Om du vill leverera fantastiska kundupplevelser behöver du en 360 graders översikt över dina kunder. Det får du om du lyckas integrera Adtech- och Martech-data. I artikeln här delar vi med oss av våra bästa råd om hur du gör det i praktiken.
 

Idag förväntar sig konsumenterna en konsekvent kundupplevelse oavsett i vilka kanaler de interagerar med verksamheten. För att infria förväntningarna bör du integrera Adtech- och Martech-data från olika verktyg och programvara för att ge dig en 360-graders vy över dina kunder. Men hur löser man den utmaningen i praktiken? 

Vi tittar närmare på detta i den här artikeln, där du får våra bästa råd om hur du integrerar reklam- och marknadsföringsteknik för att leverera den helgjutna upplevelse kunderna efterfrågar. Men låt oss först börja med en definition av de två koncepten Adtech och Martech.

Vad är Adtech och Martech?


Adtech: Adtech står för Advertising Technology och är en term för verktyg och programvara som används för online-marknadsföring. Detta inkluderar målgruppsinriktning och programmatiska köp.

Martech:
Martech är en förkortning för Marketing Technology. Det är en term för den programvara och de verktyg som marknadsavdelningen använder för att hantera kundrelationer, bland annat CRM- och automationsverktyg för marknadsföring. Nedan finns tre tips på hur du integrerar Adtech och Martech för att få ut mesta möjliga av din data och skapa bästa möjliga kundupplevelser.

1. För samman teamen

Datasilor uppstår vanligtvis på grund av brist på kommunikation och eftersom man inte använder samma teknik mellan team och avdelningar i organisationen. Ditt företag kan till och med vara i en situation där anställda i marknadsföringsteamet inte ens vet vilka verktyg, tekniker och metoder för att hantera, lagra och dela data som man använder i ett annat team. Om detta är situationen i ditt företag är det dags att påbörja konversationen om dataintegration. 

För att integrationen ska lyckas så krävs det först och främst ett stöd från de team som använder Adtech respektive Martech. Ni bör skapa en gemensam utgångspunkt och klargöra för alla vad syftet med projektet är; för att få ut mesta möjliga av din data och ge medarbetarna optimala förutsättningar för att leverera bra kundupplevelser. 

Detta kräver ett brett spektrum av konversationer på olika nivåer i organisationen. Börja med viktiga intressenter och kommunicera vad syftet med att integrera Adtech och Martech är. Nästa steg är att fastställa en strategi för dataintegration.

2. Gör en inventering av din data

Nu är det dags att göra en inventering av vilken data du har tillgång till och var du har tillgång till den. Om teamen som använder Adtech och Martech inte har samarbetat tidigare så ligger det mycket uppsökande verksamhet framför dig. Du måste hitta de anställda i varje team som har kunskap om de system och den programvara som teamet använder. Börja med att titta på olika typer av kunddata - från e-postkampanjdata till lojalitetsprogram och e-handelsdata. Det kan också vara data relaterad till klick, kampanjer, segmentering eller webbanalys. 

Tänk på att teamet inte nödvändigtvis använder den data du förväntar dig. Kanske kan anställda till och med ha svårt att dela prestandadata över olika kampanjer. Så du bör vara medveten om att viss data kanske inte är tillgänglig, men du lär sannolikt hitta många användbara datakällor. 

Om du har externa partners eller byråer kan det också vara fördelaktigt att involvera dem. Kanske kan det vara det sista steget i att få all Adtech- och Martech-data under ett tak.

3. Investera i teknik som kan göra både

För att lyckas integrera Adtech och Martech behöver du investera tid och resurser i att bryta ner ditt företags datasilor. Och det kan verka som en halvdryg uppgift om du redan från början upptäcker att din data är mycket silo-uppdelad. Det kommer dock att lyckas om du har tålamod och gör en bra plan för hur du når mållinjen. Och kom ihåg att kontinuerlig kommunikation och nära samarbete mellan team är nyckeln till att lösa utmaningen med dataintegration. 

En lösning kan också vara att investera i mjukvara eller verktyg som kombinerar Adtech och Martech. I så fall kan du börja med din egen kunddata och titta närmare på hur de olika Adtech- och Martech-systemen fungerar. Detta ger dig en god chans att hitta ett system som kombinerar båda, som samlar in din data på ett ställe och gör det enklare för dig att leverera personliga kundupplevelser över kanaler. Personliga kundupplevelser är framtiden och det är viktigt att utnyttja din organisation för att leverera dem. 

Många gör redan denna omvandling – och det är de som klarar sig riktigt bra. Det framgår av vår rapport Trends and Tactics Driving Marketing ROI, där mer än hälften av de företag som gör bra ifrån sig uppger att de har integrerat sin Adtech- och Martech-data. Med dataintegration på plats är det lättare att få en fullständig överblick över kunderna – och det är just detta som ger de bästa förutsättningarna för att skapa kundupplevelser i en klass för sig.

Att samla in Adtech- och Martech-data kan kort sagt göra det enklare att nå nya kunder, skapa bättre relationer med din målgrupp och öka avkastningen på deras aktiviteter. Vill du veta mer om hur du får ut mer av din data? Besök då Trailhead, där vi har samlat mycket användbar kunskap om datahantering, målgrupper med mera.