Problem, problem, problem. Företagare stöter garanterat på problem, då och då eller kanske till och med ganska ofta. Det kan vara mindre problem, som att kaffemaskinen inte fungerar, eller större problem, som att arbetsplatsen brunnit ner.

Många mindre företag berättar om svårigheter de ställs inför på grund av att de inte är lika etablerade som de större företagen, och de känner av konkurrensen. E-boken CRM for SMB - a Recipe for Success visar att de vanligaste problemen som mindre företag ställs inför är följande: svårigheten att anställa rätt folk (60 %), pengar eller tillgång till kapital (59 %) och brist på tid (58 %).

Det har sagts att det bästa sättet att fly från ett problem är att lösa det. Och vad kan vara det smartaste sättet att lösa ett flertal problem? Genom att lösa alla samtidigt, med en enda lösning. Vi ska nu se hur användningen av ett CRM kan vara den lösningen för dig. Vi utgår från de tre vanligaste problemen som företagare ställs inför.

Att anställa rätt folk

Bra arbetare finns det gott om, och de går att hitta. Men problemet är ofta att få en klar bild av vad och vem som behövs i företaget. Ju mer man vet om vad som saknas, eller vad som skulle vara värt att satsa på, desto enklare blir det att hitta rätt person. Både arbetsgivaren och arbetaren kommer tydligt att förstå vad syftet är och vilka målen är. Ett CRM kan ge precis den insyn i verksamheten som behövs för att hitta rätt folk.

Pengar!

En av de bevisade effekterna ett CRM har på ett företag är att det ökar lönsamheten. Det finns många anledningar till det, varav en är den fantastiska integreringen. Den leder till att du kan:

  • locka fler köpare med hjälp av marknadsverktyg skräddarsydda för kunden
  • vinna över fler kunder med djupgående information om deras behov
  • tillhandahålla personliga köpupplevelser

De siffror som man kommit fram till genom olika undersökningar talar sitt tydliga språk. CRM har bevisats ha förmågan att:

  • öka försäljningen med upp till 30 %
  • öka kundnöjdheten med upp till 35 %
  • öka vinsten med upp till 25 %

Men du får inte bara chansen att öka lönsamheten i företaget, utan du får också, på grund av den tydliga översikten över företagets verksamhet, hjälp att hålla i pengarna. Du får verktygen att kunna rikta dina slag så att du kan uppnå maximal träffsäkerhet.

 

Brist på tid

Vem startar ett företag för att få sitta med papper, siffror, miniräknare och tråkiga rapporter? Det är ju sällan detta som är passionen (no offense, revisorer), och ändå är det ofta precis sådant som företagare lägger oerhört mycket tid på. Samtidigt är det vanligt att all data och information i firman är spridda på olika plattformar och i olika pärmar och appar. 

Ett CRM samlar allt detta och ger dig en mycket enkel översikt, på en och samma plattform. Många funktioner sköts också automatiskt, löpande, vilket gör att du får tid över till annat.

En som har provat och ser att det fungerar är Tanja Ammentorp, kundtjänstansvarig på JYSK, och såhär säger hon om deras upplevelse:

Som en följd av den snabba tillväxten hade vi parallellt flera olika system och processer. För att kunna förbättra kundupplevelsen var vi tvungna att sträva efter en enhetlig standard.”

Hon nämner att Salesforce Service Cloud hjälpte JYSK att åtgärda problemen. Eller som Tanja uttrycker det:

Vi har försett medarbetarna med möjligheten att svara kunderna snabbare, ge dem bättre service och arbeta effektivare.”

JYSK:s kunder har sett skillnad, i en kundundersökning framkom:

Det är riktigt smart att kundtjänsten på JYSK automatiskt känner till min beställning, utan att jag måste förklara en massa. Den detaljen ger min upplevelse som kund en extra dimension.”

(Läs mer om JYSK:s upplevelse här.)

Ett CRM hjälper dig att se verksamheten från alla sidor, på samma gång. Och plötsligt känns problemen som bortblåsta. Helt klart ett smart sätt att jobba.


Läs mer praktiska tips och råd i e-boken CRM för företag – ett recept för framgång.