APEC PRP Notice

 
 

Van kracht vanaf 16 juli 2020

SFDC en de SFDC-groep hebben de APEC Privacy Recognition for Processors (PRP)- certificering verkregen. Ze verbinden zich ertoe de persoonsgegevens die aan de diensten in de PRP Notice van Salesforce (zie http://cbprs.org/compliance-directory/prp/) zijn doorgegeven, volgens deze certificering te verwerken.

Mochten er kwesties zijn met betrekking tot privacy of het gebruik van gegevens die wij niet naar tevredenheid opgelost hebben, neemt u dan contact op met onze externe dienst voor (gratis) geschillenbeslechting via https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.