Ett diagram som visar arkitekturen i Einstein.

Betrodd AI och dataarkitektur

Einstein AI är en omfattande AI-teknikstack som är byggd på plattformen Einstein 1. Du kan få de mest relevanta och exakta AI-funktionerna i alla program tack vare enhetliga realtidsdata i Data Cloud. Vår arkitektur bygger på Hyperforce och säkerställer datalagrings- och efterlevnadsstandarder, samtidigt som säkerheten i AI skyddas med Einstein Trust Layer.

Ge AI-programmen kraft med vår metadatadrivna plattform.

Driftsätt betrodda AI-upplevelser som har byggfunktioner med lite kod så att du kan anpassa AI efter dina verksamhetsbehov, flexibel anslutning till de modeller du önskar och klassens bästa säkerhetsskydd.

AI-program kräver traditionellt sett arbetskrävande och dyr utveckling, vilket förhindrar de flesta företag från att använda AI på ett framgångsrikt sätt. Plattformen Einstein 1 gör det möjligt för alla administratörer eller utvecklare i Salesforce att skapa, anpassa och driftsätta kraftfulla AI CRM-program med lite eller ingen kod. Det krävs bara några klick för att styra AI med tränade prompts, skapa medpiloter som slutför uppgifter självständigt, och bygga nya kunskaper för att utöka Einstein Copilot.

Ett diagram över öppna AI-modeller.

Plattformen Einstein 1 gör det möjligt att ta fram en modell för att leverera prediktiv och generativ AI i stor skala. Salesforce samarbetar med branschens ledande aktörer inom AI för att göra det smidigt att få en modell i produktion med lite kodning. Företagen kan även använda sina egna AI-modeller på plattformen, vilket möjliggör åtgärder över alla verksamhets- och branschområden.

Ett diagram med öppna AI-modeller.

AI ger upphov till många viktiga frågor och risker när det gäller datasäkerhet, sekretess och efterlevnad. Einstein Trust Layer är djupt inbäddat i plattformen Einstein 1 så att kunddata behandlas på ett säkert sätt, oavsett vilken AI-modell du använder. Vår modell helt utan kvarhållning ser till att data aldrig lagras utanför Salesforce. Identifiering av toxicitet och datagranskningsspår säkerställer också att du kan förhindra att skadligt innehåll når kunderna. Dessutom kan du spåra vilka data som används för att generera resultat*.

En lista över produktfördelarna med Einstein Trust Layer.
Ett diagram över öppna AI-modeller.
Ett diagram med öppna AI-modeller.
En lista över produktfördelarna med Einstein Trust Layer.