hun bijdrage. 

Onlineregistratie is de eerst stap om een maatje te worden. Nadat vrijwilligers zich hebben aangemeld, is het belangrijk om ze enthousiast te houden. Het kost namelijk enige tijd om een perfecte match te vinden voor een maatje. Het Oranje Fonds houdt vrijwilligers betrokken met een communicatietraject dat begint met een bedankje, gevolgd door wekelijkse e-mails met nieuwe mogelijkheden voor vrijwilligerswerk die zijn afgestemd op hun voorkeuren. 

Het Oranje Fonds stimuleert het bezoek aan de website met spraakmakende bewustmakingscampagnes op basis van inzichten in de interesses van vrijwilligers. Deze promotionele activiteit vindt het hele jaar plaats, met een geslaagde jaarlijkse wervingscampagne voor vrijwilligers en innemende video's van maatjes die een echte, warme band tonen.

De afgelopen twee jaar heeft deze Trailblazer meer maatjes samengebracht dan ooit tevoren. In 2019 hebben ongeveer 2600 mensen zich geregistreerd via de website, wat in 2020 verdubbelde tot ruimschoots 5000. In juli 2021 had de non-profit dit record al gebroken en de cijfers stijgen nog steeds. 

Er zijn nog steeds tienduizenden hulpbehoevenden en daarom blijft het Oranje Fonds zich met hart en ziel inzetten om zijn bereik te vergroten en een einde te maken aan sociale uitsluiting – en Marketing Cloud biedt daarvoor de inzichten en mogelijkheden. 

Download het e-book 'Trailblazer in de schijnwerpers' voor meer informatie over de manier waarop het Oranje Fonds zijn doelgroep bereikt en mobiliseert met Salesforce.