Marketing Automation gör det enkelt att producera personliga och relevanta marknadsföringskampanjer i stor skala. Kort sagt innebär det att du kan skicka rätt innehåll till rätt leads vid rätt tidpunkt. Den här artikeln förklarar vad Marketing Automation är och hur det kan gynna ditt företag. 

 

Marketing Automation är kort sagt automatisering av marknadsföring. Detta sker med hjälp av en programvara som sköter stora delar av marknadsföringen både automatiskt och på ett mer skräddarsytt sätt än tidigare. Samtidigt integreras även säljavdelningens verksamheter i systemet. Marketing Automation är en kontinuerlig process där information om kundernas tidigare interaktioner med företaget sammanställs och används för att förbättra den framtida kommunikationen till kunden. 

Personaliserat innehåll till kunden


En presumtiv kund går in på ditt företags webbplats, varpå det skapas en kundprofil baserad på faktorer som hur kunden hittade dit och vad kunden gör där (tex klick och andra interaktioner). Kunden kan exempelvis erbjudas att fylla i ett formulär för att få tillgång till någon information som han eller hon efterfrågar. På så vis får ditt företag även tillgång till kundens e-mailadress, vilket innebär att en ny kommunikationsväg uppstår. Marketing Automation softwaret använder sedan kundprofilen och den nya kommunikationsvägen för att skräddarsy all framtida dialog med kunden.

Programvaran skickar ut automatiserade e-mails med personaliserat innehåll till kunden. Om kunden tex visat intresse för en speciell produktkategori så fokuserar kommunikationen på information om den produktkategorin. E-mailen kan exempelvis även innehålla erbjudanden om andra och snarlika produkter som kunden kan tänkas vara intresserad av. Kommunikationen kan även ske över andra kanaler såsom sociala medier. Du bestämmer själv och det finns stora möjligheter att styra kampanjerna samt modifiera dem efterhand. Enligt en studie ökade marketing automation försäljningsproduktiviteten med 14,5% samtidigt som marknadsföringskostnaderna minskade med 12,2%. 

I takt med att kundresan fortsätter så kan marknadsföringen successivt förfinas och förbättras. Baserat på interaktionerna mellan ditt företag och kunden skapas poäng som hjälper säljavdelningen att avgöra hur nära kunden är till köp. På så vis optimeras kundresan och risken för misslyckade kundkontakter minskar. Marketing Automation tools är verktyg som du enkelt använder för att välja rätt material för att nå rätt personer vid rätt tillfälle. Verktygen är lätta att använda och du skapar kampanjer med bara ett eller några få klick! 
 

7 fördelar med Marketing Automation software
 

1. Det frigör tid och resurser för ditt företag

Marketing Automation software är en mjukvara som sköter många av de mest tidskrävande och repetitiva uppgifterna inom marknadsföring. På så vis frigörs tid och resurser som kan läggas på annat, såsom planering och uppföljning. Resultatet blir en förbättring av ditt företags resursallokering. 

 

2. Det ger en högre konvertering av leadsen

Marketing Automation software förser dina leads med mer väsentlig information, vilket ökar sannolikheten för ett köp. Mjukvaran erbjuder tex möjligheter till mersälj, uppsälj, korsförsäljning och mycket annat.

 

3. Det skapar fler leads

Marketing Automation sköter segementeringen av din kundbas samt utformar e-postkampanjer och annan kommunikation. Det attraherar fler nya leads samtidigt som det även stärker dina gamla. Enligt en undersökning ökar de kvalificerade leadsen för företag som använder Marketing Automation med hela 451 % i genomsnitt. 

 

4. Bättre kommunikation och synkronisering med sälj och kundservice

Med Marketing Automation integreras marknadsföringen med sälj och kundservice. Du får en bättre kommunikation och synkronisering inom ditt företag. Det blir tex lättare att svara på kundens frågor samt att på andra sätt vara behjälplig med att föra kundresan framåt. 

 

5. Bättre relationer med dina kunder

All kundkontakt bör inte gå ut på att sälja så fort som möjligt. Minst lika viktigt är att bygga långsiktiga relationer med sina kunder, vilket leder till högre försäljning i ett längre perspektiv. Marketing Automation hjälper dig att förbättra kvaliteten på din kundkommunikation, vilket stärker dina kundrelationer. Mjukvaran kan också erbjuda möjligheter att begränsa kommunikationen för de kunder som föredrar mindre kontakt och en högre grad av integritet än andra. Mer kommunikation är inte alltid samma sak som bättre kommunikation.

 

6. Bättre översikt över marknadsföringen

Med Marketing Automation får du all information om kundens interaktioner med ditt företag på en och samma plats. Det ger en bättre översikt, vilket i sig är nödvändigt för att snabbare få koll på företagens olika marknadsföringsverksamheter. Det underlättar i sin tur även för bättre utvärdering, vilket är punkt nummer 7.

 

7. Bättre utvärdering av marknadsföringen

Genom att du får en bättre översikt över marknadsföringen får du också bättre möjligheter att mäta och utvärdera den. Du ser vilka satsningar som gett resultat och var det finns utrymme för förbättring. Marketing Automation tools hjälper dig sedan att modifiera och successivt effektivisera marknadsföringen. 

Integration, innehåll och kontakt är tre aspekter som Marketing Automation förbättrar för ditt företag och dess marknadsföring. Med Marketing Automation kan du personalisera kundkommunikationen och kundresan på ett helt annat sätt än förut. En effektivare kommunikation med kunderna skapar fler och starkare leads. Marketing automation automatiserar, individualiserar och effektiviserar din marknadsföring. Det leder till att du attraherar och behåller fler kunder än tidigare. Ingen mer spammig och kontraproduktiv reklam som går direkt till skräpkorgen. 

 

Lär dig mer om förändringen av marknadsföring - ta del av vår senaste rapport!

Den tekniska utvecklingen har gett upphov till nya möjligheter för hur företag kan kommunicera med sina kunder och marknadsföring som disciplin genomgår därför just nu stora förändringar. Lär dig mer om de aktuella trenderna och få insikter om vad man kan förvänta sig i framtiden i vår 4.e upplaga av State of Marketing. 

Ladda ner rapporten gratis här: State of Marketing