Innovation och ny teknik förändrar vårt sätt att arbeta och skapar ständigt nya yrkesroller. Därför finns det ett ökat behov av att minska kompetensluckor och samtidigt tillhandahålla nödvändiga verktyg för att utbilda människor.

Som individ slutar man inte att lära sig saker bara för att man har avslutat studier på högskola eller universitet. Lärandet fortsätter resten av livet. Lärande behöver inte heller ske i en formell utbildning, även i vardagen och i arbetslivet kan man inhämta kunskap. Men många vet inte var man ska börja om man vill lära sig nytt.

Vår rapport The Future of Workforce Development visar att nästan hälften av de yrkesverksamma i Europa (44 procent) tycker att utbildningskurser för vuxna inte är användbara och 36 procent har någon gång valt att hoppa av digitala utbildningspaket eftersom man ansett det vara för svårt.

Digitala färdigheter 🔧

Kompetensgapet ökar med andra ord. Samtidigt vill många vidareutbilda sig. Siffror i rapporten visar att en majoritet av alla yrkesverksamma i Norden tycker digitala färdigheter är viktiga – men de flesta vet inte var de hittar den.

Siffrorna överensstämmer med en nyligen framtagen studie från Kantar/Sifo, utförd på uppdrag av Salesforce, som visar att svenskar anser att skolorna misslyckas förse dem med tillräckligt välutbildad arbetskraft för att klara kraven som ställs idag. Bara 12 procent håller med om att utbildningsväsendet är tillräckligt anpassat till behoven på dagens digitaliserade arbetsmarknad. Hela 81 procent menar att alla företag bör erbjuda möjlighet till vidareutbildning. Men endast 41 procent anser att deras arbetsgivare gör det. 

För er som vill veta mer ladda ner vår rapport The Future of Workforce Development