Astro håller i Einstein-logotypen medan han står framför fönster som visar Einstein AI-funktionerna.

Einstein för administratörer och utvecklare

Bygg och anpassa i högre hastighet på Einstein 1 med CodeGen, vår stora språkmodell (LLM) som ger superkrafter åt administratörers och utvecklares AI-produkter, Einstein för utvecklare och Einstein för flöden. Upplev nästa förändring i programutveckling med de senaste verktygen för att bygga affärsprogram snabbare.

Hur kan generativ AI öka utvecklarnas produktivitet?

Dra nytta av kraften i generativ AI för att anpassa Salesforce snabbare och förändra programvaruutvecklingen direkt i kodningsmiljön. Med enkel tillgång till konverserande AI kan Einstein ge dig förslag för att öka expertkunskaperna direkt med branschens bästa praxis.

Skapa anpassade appar med blixtens hastighet med hjälp av AI-driven kodning

Einstein för utvecklare

Omvandla idéer till sammanhangsbaserad och strukturerad kod med enkelt språk. Starta Apex-projekt och prototyper snabbare genom att generera hela funktioner, komplexa algoritmer och klassens bästa grundläggande kod som är standardiserad, anpassningsbar och responsiv. Ge kraft åt utvecklare på alla nivåer, förbättra kodningsupplevelsen och förkorta projekttiderna.

Textrutor som visar interaktion mellan användare och Einstein AI för utveckling av komponentmoduler från indatakommandon

Skriv kod snabbare med inbyggd Apex- och LWC-kod (JS, CSS och HTML) i realtid som föreslås i Code Builder och VS Code. Ta fram kod av högre kvalitet med Einsteins förslag för automatisk komplettering, som ser till sammanhangsprojekt och metadata så att du kan lyfta utvecklingsupplevelsen, förbättra kodningsförmågan och minska antalet fel med hjälp av en egen AI-assistent.

Textruta som visar utvecklarkod och prompt för att godkänna kodändring
Textrutor som visar interaktion mellan användare och Einstein AI för utveckling av komponentmoduler från indatakommandon
Textruta som visar utvecklarkod och prompt för att godkänna kodändring

Leverera överlägsen CRM-kod med förbättringar som föreslås av AI

Einstein för utvecklare

Sök igenom stora mängder Apex-kod, upptäck potentiella buggar, åtgärda effektivitetsfel för körning och identifiera säkerhetssårbarheter tidigt i utvecklingsprocessen med hjälp av Einstein för utvecklare och Salesforce Code Analyzer. Ge utvecklarteamet mer kraft med handlingsbara insikter, som möjliggör smartare beslutsfattande och finjustering av kod.

Bild som visar avisering över utvecklarkod att en genomsökning har slutförts och två brott har noterats

Ge utvecklarteamen mer kraft, stärk teststrategin och förstärk programvaruutvecklingens livscykel genom att be Einstein att skriva enhetstestfall baserade på befintlig Apex-kod för att säkerställa funktioner, tillförlitlighet, säkerhet och kvalitet. Få fullständiga testfall genererade direkt i Code Builder och VS Code.

Kodfönster för utvecklare med användarpromptar

Få djupgående förklaringar för Apex och LWC om kodstruktur, logik med mera genom att ge teamet tillgång till ett verktyg som har utformats för att överbrygga glappet mellan komplex kod och tydlig förståelse. Kodförklaringar kan tillhandahålla grundlig och insiktsfull information om alla kodrader direkt i Code Builder och VS Code.  

*Kommer snart!

Kodfönster för utvecklare med ett tips som visar ett alternativ för att förklara kod
Bild som visar avisering över utvecklarkod att en genomsökning har slutförts och två brott har noterats
Kodfönster för utvecklare med användarpromptar
Kodfönster för utvecklare med ett tips som visar ett alternativ för att förklara kod

Hur kan generativ AI öka administratörernas produktivitet?

Einstein för flöden är ett verktyg med generativ AI som använder CodeGen för att skapa processautomatiseringar för Salesforce-produkter. Einstein ger nya möjligheter för administratörer, oavsett deras erfarenhet av programmering, att enkelt skapa funktionella flöden via promptar med naturligt språk.

Automatisera CRM-arbetsflöden snabbt med automatiseringsassistenten

Einstein för flöden

Spara tid när du bygger flöden, oavsett om du är expert eller nybörjare, genom att använda Einstein för flöden för att generera arbetsflöden från naturligt språk. Lägg in standardobjekt och fält som hjälper dig att hålla jämna steg med affärskrav som förändras hela tiden.

Textprompt som ber om instruktioner för att automatisera uppgifter eller processer i miljön

Be Einstein att göra ändringar i flöden åt dig, så att du kan hålla jämna steg med affärskrav som förändras hela tiden.

Bild av flödesschema, feedbackfönster och prompt för ja- eller nej-svar

Ge administratörerna kraft genom möjligheten att granska alla rekommenderade ändringar för redigeringsflöden med granskningsloggar, vilket ger större kontroll över AI-upplevelsen.

Bild av flödesschema tillsammans med en textchattruta
Textprompt som ber om instruktioner för att automatisera uppgifter eller processer i miljön
Bild av flödesschema, feedbackfönster och prompt för ja- eller nej-svar
Bild av flödesschema tillsammans med en textchattruta

Upptäck kraften i Einstein för administratörer och utvecklare

Utforska Salesforces egen LLM, CodeGen

Salesforce AI Research släppte 2022 CodeGen, vår egen LLM, som en hjälp för att förändra hur vi hanterar programvaruutveckling. CodeGen är kraftpaketet bakom Einstein för utvecklare och Einstein för flöden. Det kombinerar förståelse av naturligt språk med automatisk programmering för att hjälpa till att generera kod och arbetsflöden, helt inom de betrodda avgränsningarna i Salesforce och Einstein Trust Layer.

Kom igång i dag

Hämta det öppna betatillägget för Einstein för utvecklare och kom igång med att bygga på Salesforce-plattformen med hjälp av Einstein AI redan i dag. Få tillgång till generativa AI-funktioner som drivs av Salesforces säkra anpassade AI-modell direkt i standardverktygen för Salesforce IDE, oavsett om du väljer Code Builder eller Visual Studio Code.

Astro-figur

Håll dig uppdaterad om allt som rör Einstein för administratörer och utvecklare.

Tillsammans bygger vi upp den största och mest framgångsrika gemenskapen med serviceproffs.

Vanliga frågor om Einstein för administratörer och utvecklare

Einstein för utvecklare är inbyggt för Salesforce-språk. Det frigör utvecklarnas produktivitet och gör det möjligt för dem att bygga snabbare på Salesforce.  

Einstein för utvecklare gör att användarna kan bygga anpassade Salesforce-appar i otrolig hastighet med AI-driven prediktiv kodning. Lägg in branschens bästa praxis med intelligenta AI-förslag och leverera klassens bästa Salesforce-kod som är optimerad, standardiserad och högpresterande. Fånga upp säkerhetsrisker och buggar tidigare med AI-drivna kodgenomsökningar. Ta även kunskaperna om utveckling i Salesforce till nästa nivå och bli expert direkt med en AI-kopplad programmerare.

Företag kan dra nytta av att implementera AI-verktyg för utvecklare som får utvecklingsprocessen att gå snabbare. När det gäller Einstein för utvecklare hjälper det utvecklarna att skriva kod med hjälp av Salesforce-språk och ramverk som Apex och Lightning-webbkomponenter (LWC) som har utformats för att utveckla SaaS-program på CRM-funktioner (Customer Relationship Management).

Generativa AI-verktyg som finns på marknaden för närvarande har inte tränats med Salesforces data, utvecklingsspråk och ramverk eftersom CRM-data är äganderättsligt skyddade. Därför är utdata från dessa verktyg i allmänhet inte exakta. Dessutom lämnar kundens data aldrig dess organisation när man använder Einstein för utvecklare. Till sist är Einstein för utvecklare inbyggt direkt i Salesforce IDE, vilket är den plats där utvecklarna arbetar, till skillnad från tredjepartsverktyg som ligger utanför företagets organisation.

Det är viktigt att välja en betrodd partner för AI. Förtroende har högsta prioritet för Salesforce och det gäller även denna produkt. Einstein Trust Layer ser till att företagets kod och data inte läcker till allmänheten. Genom att använda CodeGen, vår egen LLM, säkerställer vi även följande:

Prestanda och exakthet: Vår egen modell har utformats särskilt för Salesforce-specifika användningsfall, vilket inte är fallet med andra modeller som inte kommer från Salesforce.

Datasäkerhet och förtroende: Modellen tränas med representativa data med öppen källa där samtycke har givits som en kund skulle kunna ha, i stället för allmänna data som finns på internet. Kundens data och kod lämnar aldrig Salesforces betrodda avgränsning. Utdata från CodeGen bedöms beträffande toxicitet, bias och skada.

Tillgänglighet och skalbarhet: CodeGen innehåller färre latensproblem och använder mindre energi än andra källor med öppen källkod.