UC Health


"We kunnen nu honderdduizenden mensen op een persoonlijke manier bereiken."

Dr. Laura Esserman
Director, UCSF Breast Care Center en Athena Breast Health Network

UC Health lanceert de ‘Wisdom Study’ met Salesforce App Cloud.

Je aanmelden bij een opleiding bedrijfskunde terwijl je student bent aan de Stanford Medical school lijkt vrijwel onmogelijk en alleen weggelegd voor de meest ambitieuze mensen onder ons. Dr. Laura Esserman heeft dit echter gedaan... mét een jonge dochter thuis.

Terwijl Dr. Esserman in het begin van de jaren 90 student was bij Stanford Business zag ze de mogelijkheid om Silicon Valley-principes voor leren en probleemoplossing toe te passen op hoe doktoren zorgen voor patiënten. Vooral het gebruik van snelle herhalingen in test-, leer- en verfijningscycli maakten een grote indruk op haar. "Het belangrijkste hiervan is niet dat je niet gewoon ergens van uitgaat, maar dat je zaken test en kennis blijft opdoen. Je moet leren en innoveren," geeft ze aan. "Ik dacht echt dat er geen reden was om dat niet toe te passen in de geneeskunde."

Daarom heeft Esserman het Athena Breast Health Network opgericht, een leermodel dat op de universiteit van Californië wordt gebruikt voor geïntegreerde zorg en onderzoek. "Het Athena Network bestaat uit vele innovatieve clinici die allemaal hun eigen vaardigheden en inzichten hebben om de toekomst beter te maken," legt ze uit. Ze werkt nu aan een uitgebreid onderzoek van vijf jaar om een betere manier te vinden waarop borstkanker screening en -preventie worden aangepakt. Bij Dreamforce 2015 kondigde Dr. Esserman en haar team aan een campagne te gaan starten met 100.000 vrouwen: de Wisdom Study.

Leren van de patiënten

Bij de Wisdom Study worden de best practices uit de geneeskunde samengevoegd in App Cloud. Het onderzoek wordt gehouden op basis van de werkwijze van precisiegeneeskunde. "Bij precisiegeneeskunde behandel je mensen niet allemaal hetzelfde," legt Dr. Esserman uit. We gebruiken niet slechts één behandelplan (vaak gebaseerd op het worst-case scenario), maar benaderen patiënten op basis van hun eigen genen, de specifieke kanker die wordt geconstateerd, de leefomgeving en levensstijl van de persoon en de resultaten van onze klinische interventies.

Borstkanker is niet gewoon één ziekte en niet alle tumoren zijn hetzelfde. Sommige tumoren vormen geen gevaar voor het leven, terwijl andere zeer agressief zijn en vaak lastig te vinden zijn op een mammogram. Uit recent onderzoek blijkt dat in meer dan 20% van de pas ontdekte gevallen van borstkanker in de Verenigde Staten sprake is van een ductaal carcinoom in situ (voorstadium) waarbij mogelijk niet de agressieve behandeling nodig is die momenteel wel wordt voorgeschreven. Het doel van de Wisdom Study is te onderzoeken of een persoonlijke aanpak bij borstkankeronderzoek net zo veilig en effectief is als de methode die momenteel wordt gebruikt bij het jaarlijkse standaard borstkankeronderzoek met mammogrammen.

Om een goed beeld te kunnen vormen besloot de Wisdom Study-onderzoeker om 100.000 vrouwen tussen de 40 en 74 jaar te werven om deel te nemen. Er is een innovatieve technologiepartner nodig die in staat is en bereid is om samen te werken om de gedetailleerde gegevens van zoveel mensen realtime vast te leggen en te analyseren. Met App Cloud heeft het Athena Breast Health Network een leerplatform ontwikkeld om deelnemers te werven, hun persoonlijke geschiedenis en medische profielen vast te leggen en statistieken samen te stellen voor de artsen gedurende het onderzoek. "Iedereen met wie ik in contact kom wordt onderdeel van dit grotere leerproces," aldus Dr. Esserman. "Nu kan ik niet alleen een goed beeld krijgen van personen zelf, maar ik kan ze ook blijven volgen."

Met App Cloud kunnen academische groepen werken met grotere hoeveelheden gegevens dan anders mogelijk zou zijn. "Als het Athena Network een onderzoek zou willen uitvoeren met 100.000 personen, zou dat niet mogelijk zijn zonder automatisering," aldus Dr. Esserman. Athena heeft Salesforce in 2010 verkozen als partner waardoor Athena de afgelopen vijf jaar dichter bij het doel van precisiegeneeskunde is gekomen.

De technologie waarmee precisiegeneeskunde mogelijk wordt gemaakt

Carlie Thompson, arts-assistent bij de UCSF School of Medicine, gaf aan dat het niet mogelijk zou zijn om de Wisdom Study uit te voeren zonder de combinatie van medische en technologische innovatie. "Voorheen beschikten we niet over de IT-tools om deze big data te verzamelen en om die data te analyseren en te gebruiken om wijzigingen door te voeren," zei ze. "Nu kunnen we dankzij de wetenschappelijke vooruitgang en de beschikbare tools eindelijk alles waarmaken."

Het was niet eenvoudig om de Wisdom Study op te starten, maar dit is slechts het begin van het proces om een nieuwe behandelmethode voor borstkanker te ontwikkelen en een nieuwe vorm van medische zorg en onderzoek te realiseren. "We hebben nooit eerder de kans gehad om alle nieuwe informatie over de biologie van borstkanker en ons inzicht in het risico op borstkanker te integreren in het controle- en preventieproces. Dit is onze kans," aldus Dr. Esserman. "Dat is waar de Wisdom Study echt om draait."

UC Health
UC Health
Producten gebruikt door UC Health
Live chat