Fudura


"Wij willen onze ‘klant aan de knoppen’ en Salesforce speelt een sleutelrol bij deze innovatieambitie"

—Gerrit Nijhof
Senior Marketeer

Klant aan de knoppen bij Fudura

Fudura werd zo’n drie jaar geleden opgericht als specialist op het gebied van energievoorziening voor de zakelijke markt. Het bedrijf heeft expertise op het gebied van energiebeheer en meet en analyseert energieverbruik, adviseert over energie-infrastructuur en besparingen, verhuurt technische bedrijfsmiddelen, en ontwerpt, beheert en onderhoudt energievoorzieningen. Fudura, een onderdeel van Enexis, werkt onafhankelijk samen met netbeheerders en heeft als doel een betaalbare en duurzame bedrijfstoekomst.

Klant aan de knoppen

Fudura maakte al sinds eind vorig jaar gebruik van de Salesforce Sales Cloud toen het begon met het vormgeven van de ‘klant aan de knoppen’-strategie. Gerrit Nijhof, Senior Marketeer bij Fudura: “De bedoeling is dat onze klanten aan de knoppen zitten van hun eigen dienstverlening, uiteraard met extra services erbij. We wilden klantgerichter en flexibeler gaan werken en een ‘Mijn omgeving’ bouwen voor elke klant. Binnen ons bedrijf was er een sterke behoefte aan een 360-graden klantbeeld en die behoefte hebben we ingevuld met de Salesforce Community Cloud. Hierbij werden we ondersteund door implementatie-partner CRMWaypoint.” Eind februari 2013 ging Fudura aan de slag om de Customer Community Portal operationeel te maken en klanten erin toe te voegen en te betrekken.

Customer Community

In de Customer Community zijn naast klantgegevens ook alle gegevens omtrent het energieverbruik opgenomen. Hieronder vallen onder andere de EAN (European Article Number), het monitoren van het verbruik (inclusief grafieken en analyses hiervan), Co2-rapportages en zaken als subsidieaanvragen. Nijhof: “Welke behoeften of wensen de klant ook mag hebben, we willen het kunnen invullen. Dit kan met Salesforce. Hiermee creëren we een flexibele schil om de klant waarmee interne en externe datastromen makkelijk kunnen worden gekoppeld.” De portal was niet direct klaar, maar is vanaf maart 2014 doorontwikkeld met de hulp van tien kritische Fudura-klanten uit de grootzakelijke markt. Deze tien kregen gedurende twee maanden inloggegevens met het verzoek in de portal aan de slag te gaan en hun bevindingen en opmerkingen met het projectteam te delen.

Doorontwikkeling

Nijhof: “We willen een Customer Community portal die perfect is afgestemd op onze klanten en dit was de beste manier om dat te doen. We werken agile, we voegen continue functionaliteiten toe, we differentiëren naar type klant en we signaleren telkens nieuwe kansen binnen het systeem.”

Toekomst

Met de huidige ICT-oplossing kan Fudura makkelijk nieuwe product- en marketingcombinaties ontwikkelen om klaar te zijn voor de toekomst. “Nu de Customer Community portal staat, hebben we de uitdaging hoe we klanten blijvend aan ons binden en hoe we ons kunnen blijven onderscheiden.” Fudura gaat ook de security binnen het IT-landschap nauwkeurig onder de loep leggen om deze optimaal te hebben ingericht voor zijn klanten. Verder ziet Fudura in zijn werkveld kansen liggen op het gebied van machine-to-machine communicatie. Nu wordt alles centraal uitgelezen via een grootschalig meterpark, maar in dit tijdperk van het Internet of Things, zal er meer en meer een directie connectie ontstaan richting klant. Dit betekent een verschuiving van centraal naar decentraal en lokaal. Dan is dus écht sprake van ‘klant aan de knoppen’.

Fudura
Producten gebruikt door Fudura
Live chat