Conor O’Malley: ”Tre timmar för att ta sig till skrivbordet - hur tänkte vi egentligen!?”

 

Salesforce förvärv av Slack gick igenom i juli 2021. Conor O’Malley som är europeisk säljchef för Slack och med en lång karriär inom Salesforce, har en vision för hur framtidens ”Digital HQ” kommer att se ut.

  • Redan innan pandemin visste vi att det fanns ett bättre sätt att arbeta på.

Företag spenderade stora summor pengar och ansträngde sig till det yttersta på att få medarbetarna att trivas men resultaten uteblev ofta. Alltför många utgick från att man visste vad det var medarbetarna egentligen ville ha.

  • Från att man gick upp på morgonen, skjutsade barnen till förskolan och satte sig i en bilkö till det att man var vid skrivbordet kunde det ta tre timmar. Hur tänkte vi egentligen!?

Det som väldigt många som kämpar med livspusslet efterfrågade var helt enkelt tillit och flexibilitet. Övergången till ett mer digitalt sätt att arbeta hade helt säkert skett i vilket fall, men med pandemin tvingades vi ställa om snabbt. Nu finns det ingen väg tillbaka – däremot en mycket spännande väg framåt.

”Adressen till framtidens högkvarter måste vara: molnet”

70 procent av anställda säger att de tror att pandemin för alltid har förändrat sättet de arbetar på. Utöver de möjligheter distansarbete medför kommer även andra saker att förändras till det bättre. Tidszoner kommer att spela mindre roll med smidigt delade dokument. Teamet i Kina kan lämna över till teamet i Stockholm som sedan lämnar över till USA. Detta innebär att kreativiteten och produktiviteten aldrig tar uppehåll, samtidigt som medarbetarna får mer effektiv fritid.

  • Slack är inte bara ett chattverktyg eller en plattform för meddelanden, den är själva vävnaden som håller samman människor och verktyg.

Att arbeta med Slack och Salesforce som huvudnav, handlar inte om att kunna prata med varandra lite smidigare. Det handlar om att ha en one-stop-shop till allt man behöver för att smidigt kunna genomföra sitt arbete varje dag. I dag använder ett genomsnittligt företag över 1 000 olika mjukvaror och inget tyder på att det kommer vara färre i framtiden. Just därför är det så viktigt att kunna samla människor, dokument, data och appar kring ett givet projekt. Det handlar också om att kunna automatisera processer och arbetsflöden för att spara tid.

 

 

Funktioner som Slack Connect ökar förmågan till samarbete ytterligare genom möjligheten att direkt i Slack kanalerna kunna involvera kunder och partners och därmed få in dem i själva arbetsflödet. 

Företagens digitalisering har vuxit fram organisk och i maklig takt. Utan yttre påverkan hade sannolikt varje ny aspekt som skulle digitaliseras planerats mycket noggrant och tagit sin tid. Nu fick vi i stället skrida till verket med de verktyg vi hade och utveckla längst vägen. Det har tagit oss många steg framåt och förhoppningsvis kan vi blicka tillbaka och säga att pandemin gjorde att vi tänkte nytt och vågade agera på det.