Kundtjänst är så mycket mer än att bara ge svar på frågor. Det är en viktig del av det löfte ditt varumärke och företag ger till sina kunder. Kundtjänst är det stöd du erbjuder dina kunder - både före och efter att de köpt och använt dina produkter eller tjänster. Ett stöd som hjälper dem att få en enkel och trevlig upplevelse.

Att erbjuda en bra upplevelse i kundtjänst är viktigt om du vill behålla kunder och se ditt företag växa. Dagens kundservice går långt bortom den traditionella agenten som sitter med ett telefonheadset. Det handlar om att vara tillgänglig via e-post, webbplatser, textmeddelanden och på sociala medier. Många företag erbjuder också självbetjäning på olika sätt, som gör att kunder kan få hjälp när som helst under dygnet.

Kultur, personal och teknik 🎭📱👫

Kundservice kräver rätt organisationskultur och utbildad kunnig personal. Några av de bästa kundtjänstupplevelserna kommer från personal som är motiverade och som känner att de har mandat att hitta rätt lösning för kunden. De behöver också ha rätt kompetens för att kunna leverera den service som kunderna frågar efter. 

Därtill krävs rätt teknikplattformar för att man ska kunna överträffa de förväntningar som kunderna har. Teknologin bygger vidare på de två grundfundamenten motivation och kompetens. Den kan förbättra både kvaliteten och effektiviteten i din kundservice, och hjälpa människor att hjälpa sig själva samtidigt som den bidrar med användbara insikter från kunddata i systemen. 

Hur ser framtiden ut? 🆕💡💻 

Framtidens kundtjänst kommer att verka i en miljö där mer kunddata än någonsin tidigare är tillgängligt tack vare Internet of Things samt alltmer sofistikerad datainsamling och lagring. Kundinformation kommer att kunna delas kors och tvärs i din organisation, och också anslutas till flera system och kanaler.

I framtiden kommer kunderna förvänta sig allt snabbare hjälp och högre kvalitet på din kundservice. Därför är det viktigt att kunna förutse dina kunders behov snarare än att reaktivt agera på dem.

Nyckeln till alla de här förändringarna är teknik. Om du inte redan har tagit kontrollen över detta, riskerar du att hamna på efterkälken och inte leverera den upplevelse dina kunder förväntar sig. Inte imorgon, utan redan idag.