Voi och IBM Consulting om effekten av ökat distansarbete och behovet av att socialisera med kollegor

 

Salesforce förvärvade Slack och i juni gick köpet igenom. I november hölls världens första Slack + Salesforce event i Stockholm. Evelina Bern från Slack modererade ett samtal mellan Anna Johansson, sverigechef på IBM Consulting med Alex Tsarapatsanis och Carl Michael Strauss från Voi kring hur Slack i grunden har förändrat hur arbetet på företagen utförs.

  • Vi kommer även i framtiden att behöva fysiska kontor – där är det tyst och man kan umgås socialt, sa Anna Johansson

För de flesta företag har digitalt arbete gått från att vara ett undantag till att bli normen. Digitalt arbete är inte något nytt för IBM Consulting. 

  • Tack vare tex. digitala verktyg som Slack kunde vårt arbete fortskrida trots att 350 000 medarbetare på bara några få dagar övergick till att arbeta 100% hemifrån. Verktygen möjliggör att vi kan arbeta tillsammans i realtid fortsätter Anna.

 

 

En effekt av ökat distansarbete är att behovet av att socialisera med kollegor har ökat. Bättre digitala verktyg skapar stora möjligheter till att interagera med kollegor även kring saker som inte är direkt jobbrelaterade. 

  • Mejl används väldigt lite hos oss och Slack är den primära kommunikationskanalen. Det är inte bara arbetsrelaterade kanaler i Slack, även om det existerar många sådana, utan också kanaler som Voi-Dogs och Voigiving som är vår take på Thanksgiving. Detta hjälper väldigt mycket med att skapa en gemenskap och kulturbygge. Att skicka en rolig meme eller gif ska inte underskattas när mottagarna av dessa drar på smilbanden vilket kan behövas när många jobbar remote, säger Alex Tsarapatsanis. 

I framtiden kommer kontoren att bli mer av oaser där medarbetare kan umgås, utbyta idéer och prata om både arbete och fritid – snarare än att vara platsen där all produktion sker. Men exakt hur balansen kommer att se ut är omöjligt att svara på.

”Slack har bidragit till att vi kan växa kraftigt under högsäsong”

Voi är ett av Sveriges snabbast växande företag och har varit med och förändrat hur vi ser på transport precis som Slack förändrat hur man ser på digitalt arbete. Eftersom företaget växer så snabbt och tillväxten sker främst under en del av året är behovet av att snabbt och effektivt kunna onboarda nya medarbetare.

 

 

  • Med hjälp av våra automatiska arbetsflöden sker on- och offboarding sömlöst med rätt information till rätt person och att åtkomst tas bort när personen inte längre behöver det. Tidigare var det här delvis en manuell process, säger Carl Michael Strauss

Stora mängder tid och resurser skulle behöva tas i anspråk för att göra detta på ett traditionellt sätt. Problemet är att det är just tid som är den mest knappa resursen under en stark tillväxtfas. Därför har man valt att introducera nya medarbetare via Slack. Man kan nästan tala om en helautomatiserad process.

Eftersom alla på företaget finns på Slack och verksamheten är utspridd geografiskt har användandet av Slack bidragit till att de olika kontoren kommer närmare varandra. 

Som partner i Tekniksprånget arbetar Voi också nära framtida arbetskraft som ännu inte har erfarenhet av arbetsmarknaden men i gengäld är vana vid digitalt arbete. Nu kan de få en digitaliserad introduktion till ett arbetsliv som till mycket stor del kommer att präglas av digitalt arbete.

Inte konstigt att slacka, precis som voia, har blivit nya verb i det svenska språket.