Som CRM-ansvarig är du, tillsammans med ditt team, ansvarig för att utveckla företagets alla kundrelationer. Det är med andra ord en viktig roll som ska samordnas med hela bolaget, framförallt med marknad- och säljavdelningen. Men vilka skills krävs egentligen för att lyckas som CRM-ansvarig?

För att skapa maximal affärsnytta behöver du förstås system som kan samordna och optimera alla interaktioner med kunden. Idag blir det dessutom allt vanligare att systemen förstärks av Artificiell Intelligens (AI) som gör det möjligt att automatisera en hel del av processerna. Men trots alla framsteg inom artificiell intelligens och automatisering måste någon välja rätt strategi och kontinuerligt se till att utveckla kundrelationerna; det är här en CRM-ansvarig tar vid.

Här är fem tips till dig som är CRM-ansvarig

 

1. Var en stjärna på kundrelationer

Att förstå kundens relation till företaget är en av de mest grundläggande kunskaperna en CRM-ansvarig måste ha. Kunskapen kan du få genom att göra en kartläggning av kundresan. Därefter kan du föreslå aktiviteter och kampanjer för att optimera din affär.

2. Att kunna analysera är A och O

Att hantera individuella  interaktioner är avgörande för att säkerställa att rätt kund får rätt budskap vid rätt tidpunkt. Vägen till de insikterna kommer från analys av data. Ett analytiskt sinne är ett måste. Om du inte själv har kompetensen, bli bästa vän med analysavdelningen.

3. Ta kommando och få med alla medarbetare

Den som är CRM-ansvarig måste leda processerna i CRM-systemet och se till att det förs ut i hela verksamheten. Att följa upp att alla medarbetare är införstådda i systemen och hur kundinteraktionerna ska hanteras är avgörande för framgångsrik CRM.

4. Var ett kommunikationsproffs med många kanaler i verktygslådan

För att lyckas i rollen som CRM-ansvarig är det viktigt att kunna samarbeta och vara en mästare på kommunikation. Även kreativa färdigheter och förmågan att projektleda är viktigt för att utföra arbetet så effektivt som möjligt.

5. Våga kasta dig ut i det okända - följ upp resultaten

I vår konstant föränderliga värld dyker det hela tiden upp nya utmaningar. Kunder kommunicerar på nya villkor, med nya enheter och i allt fler kanaler. Förväntan om att all kommunikation ska vara individanpassad samtidigt som nya lagar, som GDPR, försvårar lagring av data. Att vara CRM-ansvarig idag är att likt Marco Polo segla över världens hav utan GPS. Att kunna ta sig an nya utmaningar och hela tiden ha kunden i fokus är CRM-ansvarigas mest viktiga egenskap. För att veta om du lyckas, sätt KPI:er och följ upp löpande. Navigera därefter.

Salesforce är ett av världens mest använda CRM-system för såväl små som stora företag. Om du vill ha bästa förutsättningarna för din CRM-verksamhet ska du kontakta Salesforce idag.