Pris och produkt är viktigt men kundupplevelser rankas allt högre när man idag jämför olika företag och produkter. Vi tipsar om vad du kan göra för att bygga en framgångsrik verksamhet även i framtiden.

På Salesforce är vi ständigt på jakt efter feedback från våra kunder för att kunna förbättra deras upplevelse och driva deras verksamhet framåt. Under resans gång har vi identifierat sju delar av kundupplevelsen som, när de tillämpas holistiskt och konsekvent, gör att företag kan skapa en bättre upplevelse än konkurrenterna. Självklart vill vi dela med oss av dessa till dig!

1. Förstå hur kunder definierar "framgång"

Att känna till dina kunder är det första steget i att leverera en grym kundupplevelse. För att hjälpa dina kunder att lyckas måste du förstå hur de mäter värde – och vilka mål de har satt. Se därför till att göra din research. 

2. Prioritera produktanpassning från början

B2B-kunder förväntar sig att företag ska anpassa sig till deras mål. Något som kräver kunskap om både egna produkter och tjänster - samt kunskap om kunden. Företag måste kunna formulera tydliga, differentierade värdeförslag för vart och ett av sina erbjudanden. 

3. Gör det enkelt att hitta hjälp

Företag måste vara medvetna när de utformar kundupplevelser. Det görs genom att effektivisera processer och dokumentation. Innan företag skapar och bygger ut komplexa program för att förutsäga framtida behov, bör man ha alla grundfunktioner på plats. Robusta sökfunktioner till exempel.

4. Investera i en framgångsrik start

Företag genererar goodwill när de är öppna om potentiella hinder och aktivt delar med sig av sin erfarenhet om bästa praxis. En ärlig bedömning hjälper kunder att vara bättre förberedda. Som företag måste man investera i program som främjar kundens framgång från dag ett. 

5. Ge fortlöpande, skräddarsydd vägledning

Dina kunder vill ha vägledning – och den ska vara skräddarsydd efter deras specifika situation. Inte bara idag utan i framtiden. De förväntar sig att företag ska veta var de befinner på sin affärsresa och rekommendera nästa steg som i slutändan tar dem i mål.

6. Visa hur andra kunder lyckas

Framgång är hälften instruktion och hälften inspiration. Kunder letar efter verkliga exempel för att se hur liknande företag lyckas och för att bli motiverade. När de hör andras framgångshistorier kan kunder skapa sin egen framtidsvision – och i slutändan maximera sitt affärsvärde.

7. Kontinuitet över interaktioner

Som kund har man kontakt med flera team och avdelningar i ett företag. Detta utsätter dem för många människor och processer på vägen. Kunder utgår ifrån att alla dessa team delar information och relevant information. De förväntar sig en enhetlig upplevelse under hela kundresan. 

Läs mer om våra sju tips i den här PDF:en. 🔎