Produktivitet är nyckeln till att nå sina säljmål, men hur skapar du en produktiv arbetskultur som ger dina säljare bästa möjliga förutsättningar för att prestera på topp? Den frågan besvarar vi i den här artikeln då vi tar en närmare titt på vilka säljverktyg du ska investera i om du vill göra det lättare för dina säljare att nå sina mål.
 

I den tredje utgåvan av vår årliga State of Sales-rapport tittade vi närmare på vad som kännetecknar ett framgångsrikt säljteam. Vi fick bland annat reda på att säljare i genomsnitt bara använder 34 % av sin arbetstid på att sälja medan resten av tiden går åt till administration – och det är och det är precis den administrativa arbetsbördan som skiljer produktiva och mindre produktiva säljteam.
 

I produktiva säljteam lägger säljarna nämligen mer tid på att sälja och det beror bland annat på att de har investerat i säljverktyg som frigör mer tid för uppgifter som är mer betydelsefulla för företaget. I den här artikeln tar vi en närmare titt på hur du kan använda CRM-verktyg och andra säljverktyg för att öka ditt säljteams produktivitet.

 

CRM är hjärtat i ett produktivt säljteam


Ett bra CRM-system är hjärtat i varje effektivt säljteam och det ger en lång rad fördelar som kan hjälpa till att öka produktiviteten:

 

  • Det samlar all kundinformation på en och samma plats.
     

  • Det stärker samarbetet och gör det enkelt att koordinera och följa upp oavslutade uppgifter.
     

  • Det ger säljledare bra överblick över alla pågående och kommande projekt.
     

  • Det ger goda rapporteringsmöjligheter så att man alltid kan visa ledningen hur det går.

Ni kan öka produktiviteten ytterligare genom att investera i olika säljverktyg och -funktioner för ert CRM-system.  

 

Delade dokument stärker samarbetet i organisationen


I en tid med Google Docs finns det inga ursäkter att sacka efter – det gäller oavsett om vi pratar om e-postmallar, offerter eller intern kommunikation. Det fantastiska med verktyg som Google Suite eller Quip är att samma mallar och dokument är tillgängliga för och kan användas av hela säljteamet. Det gör det helt enkelt lättare att samarbeta när hela teamet kan se och redigera dokument samtidigt.

 

Interna kommunikationsappar håller alla uppdaterade


Om man ska öka säljteamets produktivitet så ska man investera i verktyg som garanterar att alla i teamet har möjlighet att hålla sig uppdaterade – alltid. Det gäller oavsett om det handlar om produktnyheter, nya företagspolicyer, KPI:er eller något helt annat.
 

Slack är en av de mest populära professionella kommunikationsapparna för säljteam – och med god grund. Det är nämligen möjligt att integrera Slack med andra populära säljverktyg och CRM-system. Chatt är också en bra satsning om man är på jakt efter ett säljverktyg som stärker teamets interna kommunikation.

 

Automatisering av offerter och underskrifter


Det är en tidskrävande uppgift att förbereda offerter och se till att alla avtal skrivs under av alla inblandade parter. Med rätt säljverktyg kan denna process bli en hel del enklare. Det finns nämligen massor av säljverktyg som kan automatisera förberedelsen av offerter och som ger kunderna möjligheten att skriva under och skicka tillbaka dokument digitalt. Det kan spara massor av arbetstimmar för säljarna, som istället kan lägga tiden på sin huvuduppgift: Att sälja. Förutom att spara tid och resurser så kan automatiseringen också hjälpa till att skapa en bättre kundupplevelse, till exempel genom att göra det enklare för kunderna att skriva under avtal.

 

Videomöten skapar engagemang och medvetenhet 


Google Hangouts, Skype for Business eller GotoMeeting. Dessa appar har blivit viktiga redskap att ha i påsen med säljverktyg, bland annat för att möjligheten till skärmdelning gör det enkelt att demonstrera en viss funktion eller presentera ett visst fall.
 

Några videoappar gör det möjligt att ha ända upp till 20 personer i samma samtal. De är alltså inte endast ämnade för 1:1-möten med potentiella och befintliga kunder utan kan också användas för att hålla små evenemang eller webbseminarier. Det är ett effektivt sätt att utbilda sin målgrupp, skapa större medvetenhet kring en produkt och öka verksamhetens trovärdighet.

 

E-postspårning gör arbetet med potentiella kunder lättare


När det kommer till e-postspårning så är Zynbit ett av de mest använda säljverktygen. Det kan spåra exakt när potentiella kunder öppnar och interagerar med dina mejl. Det gör det möjligt för dig att planlägga uppföljningar vid den optimala tidpunkten. Zynbit ger dig med andra ord möjligheten att planlägga din marknadsföring baserat på dina potentiella kunders beteende.

 

Delade presentationer gör det enkelt att spåra interaktioner


Om potentiella kunder frågar om du vill dela dina slides så ska du absolut inte skicka din presentation till dem i PowerPoint. Det finns nämligen massor av smarta säljverktyg som du kan använda för att spåra hur kunden interagerar med dina slides efter att hen fått tillgång till dem. Det ger dig värdefull insikt i vad som intresserar din kund och vad du som säljare bör följa upp på eller lägga fokus på vid nästa möte. Clearslide är ett av de mest populära säljverktygen för just det, och det kan till och med prata med ledande CRM-system som t.ex. Salesforce.

 

Data underlättar arbetet med leadgenerering


Data spelar en avgörande roll i arbetet med leadgenerering. Om du har tillgång till rätt uppgifter så är det nämligen en hel del enklare att hitta kvalificerade leads. Som tur är finns det en rad säljverktyg som underlättar ditt arbete. Till exempel LinkedIn Sales Navigator som erbjuder avancerade sökfunktioner, ger dig möjlighet att skicka meddelanden till användare du inte har kontakt med och det kan integreras med ditt CRM-system.

 

Öka ditt säljteams produktivitet i dag


Med rätt säljverktyg kan du enkelt öka produktiviteten för ditt säljteam. Det handlar i grund och botten om att skapa goda arbetsförutsättningar för den enskilda säljaren och om att stärka samarbetet i teamet. Att göra det enklare för dem att nå sina mål – som grupp och individuellt.

Se hur världens ledande CRM-system kan öka ditt säljteams produktivitet i dag.