Skip to Content

Automatisering van de onboarding levert veel extra data op

Door de onboardingsprocedure van je klanten te automatiseren, zorg je voor een gestroomlijnd en efficiënt proces. Hoe? Lees het hier.

Die eerste indruk is zo belangrijk. Als de onboarding van een nieuwe klant stroef verloopt, kan dat nadelige gevolgen hebben voor zowel de vermogensbeheerder – die uiteraard meer vermogen wil beheren – als de klant die zijn of haar vermogen bij een nieuwe beheerder wil onderbrengen.

Vermogensbeheerders die al ver gevorderd zijn met hun digitale transformatie, spelen daarop in. Bijna de helft zegt dat ze vooral investeren in onboardingstechnologie. Op hun takenlijstje staat het uitfaseren van de papieren administratie en de handmatige invoer van data. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Door alle processen rond de onboarding van nieuwe klanten en de verwerking van hun data te automatiseren. En daar hebben ze een branchespecifiek customer relationship management-platform (CRM) voor nodig, waarin al die data centraal worden opgeslagen.

Het resultaat: contente adviseurs, tevreden klanten en een grotere marge.

Ontdek Financial Services Cloud

Geef je productiviteit een enorme boost door afspraken met klanten, interne relaties en financiële doelen te beheren via één gekoppeld platform.

Een geautomatiseerde onboardingsprocedure houdt meer in dan alleen papierloos werken

De formaliteiten voor nieuwe klanten horen er nu eenmaal bij, maar er zijn maar weinig klanten en adviseurs die daar vrolijk van worden. Het invullen van al die formulieren is ronduit saai, en dat geldt ook voor de verwerking ervan.

Ook toen alles nog volledig op papier ging, wisten vermogensbeheerders al dat ze omzet misliepen door onvolledig of onjuist ingevulde aanvraagformulieren. En dan raakten ze ook nog eens goede mensen kwijt aan concurrenten die hun onboarding beter op orde hadden.

Wanneer je de onboarding van nieuwe klanten automatiseert, hebben zowel je adviseurs als je klanten daar baat bij. Automatiseren houdt bovendien meer in dan alleen volledig papierloos werken, want ook aan al die repetitieve handmatige werkzaamheden komt een einde. Al met al een hele verbetering voor adviseurs die nieuwe klanten in hun portefeuille opnemen.

De vijf voordelen van automatisering met een CRM

1. Sneller een hoger rendement

De investering in een geautomatiseerd onboardingsysteem heeft Trilogy Financial een rendement van 147% opgeleverd.

De keuze voor die investering kwam voort uit het besef dat ze een beter controleerbare vorm van data-invoer en -opslag nodig hadden. Trilogy heeft vervolgens de onboarding van nieuwe klanten geautomatiseerd en beschikt nu over een schat aan informatie over zijn klanten, zoals het aantal gezinsleden, de financiële rekeningen en de beoogde doelen. Die investering heeft zich in korte tijd terugbetaald: volgens Nucleus Research behaalt Trilogy naar schatting een jaarlijks rendement van 147%.

2. Interessant voor talent dat je wilt binnenhalen

Positieve berichten over de onboardingsprocedure kunnen een grote aantrekkingskracht op nieuw talent hebben.

Voor vermogensbeheerders is het altijd een heel gedoe om nieuwe adviseurs te werven: overstappen naar een concurrent is nogal wat, en er komt ook behoorlijk wat bij kijken. Denk alleen al aan de eisen die de toezichthouder stelt. Toch is het juist nu echt nodig dat er nieuwe mensen bijkomen. Alleen al in de VS gaan de komende tien jaar naar schatting 103.000 financieel adviseurs met pensioen. En voor 26% van hen is nog geen opvolger geregeld.

Positieve berichten over de onboardingsprocedure kunnen een grote aantrekkingskracht op nieuw talent hebben.

Toen RBC de eigen systemen nog niet had vernieuwd, heeft het bedrijf naar eigen zeggen 25% van zijn medewerkers zien overstappen naar een bedrijf met betere technologie. De financieel adviseurs van RBC Wealth Management hadden voorheen maar liefst 26 systemen nodig voor het registreren van een nieuwe klant, en het openen van een nieuwe rekening nam doorgaans tussen de drie en zeven dagen in beslag. Voor de adviseurs was dit een haast onwerkbare situatie en bij nieuwe klanten van RBC liet dit ook niet bepaald een goede indruk achter.

Een goed systeem wordt eigenlijk altijd meteen door iedereen gebruikt, maar voor de oude systemen van RBC was maar weinig animo. Een geautomatiseerde onboardingsprocedure werkt dus beter voor de adviseurs en verkleint bovendien de kans dat je organisatie niet aan de regels voldoet.

3. Betere klantenservice

Voor Edelman betekende de overstap op een CRM en automatisering ook dat het inwerken van nieuwe adviseurs nu 20% minder tijd kost, wat een besparing van bijna 15.000 dollar oplevert. En de productiviteit is maar liefst met 14% toegenomen.

Edelman Financial Engines is met zijn 1,33 miljoen klanten en 340 adviseurs de grootste onafhankelijke financieel adviseur in de Verenigde Staten. Deze organisatie heeft onlangs de onboardingsprocedure aangepast. De nieuwe elektronische formulieren en de mogelijkheid om een digitale handtekening te zetten hebben een enorme snelheidswinst opgeleverd. Klanten vullen alle documenten nu eerst online in en maken daarna pas een afspraak met een adviseur. Die heeft van tevoren dus al alle informatie bij de hand en kan daar het kennismakingsgesprek en dienstenaanbod op afstemmen. Dat pakt doorgaans over de hele linie beter uit.

Voor Edelman betekende de overstap op een CRM en automatisering ook dat het inwerken van nieuwe adviseurs nu 20% minder tijd kost, wat een besparing van bijna 15.000 dollar oplevert. En de productiviteit is maar liefst met 14% toegenomen.

4. Betere naleving van de regels dankzij betrouwbaardere data

Als je over de juiste data beschikt, verloopt het contact met je klanten meestal ook beter.

Vermogensbeheerders onderwerpen hun klanten eerst aan een strikte screening. Ze zitten immers niet te wachten op klanten die hun vermogen op een dubieuze manier hebben vergaard. Voor die screening hebben ze de juiste data nodig en daar komt digitalisering bij om de hoek kijken. Uit een enquête uit 2021 bleek dat 61% van de managers al bezig was met de digitalisering van het screeningsproces, en dat 71% dat naar verwachting binnen twee jaar ging doen.

Het draait hierbij niet alleen om het versnellen van de screeningsprocedure. Als je handmatig data invoert, is ook de kans op fouten groter. En fouten zijn vanwege de antiwitwasregels simpelweg onaanvaardbaar. Als je over de juiste data beschikt, verloopt het contact met je klanten meestal ook beter. Zo zegt Trilogy dat zijn adviseurs nu beter geïnformeerd zijn en daardoor een passender advies kunnen uitbrengen.

5. Grotere marge

In de vermogensbeheersector is de concurrentie groot, waardoor de marges onder druk staan. Een geautomatiseerd onboardingstraject bespaart je tijd en geld. Bovendien kost het minder om aan de regels te voldoen, zo blijkt uit het World Health-rapport van Capgemini.

En er zit nog een voordeel aan vast: als je de formaliteiten automatiseert, verloopt de hele onboarding zowel voor je adviseurs als je klanten een stuk sneller. Die besparingen zijn rechtstreeks van invloed op je bedrijfsresultaat. De data die je verzamelt zijn van hogere kwaliteit en als die eenmaal in het CRM-systeem zitten, kunnen je adviseurs sneller een winstgevender pakket samenstellen. Je mensen maken een geweldige eerste indruk, lopen minder vaak tegen een onvolledige of onjuiste aanvraag aan en kunnen sneller een persoonlijk advies uitbrengen.

Geautomatiseerde onboarding: de eerste stap om een goede eerste indruk achter te laten

Die eerste indruk is echt belangrijk, vooral als je een langdurige relatie met je klanten wilt opbouwen. Met de juiste technologie laat je zowel je nieuwe klanten als je eigen mensen zien dat hun tijd geld waard is. Als je alle formaliteiten rond het binnenhalen van nieuwe klanten weet te automatiseren, kun je afscheid nemen van de hele papierwinkel en meteen doordringen tot de kern van de zaak: goed vermogensbeheer.

Ontdek Financial Services Cloud

Geef je productiviteit een enorme boost door afspraken met klanten, interne relaties en financiële doelen te beheren via één gekoppeld platform.

Salesforce Nederland
Salesforce Nederland

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!