Mindre än en tredjedel av världens ledare inom marknadsföring var nöjda med hur de lyckades mäta ROI för 2020. Hur förändras det under 2021?
 

Marknadschefer har haft det kämpigt när de försökt tillhandahålla förstklassiga kundupplevelser under det gångna året. De måste inte bara hålla jämna steg med den snabba innovationen och utvecklingen, utan de måste också uppskatta den påverkan deras marknadsföringsinitiativ har haft på kundupplevelsen och kundförvärvandet. Endast 29 % av globala ledare inom marknadsföring uppgav att de var nöjda med hur de lyckats mäta ROI  på marknadsföringen det senaste året.
 

För att hitta de KPI.er de behöver så vänder sig marknadschefer nu till personaliserad data för att upptäcka nya möjligheter för kundtillväxt och kundförvärv. Dessa insikter kan hjälpa till att vinna ledningsgruppens uppmärksamhet och på nytt bekräfta marknadsföringsavdelningens ledande roll för kundupplevelsen. I 2021 bör marknadschefer hålla följande faktorer i åtanke för att maximera kundengagemanget och driva på marknadsföringens resultat.
 

Välj rätt mätvärden för att uppskatta resultaten
 

I vår 6:e State of Marketing Report uppgav 84 % av alla kunder att upplevelsen ett företag erbjuder är lika viktig som själva produkten. Marknadsförare måste fokusera inte bara på produkten eller tjänsten, utan även på kundresan i helhet. I takt med att affärslandskapet blir allt mer digitalt måste marknadschefer tänka om hur kundupplevelsen ska se ut och hur man ska mäta dess effektivitet.

Lyckligtvis är marknadschefer redo att ta sig an den utmaningen. 79 % av dem uppgav att de driver projekt för kundupplevelsen i sina respektive organisationer. Detta betyder att fler marknadschefer tittar på hela kundlivscykeln och förstår hur marknadsföring kan driva fram bättre affärsresultat.

”Under det gångna årtiondet har uppskattandet av resultat blivit allt mer sofistikerat, speciellt med den digitala marknadsföringens ankomst”, sa Rodney Hutton, CMO för Ethan Allen. ”Nu börjar det mycket tidigare i resan. Det inkluderar att man ska förstå avsikter och kunna influera avsikt tidigt i köpcykeln”.
 

     48 % av marknadsförare håller nu också koll på kundvärde över     hela livstiden, vilket är ett bättre mätvärde för att uppskatta om     man engagerar kunderna på ett effektivt sätt och ger dem     kundupplevelserna de förväntar sig.
 

Att förstå hur man använder personaliserade data under kundresan är helt avgörande för att fatta smartare beslut. Trots att kundnöjdhet fortfarande är det prestationsnyckeltal som flest håller koll på så mäter det endast resultatet vid interaktionens slut.

48 % av marknadsförare håller nu också koll på kundvärde över hela livstiden, vilket är ett bättre mätvärde för att uppskatta om man engagerar kunderna på ett effektivt sätt och ger dem kundupplevelserna de förväntar sig. Genom att inkludera livstids kundvärde som ett mätvärde kan marknadschefer mäta resultaten och effektiviteten för varje steg i kundresan.
 

Personaliserade upplevelser måste finnas i alla kanaler


Marknadschefer måste heller inte bara tänka på hur kunder kontaktar företaget, utan även var de gör det.

2020 års snabba omställning till näthandel gav kunderna ett stort utbud av digitala kanaler att välja mellan. Enligt vår 4:e State of the Connected Customer Report har 71 % av alla kunder använt flera kanaler för att påbörja och fullgöra en transaktion.
 

    “Konsumenten förväntar sig valmöjligheter. Konsumenten väljer     vilket medium de vill kommunicera genom och vilket innehåll de     vill få” – Rodney Hutton, CMO för Ethan Allen.

 

För marknadsförare är innovation kring personaliserade data ett måste för att driva framgång i verksamheten.

“[Företag måste utvecklas] förbi personaliseringens era och träda in i en era med personlig handel, där kunder, tillsammans med företagen, bygger sina egna upplevelser för att spegla deras preferenser vid valfri tidpunkt”, sa Sherene Hilal, Senior Vice President för produktmarknadsföring och verksamhetsdrift på Bluecore.

För att skapa dessa personaliserade upplevelser måste markandsförare ha tillgång till personaliserade data för att kunna få insikter om individuella kunders engagemang. Företag kan använda information som till exempel det innehåll en kund haft kontakt med och vilka produkter de köpt, för att hjälpa dem bestämma vilket steg som ska tas härnäst.

”Detta handlar inte bara om att företag ska möta kunderna där de är; det handlar om att företag ska berätta för dem vad de vill ha och när de vill ha det”, sa Hilal. 

Marknadsförare måste nu följa kundengagemanget över flera olika kanaler för att få bästa möjliga vy av kunden. Denna värdefulla information ger marknadschefer och ledande marknadsförare den personaliserade data de behöver för att optimera sina insatser i alla kanaler för att kunna tillhandahålla en skräddarsydd kundupplevelse.
 

Data är helt avgörande för att nå resultat

Det har aldrig varit viktigare att sätta data i spetsen för marknadsföringen och att börja använda insikter för att fatta smartare beslut om kunderna.

En integrerad plattform låter företag interagera och ta kontakt med sina kunder på nya sätt. Att ha en enda sanningskälla enar arbetslagen och garanterar att marknadsförarna, säljarna och kundtjänsten har en 360-graders vy av kunden. Tack vare detta kan ni tillhandahålla en helt personaliserad och sömlös upplevelse.
 

    ”[Företag måste utvecklas] förbi personaliseringens era och träda     in i en era med personlig handel, där kunder, tillsammans med     företagen, bygger sina egna upplevelser för att spegla deras     preferenser vid valfri tidpunkt” – Sherene Hilal, Senior Vice     President för produktmarknadsföring och drift på Bluecore.

 

Anslutna data är inte heller bara bra internt. Nästan 54 % av alla kunder som svarade på enkäten sa att de tycker att det känns som att de interagerar med enskilda avdelningar och inte ett enhetligt företag. En osammanhängande upplevelse kan leda till missnöjda kunder som mindre sannolikt återvänder.

”Det är extremt viktigt att samla in de data som låter er tyda tecknen och tolka köpavsikten”, sa Hutton. ”Ni kan då försiktigt knuffa kunden närmare er produkt”.

Hur använder ert företag personaliserad data för att skapa innovativa kundupplevelser? Anslut era data för att få en enhetlig bild över era kunder för att ge marknadsföringsprestandan en boost. Medan den digitala förvandlingen fortsätter i halsbrytande fart så är anpassning och personalisering nyckeln till framgång.