Bart Pannecoeck

Bart Pannecoeck

Bart is de Industry Business Development Manager EMEA voor Travel, Transport en Logistics.

 

LinkedIn: https://be.linkedin.com/in/bart-pannecoeck-994a5235

Recente artikelen van Bart Pannecoeck

Blog Nederland