Sverige ligger i topp i EU och världen när det kommer till innovation. Här läggs stort politiskt och ekonomiskt fokus på skapandet av nya startups och unicorns. Men intraprenörskap – förnyelse inom redan befintliga företag – får desto mindre uppmärksamhet. Det är en förbisedd potential i många svenska företag.

För att Sverige ska fortsätta ligga i innovationstoppen, och komma ifatt länder som Sydkorea, Japan och Kanada, måste svenska företagsledare arbeta mer strategiskt med att trigga förnyelsekraften inom verksamheterna och motivera medarbetarna till att innovera. Detta kan möjliggöras genom low code. För tänk om en av Skatteverkets många handläggare, en person utan teknisk bakgrund, enkelt skulle kunna utveckla en automatiserad process som sparade hen två timmar per dag och samtidigt ger ett ökat värde till kunden. Tänk om handläggaren sedan kunde dela den processen med sina kollegor. Det är vad low code möjliggör.

Low code-utveckling syftar till att involvera fler i utvecklings- och innovationsprocessen och snabba på leveransen av nya applikationer och tjänster. Det bygger på att i stort sett vem som helst kan skapa hela applikationer från grunden, med hjälp av ett enkelt ”drag and drop” och färdigprogrammerade block. Appar som brukade ta veckor eller månader att producera kan istället byggas på någon dag, och med färre resurser. Mindre komplexa projekt kan nu flyttas ut från de överbelastade IT-avdelningarna och istället lösas på andra nivåer i företagen. Detta ger företag möjlighet att dra nytta av den kunskap och de idéer som finns närmast kärnverksamheten och innovera på den. Samtidigt kan IT-avdelningen äntligen växla 80/20 regeln till förmån för de komplexa och mer tidskrävande projekt som stärker verksamheten, istället för att enbart hålla den flytande.  

Pandemin har gjort att företag snabbt tvingats ställa om till digitalt och skapa nya tjänster och lösningar. Ett nytt intresse för low code och den snabbrörlighet och innovationskraft det medför har väckts. Utvecklingen ökar nu i snabb takt – och verkar vara här för att stanna. Enligt IDC kommer över 500 miljoner appar och tjänster utvecklas mellan 2018–2023. Det är fler än de senaste 40 åren sammanlagt, och väl synligt i Salesforce molnplattform där antalet egenutvecklade appar ökat med 50 procent bara det senaste året.  

Det finns många uppsidor med low code. Hårda, såsom tidsbesparing, ökad snabbrörlighet, produktivitet, och till syvende och sist lönsamhet och konkurrenskraft. Men även mjuka, såsom ökat engagemang och sannolikt ökad lojalitet. I ett Sverige där det råder stor kompetensbrist inom applikationsutveckling, kan low code dessutom staga upp för att överbrygga delar av kompetensgapet. För den enskilda medarbetaren bidrar det till kompetensutveckling och möjliggör för nya karriärvägar inom företaget, men även utanför när det väl är dags. 

De positiva effekterna av att våga testa low code som verktyg för intraprenörskap och utveckling spiller över på många delar. Hos företagen genom små och stora innovationer, men även hos Sveriges gemensamma konkurrenskraft. Det finns en enorm drivkraft hos motiverade medarbetare. Det är dags att svenska företagsledare nyttjar den och börjar jobba strategiskt med low code och intraprenörskap. Det kommer vara Sveriges gemensamma innovationer som bär oss högst upp på prispallen.

 

AV: Rolf Hall Vice Precident, Salesforce

 

Vill du läsa mer om Salesforce molnplattformar?