Kontaktlös handel har blivit den nya normen sedan coronapandemin vände upp och ned på det kommersiella landskapet på oförutsägbara sätt. Många företag kämpar för att anpassa sig till en värld där de gamla sätten att göra affärer har fallit bort. Kanske är detaljhandelsbranschen den bransch som har ställts inför de största utmaningarna, och tvingades till förändringar nästan över en natt. 

 

Nytänkande för butiker: Anledningen till att kontaktlös handel är en prioritet

Här är några metoder för butiker att göra sina lokaler säkrare i den nya vardagen.

  • Ta del av Work.com för att få tips om hur du kan arbeta på ett säkert sätt.

  • Använd ett verktyg för kontaktspårning för att övervaka de anställdas välbefinnande.

  • Inför mycket noggranna städningsrutiner.

  • Utforma butiken så att riktlinjerna för fysisk distansering uppfylls och se till att begränsningarna av antalet butiksbesökare följs.

De här metoderna är bra sätt att minimera riskerna, men den kanske mest effektiva metoden är kontaktlös handel. Men vad är då kontaktlös handel, och varför är det så viktigt i dagens affärsklimat?

 

Vad är kontaktlös handel och varför är det viktigt?

Enkelt uttryckt är kontaktlös handel ett sätt för kunderna att kunna handla utan att behöva komma i kontakt med andra personer. Och i fallet med handel med begränsad kontakt sker kontakten med så få personer som möjligt. Att erbjuda kontaktlös handel är ett sätt att skapa förtroende och få kunderna att känna sig tryggare i den nya vardagen. Det kan även göra köpupplevelsen mer effektiv och mindre tidskrävande.

Här följer några metoder som företag kan använda för att införa kontaktlösa handelsupplevelser och skapa en tryggare miljö för både kunder och personal.

 

Erbjud hämtning både utanför och i butiken

Ju mindre tid kunderna behöver tillbringa inne i butiken, desto tryggare blir deras upplevelse. Att exempelvis erbjuda hämtning i butik ger kunderna en snabb och enkel upplevelse med minimal kontakt. Vid hämtning i butik bör företagen tydligt avgränsa hämtningsområdet, markera det med skyltar och placera det nära dörren. Amazon använder till och med självbetjäningsskåp i butiker för avhämtning av varor som beställts på nätet. Skåpen öppnas med en kod, vilket gör att kunden helt kan undvika kontakt med personal eller postanställda.

 

Om hämtning utanför butik erbjuds bör särskilda områden utses som hämtningsställen och märkas ut som sådana. Vissa företag har till och med gjort om hela butiker till att vara helt avspärrade för kunderna. Där tillåts inga kunder inne i butiken, utan endast personalen som plockar samman varor åt kunden för hämtning utanför butiken.

Företag kan använda en rad olika kanaler för att:

  • kommunicera med kunder

  • uppdatera orderstatus

  • skapa serviceförfrågningar 

  • skicka SMS om beställningen

  • aktivera push-meddelanden och mycket annat.

 

Införa självbetjäning

Många företag införde självbetjäningsstationer redan innan pandemin, även detaljhandelsföretag i det övre marknadssegmentet. Exempelvis den amerikanska varuhuskedjan Nordstrom installerade kontaktlösa returstationer ett år innan coronapandemin slog till. Krisen har påskyndat införandet av självbetjäningslösningar, som skyddar både personal och kunder.

 

Se till att kontaktlösa betalningsmöjligheter erbjuds

De flesta företag var redan innan krisen på väg att gå över till kontaktlösa betalningsmöjligheter, men nu är det ännu viktigare att ha dessa redo. Om butiker kan erbjuda mobila plånboksalternativ som Apple Pay och PayPal blir det enklare att följa riktlinjer om fysisk distansering.

 

Förbereda personalen på kontaktlös handel

Allt eftersom företag anpassar sina butiker för att ge en tryggare upplevelse anpassas även medarbetarens roll. De anställda fyller nu en viktig funktion i arbetet med att slutföra kundleveranser, hantera folkmängden i fysiska utrymmen och se till att rutiner för städning och desinficering genomförs på ett noggrant sätt.

Företagen behöver förbereda personalen för den här nya typen av utmaningar och förse dem med de verktyg och den utbildning som behövs för att genomföra nya arbetsuppgifter. Här nedan följer några sätt för företag att stötta sina anställda.

 

1. Prioritera de anställdas välbefinnande

Många anställda oroar sig för riskerna som en återgång till arbetet medför, så det är avgörande att prioritera deras välbefinnande. Förutom säkerhetsrutiner i butikerna och interaktion med fysisk distansering kan företag erbjuda personalförmåner som virtuella motionspass, instruktörsledd meditation, lånecyklar eller åtkomst till hälsoresurser på nätet.

 

2. Ge personalen nya och kompetenshöjande kunskaper

Att ge personalen nya kunskaper har stått på agendan för många företag, och det nuvarande företagsklimatet har förstärkt betydelsen av detta. Att ge personalen nya och kompetenshöjande kunskaper är avgörande för att hantera avancerade säkerhetsrutiner och serviceutmaningar. Det är ett mycket bra sätt att förbereda dem på de krav som ställs i den nya tillvaron.

 

3. Tillhandahåll de rätta verktygen

Företag behöver se till att deras anställda har de verktyg som behövs för att kunna minska mängden möten som sker ansikte mot ansikte. Att exempelvis tillhandahålla de anställda med mobila enheter gör att de kan ha personlig kontakt med kunder, få översikt av lagersaldon i realtid och skicka iväg produkter – allt utan att komma i direkt kontakt med kunderna.

 

4. Centralisera viktig information

Anställda bör ha tillgång till all information de behöver för att följa nya riktlinjer och rutiner, och en medarbetarportal eller kunskapsbas kan fungera som en central informationskälla.

 

Fokusera ännu mer på digitala lösningar för kontaktlös handel

Företagsledare kan tala om att omvandla dagens utmaningar till möjligheter att stärka verksamheten och göra den mer flexibel – och då syftar de vanligtvis på de förändringar som digitaliseringen medför. Digitaliseringen kommer onekligen att hjälpa många företag att ta till sig modern teknik för att bedriva verksamheten på nya och bättre sätt.

Att ha de rätta digitala verktygen är avgörande för att lyckas införa kontaktlös handel. Så hur kan företag se till att deras digitala kanaler ger kunden smidiga och bra upplevelser? 

Förmedla rätt innehåll: Företag kan använda AI för att anpassa sin hemsida så att den förmedlar det mest relevanta innehållet.

 

Skapa en upplevelse som efterliknar ett personaliserat besök i butik

Att erbjuda virtuella upplevelser eller AR-lösningar kommer att bli oerhört viktigt i framtiden, men för många företag är framtiden redan här. Företag kan knyta samman kunder och anställda för personliga shoppingupplevelser, och personalen blir personliga rådgivare som kan rekommendera produkter och tillhandahålla relevanta tjänster. Det här är särskilt viktigt som förberedelse inför den stundande julhandeln.

 

Handel via meddelandetjänster gör det dessutom möjligt för personal att interagera med kunder på distans via deras favoritkanaler i sociala medier. Men virtuella butiker är bara toppen av isberget. Hela köpcentrum dyker nu upp på nätet, med hundratals butiker, virtuella mötesplatser och matleveranstjänster – allt nåbart via en app.

Med allt från tryggare butiker och hämtning utanför butik till personliga rådgivare och hela virtuella köpcentrum – skiftet till kontaktlös handel skapar möjligheter för företag och kunder att interagera på nya sätt och på nya arenor. Det känns otroligt spännande att få se vad som ska hända härnäst.


Läs vår guide till snabbstartslösningar för e-handel där du hittar mer information om att skapa enastående kontaktlösa handelsupplevelser för vår nya vardag och långt framöver.