Arbetslösheten i Sverige är uppe på 9 procent, visar statistik från Arbetsförmedlingen (nov 2020). I gruppen arbetslösa finns både långtidsarbetslösa och de som har blivit av med sitt arbete på grund av pandemin. Samtidigt har vi ett stort digitalt kompetensgap på marknaden. Ett gap som blivit ännu större nu när den digitala utvecklingen skenat. Här finns stora möjligheter att kompetensutveckla människor utanför marknaden för att matcha dem med yrken kopplat till digitaliseringen. 

 

Rätt kompetens

 

Redan 2017 presenterade Svenskt Näringsliv en forskningsrapport där man fastställde ett digitalt kompetensgap mellan näringslivets efterfrågan och den kompetens som lärosätena levererade. 4 av 10 företagsledare uppgav att de inte hittade den ämneskompetens de sökte vid rekrytering till ledande befattningar inom företaget. I rapporten efterfrågades reformer hos lärosätena för att bättre kunna leverera den önskade kompetensen till näringslivet. Något som lyftes fram specifikt var vikten av spetskompetens och fördjupning i ett specifikt ämne, inte bara ytlig och bred kompetens. En ökad samverkan mellan akademin och privata aktörer var också önskvärd där både samarbete kring kursinnehåll och utveckling av uppdragsutbildningar där företag beställer och betalar för kurser lyftes fram. 

Nyligen presenterade också EU-kommissionen sin nya handlingsplan för digital utbildning. En plan för ett starkare EU-samarbete i syfte att främja utvecklingen av ett högpresterande digitalt utbildningssystem och stärka den digitala kompetensen och kunskaperna för omställningen inom EU.

Just nu står marknaden inför en förändring som ingen väntat sig och behovet av digital kompetens har blivit akut. Lösningen blir reskilling, eller kompetensutveckling.

 

Utbildning som ger jobb

 

Salesforce är en av de snabbast växande tekniska plattformarna för kundrelationer. Under de senaste två åren har vårt ekosystem av partners och kunder mer än dubblerats i relation till efterfrågan på den svenska marknaden. 

För att möta det växande behovet av expertkunskaper i Salesforce-systemen skapades en intensivutbildning tillsammans med Academic Work och systerbolaget AW Academy. Under 12 veckor lär sig deltagarna allt som krävs för att hantera vissa av Salesforces molnlösningar. Efter en examen anställs deltagarna som konsulter hos Academic Work med uppdrag hos våra partnerbolag i Sverige och Norge, till exempel Accenture, Santander eller Tele2. Intresset för den tredje omgången av utbildningen var rekordstort. Att så många visat intresse Academy for Salesforce är ett tecken på det stora intresset som finns kring teknik och digitalisering, vilket vi på Salesforce givetvis tycker är mycket glädjande.

Academy for Salesforce är för oss så mycket mer än en utbildning. Den bidrar till reskillling som är så nödvändigt i samhället just nu. Den skapar arbetstillfällen för människor som av någon anledning står utanför arbetsmarknaden. Och den förser oss med Salesforce-experter som kan hjälpa våra kunder nyttja digitaliseringens många möjligheter och effektivisera sina verksamheter. En Win-Win-Win.

 

Är du intresserad av att veta mer om Academy for Salesforce kan du läsa mer här

Här hittar du mer om våra molnlösningar Marketing CloudSales Cloud, Service Cloud

Vill du läsa mer om när Academic Work gästade en av våra paneler om "Reskilling" i Salesforce Live i september i år hittar du det här.

Du vet väl om att vi sedan flera år tillbaka erbjuder kompetensutveckling via Trailhead. Spana in det här och kunskapsutveckla dig själv redan idag.