Många snabbväxande företag upplever att de inte har tid att både hantera leveranser och samtidigt jobba med viktiga frågor som att bygga nära relationer med sina kunder, utveckla bolagets långsiktiga vision och få alla medarbetare att arbeta tillsammans i välfungerande team. 

Vi på Salesforce var nyfikna på hur mindre, växande företag ser på sin tid och på vilket sätt ny teknik kan lösa tidsrelaterade problem. Därför intervjuade vi ett stort antal företagare för att få deras syn på tid och vilka effekter det har på dem själva och deras medarbetare.

Långa arbetsdagar äventyrar affärsresultat och personalens välbefinnande

Resultatet visar att mer än hälften av alla företagare har en “skynda på”-kultur där de själva och medarbetarna arbetar övertid (även helger) för att hinna med allt som behöver göras. Det har bidragit till att nästan 30 procent av företagarna och medarbetarna blivit utbrända och sjukskrivna. Något förvånande är dock att arbetstiden är ca 31-40 timmar per vecka, vilket är samma mängd tid som andra heltidsarbetande. Men känslan av att inte hinna med finns fortfarande där och många arbetar med att släcka bränder istället för att arbeta förebyggande och långsiktigt. 

Personer som startar egna företag gör det i många fall (60 procent) utifrån en önskan om att få en bättre balans mellan arbete och fritid. Av de tillfrågade i rapporten upplever hälften att de har en bättre balans samtidigt som de känner att de arbetar med kniven mot strupen. Det finns helt enkelt inte tid för att arbeta proaktivt med strategier, planering, utbildning, säljplanering, produktutveckling, kundfokuserad service, marknadsföring och teamarbete. Alla element som bör finnas med om man ämnar bygga en långsiktig och stabil verksamhet.

Ny teknik har gjort företagen mer effektiva

Så vad är då lösningen? En majoritet av de tillfrågade sätter stor tilltro till ny teknik såsom automatiserade processer (57 procent), sakernas internet (53 procent) och molnbaserade lösningar som de inte själva behöver äga och utveckla (50 procent). Redan idag uppger nära hälften (49 procent) att de arbetar mer effektivt idag än för två år sedan, tack vare ny teknologi. Det finns med andra ord stor medvetenhet kring den potential som nya lösningar kan bidra med. 

Två steg till ett effektivare arbetssätt

  1. Se över vilka administrativa uppgifter som sker manuellt, och fundera på om delar eller hela processer kan automatiseras. Exempelvis kan delar av kundservice göras enklare och effektivare med mindre risk för fel genom automatiserade system. Det frigör tid för att bättre kunna hjälpa de kunder manuellt som verkligen behöver det. Tiden du sparar kan du ägna åt visions- och strategiarbete - två områden som ofta hamnar längre ner på priolistan. 

  2. Se över säljprocessen och ha ett välfungerande CRM-system. Det blir både effektivare och enklare att se vilka kunder som köpt vad och när, och när och om vad man hade kontakt senast. Kunddialogen kan optimeras och risken för att tappa kunder på grund av att de glöms bort, eller att de bombarderas med meddelanden de inte är intresserade av, minskar avsevärt. 

Det finns det stora möjligheter för företag att ta hjälp av teknik som redan finns för att skapa en mer hälsosam företagskultur. Det ger både företagaren och medarbetaren den hett eftertraktade tiden att fokusera på saker som kan få bolaget att utvecklas och växa.

Läs mer om hur ditt företag kan jobba mer tidseffektivt i vår rapport Time to Transform