Nyligen släppte Salesforce sin tredje upplaga av “State of the Connected Customer” – en rapport baserad på svar från över 8000 konsumenter och företagsköpare i 16 länder. Rapporten visar bland annat kunder fortsatt har höga förväntningar på företag och vilka värderingar dessa saluför. Dessutom ökar användningen av nya tekniker likt AI och IoT.

Här är fyra trender vi har lyckats plocka fram ur rapporten:

1. Kunderna är mer krävande idag.

Deras upplevelse ska helst vara både skräddarsydd och  kontextualiserad oavsett på vilken skärm eller i vilken kanal den sker. Så kallat “disruptiva” affärsmodeller höjer insatsen ytterligare.

2. AI, uppkopplade enheter och andra nya tekniker ändrar spelboken för digital transformation.

Kunderna förväntar sig att företag ska tillhandahålla nya produkter och nya tjänster mer ofta än tidigare.

3. Tänk på vilka signaler du sänder ut.

Ett företags trovärdighet är viktigare än någonsin för kunder idag. Paradoxalt nog är det på samma gång svårare än någonsin för ett företag att vinna just kundernas förtroende.

4. Dagarna då företag förväntades sitta still vid sidlinjen när stora samhällsfrågor diskuteras är över.

Idag är företagens sociala ansvar lika mycket av ett affärsmässigt krav som ett etiskt dito.

Läs mer om State of the Connected Customer här.