Den 13 november genomfördes Techarenan med ett fullspäckat program kring innovation, digitalisering och entreprenörskap. Salesforce Sverige-VD, Dan Bjurman, deltog i panelen “How to grow in this new situation” tillsammans med Rickard Lyko, grundare av Lyko, Karin Lindahl, vd på Indiska, Daniel Nilsson, vd på Esatto, och Azita Shariati, vd på AniCura. Med Linda Nyberg som moderator delade deltagarna med sig hur de har agerat som företagsledare under pandemins närvaro. Vad har varit viktigt att fokusera på, och hur har de hållit verksamheten flytande när precis allt ställts på sin spets?


Här är några takeaways från samtalet:

 

Omsorgen födde oanat nytänkande

Alla i panelen var överens om att människors trygghet och välmående har varit absolut viktigast under pandemins första våg. Den prioriteringen var nödvändig, men bidrog samtidigt till något väldigt häftigt. I allt det hemska föddes en stark kultur och motivation att kämpa. Flera av paneldeltagarna berättar om en ökad kreativitet och innovation i sina verksamheter, som var helt oanad. De berättar även om det akuta i att snabbt analysera situationen, identifiera actions, och snabbt ställa om till digitalt. Utan omställning i alla led skulle tappet blivit för stort. Vår Dan Bjurman summerade det så här:

 

“Hastighet är bättre än att det blir helt rätt”

- Dan Bjurman, Salesforce Sverigechef 

 

Panelens deltagare vittnade också om hur snabbt kundernas behov och beteenden har förändrats under pandemin och hur viktigt det har varit att anpassa sig. Utöver distansarbete och möten digitalt har bland annat företags säljstrategier förändrats. Helt plötsligt hamnade egenskaper som empati, tillit och insikt i centrum. Nordiska säljare har överlag varit duktiga på att anpassa sig till det rådande läget, trots dramatiska förändringar i branschen där F2F-försäljning bytts ut till att bygga relationer digitalt. 

 

Ökad e-handel kräver tillgänglighet, skalbarhet och koll på kunddata

Samtalet på Techarenan kretsade även kring den ökade e-handeln. Under årets tredje kvartal ökade onlinehandeln med hela 33 procent jämfört med samma period förra året, visar vår senaste Shopping Index-rapport. Under panelsamtalet gav Lykos grundare, Rickard Lyko,  sina bästa tips för e-handelsföretag att hänga med i den hyper-growth som sker.

  • Jobba agilt

  • Skala upp snabbt

  • Ha koll på din kunddata

  • Nyttja de digitala verktygen som finns till hands

Dessutom instämde samtliga paneldeltagare att tillgänglighet numera är den viktigaste hygienfaktorn - att ständigt utveckla och anpassa säljkanalerna för att befinna sig där kunden befinner är.

 

I fokus nu: digitalt och reskilling 

Techarenans deltagare var eniga om att få kommer, eller kan, gå tillbaka till hur man arbetade innan pandemin. Det är full fart framåt mot helt digitala, agila arbetssätt och affärsplaner. Kundupplevelser stöps om, säljkanaler anpassas för att alltid vara uppdaterade kring hur, var och när kunderna vill handla. Kontoret och hemmet vävs samman och en “work-from-anywhere” miljö möjliggör för att värva kompetens och göra investeringar även utanför storstadsregionerna. 

Paneldeltagarna menade att vi måste fortsätta utvecklas digitalt, men att det då krävs möjligheter för reskilling och bättre samarbete mellan näringsliv, politik och utbildning. För kompetens och kapital är de viktigaste förutsättningarna för att Sverige ska kunna fortsätta vara ett framträdande innovationsland. 

Det viktigaste för oss på Salesforce är att hjälpa våra kunder att ge den bästa köpupplevelsen till sina kunder. Genom att vara en one-stop-shop med anpassade plattformar underlättar våra lösningar säljprocessen och hjälper till att skapa konkurrenskraftiga företag. Det är här vår drivkraft ligger. För fortsatt tillväxt gäller det nu att våga digitalisera och testa nytt. Fokusera på försäljning i alla kanaler där målgrupperna befinner sig, med 360-vy av kunden. Att handla snabbt och vågat är viktigare än att det blir helt rätt från början - för det tar för lång tid.

 

Nyfiken på Techarenan? Titta i efterhand här