Skip to Content

Je strategie voor digitale marketing structureren en plannen in 2021

Je strategie voor digitale marketing structureren en plannen in 2021

Hier lees je hoe je je doelen bepaalt, je doelgroep herkent en je succes meet, zodat je een effectief plan kunt maken voor je digitale marketing.

Een goed plan voor digitale marketing begint met een goed inzicht in je merk en de waarde ervan voor je doelgroep. Je plan moet prioriteiten bevatten voor je bedrijfsdoelen op de korte, middellange en lange termijn. Ook moet duidelijk zijn hoe je die doelen wilt bereiken. Hoewel een plan voor digitale marketing in de eerste plaats bedoeld is om je marketingteam aan te sturen, moet het ook een bredere betekenis hebben. Het moet aansluiten op de werkzaamheden, mijlpalen en doelen van andere teams en op de algemene doelstellingen van je organisatie.

Wat is een plan voor digitale marketing?

Definitie: een plan voor digitale marketing is een document met uitgebreide informatie over de planning van al je initiatieven en activiteiten op het gebied van digitale marketing. Het plan richt zich op de manier waarop je je doelgroepen wilt bereiken en aanspreken in de digitale ruimte.

De wereldwijde pandemie van 2020 heeft de manier waarop we leven en werken veranderd en voor nieuwe uitdagingen gezorgd. Wat betekent dat voor 2021? Marketingprofessionals moeten uitgaan van alles wat ze hebben geleerd en zich voorbereiden op succes. Hoe maak je een marketingplan dat werkt? Wij hebben wel een paar ideeën.

In dit blog lees je op welke gebieden je je kunt focussen om je marketingplan voor 2021 te structureren. Met deze tactieken, architecturen en methodes zorg je dat je plan duidelijk, praktisch en meetbaar is. Bovendien maak je op deze manier een plan voor digitale marketing waarmee je succes boekt in 2021 en daarna.

Bepaal de doelen voor je marketingplan

Je plan voor digitale marketing moet de volgende drie delen bevatten:

  • Doelen. Zorg dat je doelen concreet zijn en aansluiten op de algemene bedrijfsdoelen. Om de juiste doelen voor je team te bepalen, kun je een bestaande methode gebruiken, bijvoorbeeld de SMART-methode (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden).

  • Strategie. Je strategie geeft in brede zin aan hoe je je doelen wilt bereiken. Verdeel je jaarlijkse doelen in haalbare, flexibele mijlpalen voor elk kwartaal.

  • Tactieken. Je tactiek geeft nauwkeurig aan hoe je je strategie gaat uitvoeren.

Een andere methode die je kunt gebruiken is V2MOM, een Salesforce-acroniem dat staat voor vision, values, methods, obstacles and measures (visie, waarden, methoden, obstakels en maatregelen). Deze methode, die is ontwikkeld door onze Chairman en Chief Executive Officer Marc Benioff, gebruiken we om de onderdelen van onze organisatie beter op elkaar af te stemmen. Als je wilt weten hoe je de afstemming binnen je eigen bedrijf kunt verbeteren, volg je de V2MOM-trail op Trailhead, het gratis trainingsplatform van Salesforce.

Hoe je je doelen ook kiest, je moet de tijd nemen om je strategische prioriteiten te bepalen. Hoewel je natuurlijk hoopt dat je al je doelen bereikt, is niet elk doel even belangrijk voor je team.

Ten slotte moet je ook regelmatig de voortgang van je doelen bepalen. Gebruik een tool voor datavisualisatie, bij voorkeur een tool met een dashboard waarin je in één oogopslag al je KPI’s kunt bekijken. Zo koppel je successen eenvoudig aan specifieke inspanningen en kun je je richten op activiteiten die resultaat opleveren.

Maak profielen van je publiek en gebruik die goed

Wanneer je je algemene doelen en tactieken voor het komende jaar hebt bepaald, kun je je gaan bezighouden met je doelgroep. Tot wie richt je je? Wat wil je vertellen? Welke problemen van je doelgroep los je op?

Een goede digitale strategie bevat ook informatie over de wensen, de behoeften en het gedrag van je doelgroep. Hoe wil je doelgroep contact hebben met je merk? Waarvoor is je doelgroep van jou afhankelijk? Wat moet je je doelgroep bieden op verschillende punten van het aankoopproces? Segmentatie is essentieel voor gerichte activiteiten waarmee je op een effectieve manier contact maakt met specifieke groepen klanten en zorgt dat die in actie komen.

Krachtige tools voor datavisualisatie helpen je om snel trends te herkennen en gefundeerde aannames te doen.

Ontwikkel gebruikerspersona’s en gebruik die om meer inzicht te krijgen in je publiek. Deze profielen, combinaties van demografische en psychografische data over specifieke segmenten van je publiek, ondersteunen de ontwikkeling van specifiekere doelsegmenten. Krachtige tools voor datavisualisatie helpen je om snel trends te herkennen en gefundeerde aannames te doen. In combinatie met breder marktonderzoek helpen deze tools je de profielen te maken.

Gebruikerspersona’s kunnen ook helpen om je contentstrategieën af te stemmen op specifieke doelgroepen voor relevant communicatie. Je boodschap, de kanalen die je gebruikt, hoe vaak je communiceert en zelfs wanneer je dat doet – het kan allemaal worden gebaseerd op een marketingplan dat is ontwikkeld op basis van goede segmentatie en de juiste rapportagetools. Uiteindelijk kom je steeds meer te weten over je publiek en wordt je communicatie steeds relevanter.

Meet het succes van je marketingplan en leer daarvan

Om je plan en de efficiëntie ervan te bepalen, moet je kijken naar de juiste meetgegevens. Analyseer je data en zoek naar trends. Begrijp je de KPI’s? Hoewel conversie het ultieme doel is, kan inzicht in het volledige ecosysteem van acties en gedrag van je publiek belangrijk zijn voor je uiteindelijke succes. Hoe gedetailleerder je rapportage, hoe groter je inzicht. Met de juiste tools voor datavisualisatie kun je snel zien of je je doelen bereikt.

COVID-19 heeft ons geleerd hoe belangrijk het is om flexibel te zijn en mee te denken met klanten. Je plan voor digitale marketing moet een routekaart naar succes zijn met een bepaalde mate van flexibiliteit, want een rigide plan is al snel irrelevant. Hoewel niemand kan voorspellen wat het komende jaar ons brengt, ben je met een goed plan overal op voorbereid.

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!