Så vårdar SBAB relationen med de som söker ny bostad

I flera år letade banken SBAB med ljus och lykta efter ett bra kommunikativt verktyg för kundresan. För att underlätta en bra dialog och inte tappa kontakten med kunder som visat intresse för bostadslån valde man till slut Salesforce.

Förstagångsköpare är en växande grupp av besökare i SBAB:s digitala kanaler och de har ofta väldigt många frågor. Man är osäker på alltifrån hur en visning går till, hur en budgivning fungerar, vad en besiktning är och hur man själv kan kontrollera fel och brister på bostaden. 

Relevant information vid rätt tidpunk

Just därför är det viktigt att kunna erbjuda relevant information som gör att steget till den första egna bostaden blir lite lättare. Oberoende om man surfar in via mobilen på morgonen eller på sin laptop på kvällen. Ofta behöver man dessutom föra en dialog med bostadsköpare över en tidshorisont som kan handla om flera månader innan köpet blir av. 

För att underlätta en bra dialog och inte tappa kontakten med denna kundgrupp har SBAB valt att installera en kundplattform från Salesforce. Med Salesforce har man fått ett digitalt verktyg som kan stödja bostadsköpare genom en ofta lång process.

LÄS MER ► Visste du att Salesforce har specifika lösningar för olika branscher, såsom bank och finans, detaljhandeln, tillverkningsindutrin och många fler?