Greenpeace historia började år 1971 med en grupp fredsaktivister som protesterade mot USA:s provsprängningar av kärnvapen utanför Alaskas kust. Femtio år senare har Greenpeace-rörelsen spridit sig världen över och blivit världens största oberoende miljöorganisation.

 

Greenpeace Nordic is a Nonprofit Trailblazer

 

År 1999 gick Greenpeace kontor i Danmark, Sverige, Finland och Norge ihop och bildade en enhet: Greenpeace Nordic. Detta låter organisationen arbeta kollektivt samtidigt som de säkerställer att lokala team finns tillgängliga i fält för att ta sig an lokala mål.

I över två årtionden har denna ideella Trailblazer undersökt, avslöjat och använt kreativa och icke våldsamma konfrontationer för att belysa miljöproblem och missbruk, och hållit regeringar och företag ansvariga för sina handlingar.

 

Greenpeace ship in the middle of the ocean.Med stöd från sitt hängivna community med volontärer och med teknologi som stöder deras mest kritiska processer så kommer Greenpeace Nordic fortsätta kämpa för att öka medvetenheten och förändra arbetssätt och lagar tills det att klimatkrisen undvikits och en grönare framtid står säkrad.
 

Kämpar för en grönare framtid

De senaste par åren har varit avgörande för miljörörelsen då klimatförändringarna och förändrade vädermönster världen över blivit mer tydliga och gjort att en större del av allmänheten fått upp ögonen för situationen. Medan krisen blir allt värre fortsätter Greenpeace Nordic att arbeta outtröttligt för naturen och miljön för att skydda planetens framtid.

Då styrkan kommer från antalet medlemmar är samarbete helt avgörande. Detta koordinerade svar har sett Greenpeace Nordic hjälpa till att skydda urskogar i Sverige och Finland, tvinga bort oljeföretag från Arktis, satt stopp för frackning och förhindrat att infrastrukturen för fossila bränslen byggs ut i Danmark.

I fjol ikluderade några av deras prestationer ett stopp för Preems oljeraffinaderi i Lysekil, vilket skulle ha släppt ut mest koldioxid i hela Sverige, samt Grönlands tillkännagivande att de kommer stoppa allt nytt sökande av olja och gas i Arktis, efter många år av lobbying från Greenpeace och andra.

Andra viktiga kampanjer inkluderar lobbyverksamhet för att övertyga EU och nationella regeringar att implementera strikta hållbarhetskriterier för användandet av biomassa och fossila bränslen. Man har även arbetat för att ändra allmänhetens inställning till konsumtion av kött och mejeriprodukter och höjt medvetenheten för hur detta påverkar inte bara klimatförändringen utan även den individuella hälsan.


Folkmakt, understödd av teknologi

Greenpeace Nordics arbete skulle vara omöjligt utan den hjälp de fått av över 500 000 volontärer i Norden. Dessa personer – givare, kampanjsupportrar eller volontärarbetare – gör allt från att donera eller skriva under namninsamlingar till att prata grönt och höja medvetenheten för att hjälpa till att få igenom de förändringar som behövs för att garantera en grön och fridfull framtid för alla.

För att säkra supportrars och volontärers stöd är det viktigt att ta hand om dem från den sekund de anmäler sig. Greenpeace Nordic har kontakt med samtliga supportrar, givare och volontärer genom sitt Salesforce CRM-system, vilket samlar den ideella organisationens olika datakällor och ger en 360-graders vy av varje person. Med denna kapacitet kan Greenpeace Nordic följa alla interaktioner och skapa personaliserade resor som börjar så fort någon går med.

I en tid då oron för miljön är större än någonsin så krävs det ofta åtgärder med kort varsel, och folk är alltmer angelägna att engagera sig. Därför är teknologin oerhört viktig, då den gör det snabbt och enkelt att kontakta och mobilisera volontärer.

Greenpeace Nordics nya kommunikationsplattform på Salesforce Experience Cloud gör det möjligt för organisationen att kommunicera direkt med volontärerna samtidigt som de garanterar att meddelandena är relevanta för dem och deras lokala område. Organisationen kontaktar volontärer med personaliserade meddelanden som täcker allt från samhällsfrågor och kommande workshops i närheten till relevanta lokala åtgärder de kan vidta och hur de kan fortsätta arbeta med organisationen.

 Större flexibilitet genom starka processer

Skalan på organisationens arbete innebär att det behövs både människor och medel. Att hålla regeringar och företag till svars innebär att organisationen måste förbli helt ekonomiskt oberoende och därför tar inte Greenpeace emot några medel från företag eller regeringar.

Greenpeace Nordic är beroende av 150 000 givare från hela Norden som stöder dem ekonomiskt. De förvaltar medlen som organisationen får med hjälp av Salesforce CRM-teknologi och GiveClarity Banking, vilket låter Greenpeace Nordic effektivt integrera samtliga fyra länder och deras olika betalningsprocesser i ett system. Att behålla stödet från givarna är också en viktig prioritet: Att ha en komplett vy över och viktig information om en givares stöd till organisationen låter Greenpeace Nordic effektivt svara på givares frågor och erbjuda alternativ till att avbryta donationerna.

Trots organisationens många lyckanden finns det fortfarande mycket kvar att göra om världen ska lyckas begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Greenpeace Nordic vet att de största framstegen kommer när människor och organisationer samarbetar för att tvinga igenom förändring. Med stöd från sitt hängivna community med volontärer, och med sina viktigaste processer understödda av teknologi så kan denna beskyddare av planeten fortsätta kämpa för ökad medvetenhet och ändrade arbetssätt och lagar tills det att klimatkrisen undvikits och en grönare framtid är säkrad.

 

 

Vill du lära dig mer?

Vill du lära dig mer om hur Greenpeace Nordic använder Salesforce för att involvera sitt community och främja handling?