PRESS AND NEWS

 

Nederlandse zorgconsument verlangt een persoonlijk en compleet zorgoverzicht

Tweede editie van Salesforce rapport belicht de wensen en het vertrouwen van Nederlanders in de zorg

De Nederlandse zorg biedt onvoldoende informatie en diensten om aan de wensen van de consument te voldoen. Zo geven Nederlanders aan behoefte te hebben aan gepersonaliseerde polissen en één volledig gezondheidsoverzicht van alle medische gegevens en interacties. Het uitblijven van deze persoonlijke dienstverlening draagt bij aan het sentiment dat de gezondheidszorg niet openlijk en duidelijk genoeg communiceert, wat een negatief effect heeft op het algemene vertrouwen. Dit blijkt uit de tweede editie van het Connected Health Consumer Report van Salesforce.

De zorg speelt niet in op de wensen van de consument 

Er bestaat een grote kloof tussen de diensten die Nederlanders van zorgverleners en -organisaties wensen, en de diensten die ze daadwerkelijk krijgen aangeboden. Zo wilt 89% van de Nederlanders één volledig overzicht van al zijn medische interacties en uitslagen, maar geeft slechts 28% aan zo’n overzicht te ontvangen. Daarnaast is een grote meerderheid (81%) geïnteresseerd in gepersonaliseerde polissen van zorgverzekeraars, maar slechts 23% zegt dat hun verzekeraars gepersonaliseerde communicatie bieden. Tot slot geeft driekwart (76%) van de Nederlandse gebruikers van medische hulpmiddelen aan geïnteresseerd te zijn in informatie van hun leveranciers over de mogelijkheden tot financiële ondersteuning, maar slechts 21% zegt dergelijke informatie te ontvangen.

Nederlands vertrouwen relatief hoog, maar vertrouwen in pharma blijft achter

Vergeleken met andere landen in Europa is het vertrouwen in de Nederlandse gezondheidszorg redelijk hoog. Zo geeft 89% van de Nederlanders aan zijn zorgverleners te vertrouwen (versus bijvoorbeeld 78% in Duitsland) en 79% vertrouwt zijn zorgverzekeraar (versus bijvoorbeeld 69% in Frankrijk). Daarnaast kijkt de Nederlander positief richting technologische ontwikkelingen en vertrouwt 63% medtech (medische technologie) bedrijven. Dit vertrouwen is echter gedaald sinds de eerste editie van dit onderzoek in 2019, waarin 74% van de respondenten in Nederland aangaf medtech bedrijven te vertrouwen. Het vertrouwen van Nederlanders in de pharma-industrie is ook gedaald, van 58% in 2019, naar slechts 49% in 2021. Een ruime meerderheid (69%) geeft bovendien aan dat snelle communicatie positief bijdraagt aan het bouwen van vertrouwen, evenals het verstrekken van informatie die gemakkelijk te begrijpen is (74%) als het gaat om het vertrouwen in verzekeraars. 

Alex Dielhof, Strategic Account Manager Healthcare Salesforce Nederland deelt: “In het licht van de huidige wereldwijde gezondheidscrisis, is het vertrouwen in de zorg van cruciaal belang en tegelijkertijd gecompliceerd, en verschillend van aard per sector. Snelle, simpele en gepersonaliseerde communicatie met zorgverleners draagt grotendeels bij aan dit vertrouwen. De urgentie van digitale transformatie in de zorg wordt dan ook steeds groter om aan de behoeften van de gebruikers te voldoen en het vertrouwen verder op te bouwen.”

Over het onderzoek

Voor de nieuwe editie van het Connected Health Consumer Report heeft Salesforce 12.000 consumenten in 13 landen ondervraagd, waaronder Nederland (500), Duitsland (500), de Verenigde Staten (2000) en het Verenigd Koninkrijk (500). Het eerste rapport, dat in 2019 verscheen, toonde ook een gat tussen de verwachtingen van Nederlanders en het aanbod van de zorg. Zo geloofde 50% van de Nederlanders dat gezondheidszorg en de life sciences-industrie meer gericht zijn op behoeften van de industrie dan op de behoeften van de cliënt.

Raadpleeg voor meer informatie het volledige (Engelstalige) rapport en de data in Tableau.