Skip to Content

De 3 leiderschapsstijlen in het bedrijfsleven: welke is geschikt voor jou?

De 3 leiderschapsstijlen in het bedrijfsleven: welke is geschikt voor jou?

Ontdek hoe jij je stijl van teammanagement kunt aanpassen voor de grootste impact.

Leiderschap speelt een belangrijke rol bij het succes of falen van elke organisatie. En goed leiderschap is van directe invloed op de betrokkenheid van werknemers en de winstgevendheid: betrokken werknemers zorgen voor wel 21% meer omzet. Impactvolle betrokkenheid van medewerkers is afhankelijk van de bedrijfsleiders en de manier waarop zij teams en individuen aansturen. Elke succesvolle leider ontwikkelt een stijl op basis van zijn eigen persoonlijkheid, doelstellingen en bedrijfscultuur, gebaseerd op een van deze drie soorten leiderschapsstijlen: autocratisch, democratisch en laissez-faire.

Neem even de tijd en denk na over je eigen leiderschapsstijl. Deel je liever bevelen uit of ben je meer het type dat leiding geeft met zachte hand? Hebben anderen evenveel te zeggen over de koers van jouw team of organisatie? Of ben jij degene die het doel definieert en verwacht je dat het team volgt? Zelfbewustzijn is de eerste stap om erachter te komen welk soort leider jij bent of wilt zijn.

IDC onderzoek over werknemersbetrokkenheid en klanttevredenheid

Inzichten van besluitvormers en professionals uit contactcenters in o.a. Nederland hoe zij EX en CX samenbrengen en optimaliseren.

Wat zijn de drie leiderschapsstijlen in het bedrijfsleven?

In 1939 identificeerde Kurt Lewin drie leiderschapsstijlen in het bedrijfsleven: autocratisch, democratisch en laissez-faire. Elke stijl heeft natuurlijk zijn eigen voor- en nadelen.

1. De autocratische zakelijk leider

De autocratische leider begrijpt de kracht van autoriteit. Autocratische leiders zijn er niet in geïnteresseerd om het besluitvormingsproces open te stellen voor de hele groep. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om het leiderschap volledig alleen te dragen. Ze verwachten dat degenen die onder hun gezag vallen hun bevelen opvolgen.

Voordelen van een autocratische zakelijk leider

Het belangrijkste voordeel van een autocratische leider is gestroomlijnd werk dat efficiëntie en productiviteit bevordert. Autocratische leiders stellen strikte deadlines en hebben zeer duidelijke verwachtingen. Dit is ideaal in een tijd van crisis of als er op het laatste moment beslissingen moeten worden genomen. Deze leiderschapsstijl zorgt voor minder misverstanden bij het communiceren van aanwijzingen.

De nadelen van een autocratisch zakelijk leider

Ze hebben vaak een beperkt overzicht. Omdat autocratische leiders alleen uit hun eigen ideeën en ervaring putten, zal input van andere teamleden hen waarschijnlijk niet bereiken. Degenen die onder deze leiderschapsstijl werken, krijgen soms een hekel aan hun manager. Ze voelen zich onvoldoende gewaardeerd omdat hun bijdragen maar beperkt erkent worden. Bovendien is dit type leider meer geneigd om zijn of haar team te micromanagen. Autocratische leiders hebben vaak te maken met een lage werkmoraal en een hoog personeelsverloop.

Wanneer gebruik je deze stijl?

De autocratische stijl kan het best worden gebruikt tijdens een crisis, wanneer een sterke leider het meest waardevol is. Er is dan behoefte aan iemand die de controle neemt en snelle en moeilijke beslissingen kan nemen om eventuele schade te beperken. In tijden van nood waarderen teams een sterke en beslissende leider. Autocratisch leiderschap kan ook van pas komen wanneer er aanpassingen aan het team moeten worden gemaakt. Als de crisis voorbij is, is het meestal gunstig om van stijl te veranderen.

2. De democratische bedrijfsleider

Een democratisch leider moedigt de vrije uitwisseling van ideeën binnen het hele team aan. De stem van elk teamlid wordt gewaardeerd en de leider treedt op als woordvoerder of facilitator. Democratische leiders vertrouwen op de participatie van alle teamleden. Ze benadrukken de waarde en de deskundigheid van elk afzonderlijk lid. Elk teamlid deelt in de vrijheden en verantwoordelijkheden van het leiderschap.

Voordelen van een democratische bedrijfsleider

Een voordeel van democratisch leiderschap is dat de onbegrensde creativiteit van de hele groep een open discussie over problemen en oplossingen mogelijk maakt. Over het algemeen neemt de eenheid binnen het team toe bij democratisch leiderschap. Dit kan ervoor zorgen dat een werknemer zich gewaardeerd en geslaagd voelt en onderdeel van het succes van de organisatie. Kantoorproblemen zoals roddelen, kliekjesvorming en manipulatie komen veel minder voor. Het eindresultaat is een betere werkomgeving en een lager personeelsverloop: 63% van de werknemers die erkend worden voor hun werk gaan minder vaak op banenjacht.

De nadelen van een democratische bedrijfsleider

Onder democratisch leiderschap kan overleg een onbetaalbare luxe zijn. Als er snelle beslissingen moeten worden genomen, kan een democratisch team moeite hebben zich aan te passen en goed te functioneren onder de druk. Democratisch leiderschap kan leiden tot een gebrek aan duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden van teamleden en het moeilijk maken om te identificeren welke werknemers de kantjes ervan af lopen.

Wanneer gebruik je deze stijl?

Dit is de meest effectieve stijl voor het dagelijkse werk, omdat de groep erdoor in staat wordt gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. Dit geeft teams een gevoel van persoonlijke betrokkenheid bij projecten, producten en resultaten. Veel bedrijfsleiders identificeren de democratische leiderschapsstijl als hun favoriete stijl, maar deze techniek kan minder effectief zijn in tijden van crisis.

3. De laissez-faire bedrijfsleider

Laissez-faire leiders behoren tot het hands-off type. Ze wijzen taken toe en geven een algemene richting aan, maar zijn gewoonlijk niet betrokken bij de dagelijkse taken. Werknemers beslissen over de beste aanpak om hun taken te vervullen. Laissez-faire leiders stellen een groot vertrouwen in het individu. Ze vertrouwen erop dat iedereen gemotiveerd is, zich op het werk concenteert en verantwoordelijkheid neemt. Als er zich problemen voordoen, zijn deze leiders beschikbaar om leiding te geven, maar alleen op verzoek. Laissez-faire leiders staan elk lid van hun team toe om te slagen of te falen op basis van hun eigen bekwaamheden.

De voordelen van de laissez-faire bedrijfsleider

Een voordeel van laissez-faire leiderschap is de vrijheid om te werken zonder beperkingen of inmenging van het management. Dit geeft bekwame en zelfgemotiveerde werknemers de kans om hun volledige potentieel te benutten.

De nadelen van de laissez-faire bedrijfsleider

Een nadeel kan een daling in productiviteit zijn bij het ontbreken van een sterke leidinggevende hand die deze op peil houdt. Dit kan resulteren in gemiste deadlines, omissies in het proces en werk van lage kwaliteit. Als elk teamlid op zijn eigen manier doelen nastreeft, kan de eenheid van het team daar onder lijden. Sommige werknemers kunnen hun interesse in het werk verliezen door afstandelijke en schijnbaar ongeïnteresseerde leiders. Dit kan resulteren in aanzienlijke verliezen voor de organisatie. Ongemotiveerde werknemers kunnen Amerikaanse bedrijven naar schatting 450-550 miljard dollar per jaar kosten.

Wanneer gebruik je deze stijl?

Laissez-faire leiderschap is het beste wanneer individuen in staat zijn om zonder supervisie te functioneren. Als je deze stijl wilt gebruiken, zorg er dan voor dat elk teamlid beschikt over het juiste vaardigheidsniveau en zelfsturend vermogen. Ze moeten in staat zijn zichzelf te motiveren om het werk gaande te houden. Anders kan deze aanpak averechts werken en meer kwaad dan goed doen.

Kies jouw type leiderschapsstijl

Bekijk de huidige dynamiek in je team. Blinken jouw medewerkers uit of zijn ze niet gemotiveerd? Als dat laatste het geval is, wil je misschien je methode van leidinggeven herzien. Zoek uit wat er moet veranderen en wat hetzelfde kan blijven. Een leider zet de toon voor het hele team. Door de manier waarop je leiding geeft te veranderen, zul je merken dat je team zich aanpast, evolueert en verbetert.

Welke zakelijke leiderschapsstijl is geschikt voor jou? Je zult merken dat je niet in één categorie past. De meest succesvolle leiders zijn degenen die tussen leiderschapsstijlen heen en weer bewegen. Kies de technieken die het beste passen bij het team of de taak en stel ze gaandeweg bij als dat nodig is. Effectief leiderschap gaat over weten welke technieken je wanneer moet gebruiken.

De belangrijkste leiderschapsvaardigheid die je kunt ontwikkelen is zelfbewustzijn. Je moet weten wat werkt en wat niet. Als je begrijpt hoe de drie vaakst voorkomende zakelijke leiderschapsstijlen werken, kun je je van de ene naar de andere stijl bewegen als dat nodig is, en samen met je team op koers zetten naar succes.

IDC onderzoek over werknemersbetrokkenheid en klanttevredenheid

Inzichten van besluitvormers en professionals uit contactcenters in o.a. Nederland hoe zij EX en CX samenbrengen en optimaliseren.

Wil je niks missen? Meld je aan voor onze online nieuwsbrief!