Den 10 mars gick den åttonde upplagan av Women in Tech av stapeln. Eventet, som i år byggts upp i ett inspirerande och energifyllt digitalt format, lockade över 4000 teknikintresserade deltagare och dagen var späckad med 120 inspirerande talare som delade med sig av insikter, inspiration och lärdomar. Salesforce, som var en av fyra huvudsponsorer, deltog med breakout-sessionen "Behind The Scenes With Women at Salesforce". Under 30 minuter gick diskussionen varm mellan våra panellister och allt från hur pandemin har förändrat vårt sätt att arbeta till varför fler kvinnor bör satsa på en karriär inom teknologi.

 

Jämlikhet är en av Salesforce grundvärderingar och 2015 var vi ett av de första IT-bolagen att officiellt meddela att vi skulle uppnå jämställda löner. Det var därför självklart för oss att ställa upp som en av fyra huvudsponsorer för Women in Tech konferensen 2021 och därmed vara med och göra det möjligt för kvinnor inom tech att delta på konferensen kostnadsfritt. 

Salesforce breakout session hade titeln ”Behind the scenes with women at Salesforce - the career journey, the growth and innovation culture, the best workplace”.  Ulrika Andersson, Head of Corporate Communications & PR, Nordics and Public Sector Northern Europe, på Salesforce modererade diskussionen och fyra av våra fantastiska kvinnliga medarbetare; Inger Lise Eng, Senior Director, Professional Services Nordics & Deputy Country Leader Sweden, Viveca Molin, Senior Program Architect, Naya Amjadi, Senior Account Executive och Linnéa Henriksson, Senior Solution Engineer delade med sig av insikter om IT-industrin och om Salesforce och berättade om sina egna spännande karriärer. Här hittar ni några av godbitarna från konversationen: 

 

Pandemin kan få fler kvinnor att bli chefer

Kan pandemin bidra till mer jämställdhet? Enligt våra paneldeltagare är svaret ja. Pandemin har gjort det normalt att arbeta från fler platser än kontoret vilket också inneburit att flexibla arbetstider blivit mer en norm än ett undantag, något vi på Salesforce sedan länge möjliggjort för våra medarbetare. Våra paneldeltagare berättade om hur det för många kvinnor i chefspositioner, likt de själva, underlättar att arbeta utanför det klassiska 9–5 fönstret. Och att det är en viktig förutsättning för dem att få vardagen att gå ihop. I och med pandemin, där arbetsgivare har blivit tvingade att öka tilliten till sina anställda, är detta arbetssätt nu fullt legitimt på flera arbetsplatser vilket underlättar och förhoppningsvis får fler kvinnor att våga kliva in i en roll med mer ansvar. 

 

Lär dig något nytt varje dag

Hypergrowth och förändring kännetecknar Salesforce vilket var en viktig punkt under panelsamtalet. Vår ständiga strävan efter utveckling har under pandemin visat sig bland annat genom att vi inom loppet av några månader tog fram flera unika lösningar för att underlätta i vår nya verklighet såsom work.com och senare Vaccine Cloud. Även i resten av samhället går utvecklingen framåt i en rasande takt. Genom att rida på vågen av innovation och utnyttja den till att försöka lära sig något nytt varje dag kan den snabba förändringstakten bli njutbar i stället för skrämmande. På Salesforce lever vi efter denna princip och förmedlar den till våra kunder när vi guidar dem genom deras digitala transformation.

 

Vikten av att ge tillbaka

Våra paneldeltagare lyfte under samtalet vikten av att ge tillbaka för att bidra till ett bättre samhälle, vilket vi på Salesforce gör genom vår 1-1-1-modell. Den innebär att vi alltid på olika sätt ger tillbaka 1% av våra tillgångar, 1% av våra produkter och 1% av våra anställdas tid till samhället. Stadsmissionen använder till exempel våra molnlösningar gratis för att hantera sin matbank där de distribuerar mat som annars skulle slängas och vi har utbildat nyanlända i att använda Salesforce produkter för att underlätta deras möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Programmet bidrar till vår succé som företag då det ger mening och motivation att arbeta för något mer än bara företagets vinst. Det formar även vår företagskultur och skapar en inspirerande miljö utan intern konkurrens där vi samarbetar för att hjälpa våra kunder på bästa sätt. På Salesforce är det är alltid okej att fråga om hjälp och att misslyckas. Och precis som vi ger tillbaka till samhället ger vi också till varandra och erbjuder hjälp och support kollegor emellan. 

 

Karriärtips

Något alla våra paneldeltagare var ense om vad gäller karriären är att alltid vara nyfiken och försöka se till att omge dig med människor som stöttar dig. Berätta vad du vill uppnå och sök efter arbetsplatser, som Salesforce, där din personliga utveckling prioriteras och du uppmuntras till och får support för att skapa din egen karriär genom internutbildningar och coaching från dina chefer och kollegor. Utmana gärna dig själv genom att söka dig till traditionellt mansdominerade branscher som IT-industrin då det får dig att växa som person. 

 

Avslutande tips från våra panellister

Viveca: Var alltid dig själv förutom om du kan vara en enhörning, var då en enhörning!

Linnea: Det viktigaste är att ha en vilja att lära sig nytt. Allting kommer förändras och det är lätt att bli skrämd, men det enda som betyder något är hur villig du är att ta in ny kunskap.

Naya: Fastna inte i roller och mönster utifrån hur du borde göra. Våga utmana dina chefer och kollegor och berätta om dina ambitioner. 

Inger-Lise: Satsa på det som känns rätt för dig inte det som känns rätt för andra. Att ställa de rätta frågorna kan ta dig långt i karriären.