Du kanske tror att startups alltid har ett övertag gentemot större företag när det kommer till snabba innovationer och att anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden. De behöver ju inte dras med höga overheadkostnader eller föråldrad mjukvara. Men då ska jag berätta en hemlighet för dig: det är faktiskt möjligt för ett etablerat bolag att vara lika snabbfotat som en startup!

Hur kan ett företag då lyckas med detta, särskilt om det tyngs av trögrörliga strukturer och gamla datorsystem? Svaret är att det krävs en plattform som ger stöd för stora volymer, oförutsägbar trafik, och som är smidig nog för att kunna använda en ‘headless commerce’-metod. Med en sådan metod kan företag lansera innovationer snabbare och nå kunderna varhelst köpknapparna dyker upp härnäst. 

 

Hur fungerar ‘headless commerce’ för företag?


Startups är till för att vara snabbrörliga. Inom handel innebär det att kunna nå kunder varsomhelst. Startups kan skapa kundupplevelser av premiumkvalitet genom att använda drag-and-drop-verktyg och den senaste detaljhandelstekniken. För etablerade bolag är det inte alltid så enkelt. Varje mötespunkt är redan knuten till gammal kod och flera olika  back-end system. 

Headless commerce eliminerar behovet av att byta plattform. All teknik är redan in-house. API:er navigerar mellan touchpoints och skapar en sammanhängande resa. Kundupplevelsen blir aldrig avbruten, inte ens när uppdateringar sker i back-end. Det är en win-win situation. Företag behåller sina styrkor men får samtidigt flexibilitet och ökad innovationsförmåga.  

 

Hur kan jag samla in och mäta data med hjälp av headless commerce?


Det är en sak att skapa en premiumupplevelse vid varje touchpoint och en annan att kunna mäta betydelsen av den. Globala företag samlar traditionellt in data varhelst de kan, även om den är felaktig eller svårtolkad. Till exempel kan de använda historiska data om den amerikanska marknaden baserad den totala tillväxten, utan att veta vilken specifik kanal det var som drev tillväxten. 

Headless commerce hämtar in data från existerande system för att bryta ner kundresan i dess minsta beståndsdelar, steg för steg. Företag samlar in data för varje API. Istället för ett mätetal baserat på aggregerad konvertering via sociala medier, kan företag få specifika mätvärden som sorteras efter social kanal. Från USA till Kina, och allt däremellan. Du kan tänka på det som en KPI per API. Företag använder dessa data för att bedöma produktivitet, räckvidd, konvertering, tillväxt, och omsättning. 

 

Hur kan headless commerce personalisera kundupplevelsen globalt?


Headless commerce låter företag samla in data och skapa sammanhang i kundresan. Även om en kund dyker upp i en annan kanal blir denne igenkänd som samma individ. Detta beror på att företagen har fullständig överblick av sina data. Bolagen kan därefter personalisera kundupplevelsen i stor skala genom artificiell intelligens (AI), från den egna webbbutiken (storefront), till tredje-parts kanaler och applikationer. Utan headless commerce behöver ett varumärke tillämpa andra metoder för att kunna förstå data insamlad från många olika mötespunkter (touchpoints). Kundupplevelsen blir då ofta fragmenterad. 

 

Hur ökar headless commerce CLV?


Användning av headless commerce-metoden ökar det så kallade Customer Lifetime Value (CLV) genom att möjliggöra för företag att möta kunder tvärs över egna och tredje parts-plattformar. Vi kallar detta "shopping at the edge." Varumärken kan vara flexibla och driva upplevelser till de plattformar där kunderna tillbringar sin tid.

Till exempel finns något som heter ”Instagram Shopping”. Här kan varumärken skapa en friktionsfri upplevelse där kunder kontaktas precis vid den punkt de inspireras, och från Instagram flyttas kunderna smidigt till handelssidan utan att medvetet behöva byta plattform. Utan headless commerce måste kunderna lämna plattformen och byta till en annan. Ett sådant avbrott gör kunderna mer benägna att överge upplevelsen helt och hållet.

Företag behöver inte offra flexibilitet när de skalar upp – varken i sin verksamhet eller inom organisationen. Se hur du snabbt kommer igång med våra Salesforce Commerce Quick Start Solutions.